וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מתיחת פנים לחיסכון הפנסיוני: השמות ומסלולי ההשקעה ישונו

רן קלי

9.12.2015 / 16:10

בחודשים הקרובים צפויות תיבות הדואר שלנו להתפקע מהודעות שיישלחו מטעם הגופים המוסדיים, שמנהלים את כספי הפנסיה שלנו. השנה כדאי במיוחד לפתוח את הניירת: שמותיהם של קרנות הפנסיה ישונו – אך כדי שמדיניות ההשקעה תותאם לגיל שלכם – תצטרכו למלא טופס. שאלות ותשובות

רואת חשבון. ShutterStock
רואת חשבון/ShutterStock

בעוד כחודש צפויים להשתנות כל מסלולי ההשקעה בקופות הגמל. לפי הנחיית הממונה על שוק הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, החל מ-1.1.2016 יושקו בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני, מסלולי השקעות חדשים, שיהיו תלויי גיל, ושמותיהם של מסלולי ההשקעה הקיימים ישתנו ויותאמו להגדרות החדשות. בחודשים הקרובים צפויות תיבות הדואר של אזרחי ישראל להתפקע מהודעות, שיישלחו מטעם הגופים המוסדיים המנהלים את חסכונותינו. לשינויים אלה נודעת משמעות על הכספים שצברתם עד כה, ושעוד תצברו בעתיד, ולכן כדאי להכיר את הפעולות המומלצות לביצוע מצד כל חוסך וחוסך.

מרבית הכספים הנמצאים בתוכניות החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולי השקעה "כלליים". המשמעות היא שחסכונותיהם של עמיתים צעירים ושל עמיתים מבוגרים מושקעים באותם המסלולים בדיוק, למרות ההבדלים בין שתי האוכלוסיות הן בטווח החיסכון והן בפרופיל הסיכון. כדי להימנע ממצב שבו עמית ימצא את עצמו חוסך במסלול השקעות שאינו מתאים לצרכיו ולמאפייניו, כדאי להבין את המשמעות של המסלולים מותאמי הגיל שצפויים להיכנס לשוק.

מה מטרת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל שיוצעו לקהל החוסכים לפנסיה?

חוזר משרד האוצר מנחה את הגופים המוסדיים לאמץ מודל השקעות תלוי גיל, המכונה "המודל הצ'יליאני". במסגרת המודל, יוקמו מסלולי ברירת מחדל חדשים, המותאמים לגיל העמיתים בקופות הגמל. כדי לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים ביותר לצרכיו, למשל במקרים שבהם מעוניין העמית לבחור באופן אקטיבי את מסלול ההשקעה של החסכונות שלו, מסדיר החוזר כללים אחידים שמתייחסים לשמות של המוצרים ולמדיניות ההשקעה של המסלולים השונים.

מהו מסלול השקעות תלוי גיל?

מודל השקעות תלוי גיל מורכב משלושה מסלולי השקעה שונים:

מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים מתחת גיל 50

מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים בני 50 עד 60

מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים מעל גיל 60

המעבר בין המסלולים מתנהל באופן אוטומטי כשהחוסך מגיע לגיל הרלוונטי.

sheen-shitof

מחיר חסר תקדים

המדרסים המתקדמים של NewFeet בהתאמה אישית: בדקו התאמתכם

בשיתוף NewFeet

מה תהיה מדיניות ההשקעה במסלולים מותאמי גיל?

משרד האוצר נמנע מהכתבת מדיניות אחידה, והותיר בידי כל גוף מוסדי את האפשרות לקבוע את רמת הסיכון ואת תמהיל ההשקעות שייחדו כל אחד מבין שלושת מסלולי ההשקעה, באופן שיתאים למאפיינים של החוסכים באותה קבוצת גיל. מדיניות ההשקעה עבור כל מסלול תפורסם על ידי הגוף המוסדי בדיוור ייעודי לעמיתים.

באילו מוצרים נוסדו מסלולי השקעות תלויי גיל?

המודל הצ'יליאני יושק רק בתוכניות המיועדות לחיסכון לגיל פרישה לגמלאות ("חיסכון פנסיוני"), כלומר קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים וקופות גמל לתגמולים ולפיצויים.

המודל לא יחול על מוצרי חיסכון שאינם מיועדים לגיל פרישה, כגון קרנות השתלמות, פוליסות פיננסיות, קופות גמל לחופשה או לדמי מחלה, קופות גמל בניהול אישי וקופות מרכזיות לפיצויים. כמו כן המודל אינו רלוונטי לקרנות פנסיה וותיקות, פוליסות ביטוח מנהלים שמבטיחות תשואה או קופות גמל שמבטיחות תשואה.

על מי יחול מודל ההשקעות תלוי גיל?

כל מצטרף חדש לתוכנית לביטוח פנסיוני אחרי ה-1.1.2016, וכל חשבון חדש שייפתח לאחר אותו מועד עבור חוסכים קיימים או חדשים, ישויך כברירת מחדל למודל ההשקעות תלוי גיל, אלא אם כן בחר העמית אחרת.

עמיתים שכבר יש בידיהם חשבונות קיימים, לא ישויכו באופן אוטומטי למודל. מי שירצה להצטרף למודל ובכך לנייד באופן אוטומטי את חסכונותיו בין מסלולי השקעות תלויי גיל, יידרש להודיע על כך לגוף המוסדי בצורה יזומה ("אקטיבציה"). מרגע שחשבון כלשהו שויך למודל, הוא יחול על הצבירה הקיימת ועל הפקדות חדשות כאחד.

האם קיימים מסלולי השקעות אחרים, שאינם תלויי גיל?

לצד מסלולי ההשקעות מותאמי הגיל, ימשיכו להתקיים מסלולי השקעות מתמחים. על פי הגדרות משרד האוצר, מסלול השקעות מתמחה הוא מסלול שבו לפחות 75% מהנכסים המנוהלים, מושקעים באפיק השקעה או בתחום השקעה ספציפי. לדוגמה: במסלול מניות, יהיו נכסי המסלול חשופים להשקעה במניות בארץ ובחו"ל בשיעור של 75% לפחות.

האם נכון עבורי להצטרף למודל השקעות תלוי גיל?

יש לבדוק כל מקרה לגופו, בהתאם לנסיבות האישיות, לצרכים ולטעמים של החוסך. עם זאת, כדאי לראות במסלול תלוי גיל מעין מסלול כללי משודרג או 'אינטליגנטי' יותר. ועל כן ניתן לומר בהכללה, כי מי שהחיסכון הפנסיוני מהווה את החלק המרכזי בסך נכסיו הפיננסיים, מתאים עבורו להצטרף למודל.

בחרתי להצטרף למודל השקעות תלוי גיל. האם אוכל בעתיד לצאת ממנו?

באפשרות החוסך לבחור בכל עת לעבור לאחד מהמסלולים המתמחים, או להצטרף למסלול תלוי גיל ולהישאר בו, גם אם אינו מתואם עוד לגילו. בכל מקרה כזה העמית לא יועבר בין המסלולים באופן אוטומטי בהתאם לגילו.

כיצד מצטרפים למודל השקעות תלוי גיל?

חוסכים קיימים שהצטרפו לתוכניות לביטוח פנסיוני לפני ינואר 2016, נדרשים לפנות לגוף המוסדי ולבחור באופן אקטיבי להצטרף למודל, באמצעות הנחיה חתומה לקופה על גבי טופס ייעודי.

עמיתים שחוסכים כיום במסלולי השקעה כלליים, צפויים לקבל הודעות מטעם הגופים המוסדיים על שינוי שמה של הקופה שבה נמצא כספם. למשל, שמה של קופת הגמל "גדיש כללי" ישונה ל"גדיש מסלול לבני 50 עד 60" - אך החוסכים במסלול זה לא יעברו באופן אוטומטי בין קבוצות הגיל, אלא אם יבקשו זאת באופן אקטיבי לאחר 1.1.2016.

ממתי ניתן להצטרף למודל השקעות תלוי גיל?

החל מינואר 2016 ואילך אפשר להצטרף למסלולי השקעות תלויי גיל. עם זאת, בפוליסות ביטוח מנהלים, ששווקו לפני שנת 2004, המעבר יהיה רק מינואר 2017.

ברשותי חסכון בקרן השתלמות. האם המודל רלוונטי לגבי?

לא. המודל הצ'יליאני אינו תקף לגבי קרנות השתלמות או לגבי פוליסות פיננסיות, כך שהגופים המוסדיים ימשיכו לנהל בקרנות השלמות מסלול כללי, לצד מגוון מסלולי השקעה מתמחים.

אני פנסיונר. האם הדיון נוגע אלי?

על פי הנחיות משרד האוצר, כל גוף מוסדי נדרש להקים מסלול השקעות ייעודי עבור מקבלי קצבאות זקנה, שאירים ונכות. מסלול זה יכונה "מסלול בסיסי למקבלי קצבה". לצד המסלול הבסיסי, יוכל הגוף המוסדי לנהל מסלולי השקעה נוספים עבור מקבלי קצבאות זקנה לאחר ינואר 2016.


הכותב הוא מנכ"ל קבוצת קלי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully