עושים סדר בדברים: כך תתנהלו נכון בשנת המס החדשה

האם יש פטור ממע"מ? כמה ומתי צריך לשלם? ומהי שומה חלקית? שנת המס 2016 כבר כאן, וכל עצמאי ובעל עסק צריך לשים לב, האם עליו לשנות משהו בניהול החשבונות או בדיווח לרשויות המס. הנה רשימת הדברים העיקריים שעליכם להיות מודעים אליהם - ולשוחח לגביהם עם יועץ המס שלכם

יוע"מ אהוד דבורה עו?ד יוע?מ חופית ולר בשיתוף לשכת יועצי המס
11/01/2016
יועץ המס אהוד דבורה(צילום: מערכת וואלה! NEWS)

מס ערך מוסף

עוסק פטור - אם הייתם עוסק פטור בשנת 2015 ועברתם מחזור של 100,000 שקלים, עליכם לפנות למע"מ שיהפוך אתכם לעוסק מורשה. במקרה כזה, יש לשנות את כל הנהלת החשבונות על מנת שתכלול את הדיווח על המע"מ. לשנות את פנקסי הקבלות שלכם לפנקסי חשבוניות מס, ולשנות את הכיתוב עליהם לעוסק מורשה במקום עוסק פטור.

עוסק מורשה - אם מחזור העסקאות שלכם כעוסק מורשה היה בשנתיים האחרונות נמוך מ-100,000 שקלים, ואינכם נמנים על רשימת העסקים החייבים להיות עוסק מורשה - יש לבדוק הפיכה לעוסק פטור.

דיווח דו חודשי או חד חודשי - אם בתקופה בין 01.09.14 עד 31.08.15 עברתם מחזור של 1.5 מיליון שקלים, אזי הדיווח למע"מ יעשה פעם בחודש. אם הוא מתחת למיליון וחצי שקלים, הדיווח יעשה רק פעם בחודשיים.

חובת ניכוי מס במקור – חברות שמחזורן השנתי מעל 1.5 מיליון שקלים מחויבות בדיווח מקוון. עצמאים ושותפויות שמחזורם השנתי מעל 2.5 מיליון שקלים מחויבים גם הם בדיווח מקוון. עסקים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה עפ"י הוראות ניהול ספרים, מחויבים בדיווח מקוון גם אם המחזור נמוך יותר. לדוגמא: מתווך מקרקעין שמחזור עסקאותיו מעל 529,915 שקלים, חייב בהנהלת חשבונות כפולה ולכן חייב גם בדיווח מקוון (מחזור ללא מע"מ).

החל מיום 1.1.2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק העבירות המנהליות המטיל קנס מינהלי על אי הגשת דו"ח מפורט למי שחייב בו.

דיווח מע"מ על בסיס מזומן - במטרה להקל על בעלי עסקים קטנים מפני לקוחות גדולים וחזקים שבמצב עניינים רגיל היו דורשים חשבונית מס במקביל לקבלת השירות ו/או רכישת המוצר - כיום, נוסף על נותני שירותים בעלי מחזור שנתי של עד 15 מיליון שקלים לא כולל מע"מ - גם עסקים קטנים בתחום הייצור בעלי מחזור של עד 1.95 מיליון שקלים רשאים לדווח למע"מ רק עם קבלת התמורה.

על מנת ליישם את ההטבה יש להוציא ללקוח חשבונית עסקה ואילו חשבונית המס תופק רק לאחר קבלת התמורה, קרי הדיווח למע"מ יעשה רק לאחר קבלת התמורה בידי העוסק. החוק תוקן ב-2012 אך לדאבוננו עוסקים רבים אינם מודעים לו, ובכך מוותרים על זכותם החוקית לדחיית הדיווח למע"מ לאחר קבלת התשלום.

עו"ד ויועצת המס חופית ולר(צילום: ספק 500, לשכת יועצי המס)

ביטוח לאומי

דיווח של טופס 126 – טופס 126 הינו טופס המרכז את משכורות העובדים בעסק לשנה שלמה. החל משנת המס 2016, יש חובת דיווח טופס 126 לביטוח לאומי 3 פעמים בשנה. חשוב לוודא שהדו"ח מוגש במועד למניעת קנסות. אחד המוקשים הצפויים הוא לגבי עסקים שהפסיקו להפיק משכורות במהלך השנה. אם למשל הועסקו עובדים עד חודש אפריל, ואז בחודש יוני שוכחים לשדר דו"ח הכולל את טופס 126, אלא מדווחים בדוח הידני אי העסקה.

ערעור על שומות בפני ועדת שומה – לביטוח לאומי מועברים הדיווחים על נתוני השכר שעל פיהם אנו משלמים דמי ביטוח לאומי. באפשרותו לבדוק את ספרי החשבונות, ובמקרים מסוימים לאחר הבדיקה אף רשאי לקבוע כי היו סכומים שעל פי החוק הייתה חובה לשלם עליהם דמי ביטוח לאומי, והיות ולא שולמו נקבעות שומות המחייבות בתשלום דמי ביטוח על אותם סכומים.

עד השנה ניתן היה לערער על שומות ביטוח לאומי בפני פקידי הביטוח הלאומי או לפנות עם עו"ד לבית הדין לעבודה. בג"צ חייב את הביטוח הלאומי למנות ועדת שומה - ואכן הוקמה ועדת כזו כמתחייב לפי סעיף 372 לחוק. בפני הוועדה ניתן לערער באמצעות מייצג יועץ מס, רו"ח ועו"ד, או על ידי בעל תפקיד בחברה, כשהכוונה בדרך כלל לחשב או חשב שכר.

עוד בוואלה!

כולל הופעות של ריטה ואמיר דדון: הפסטיבל הצבעוני שאסור לכם לפספס

בשיתוף קק"ל

מס הכנסה

הנהלת חשבונות כפולה - הנהלת חשבונות כפולה משמשת כראי להתנהלות העסקית, ומשקפת תמונת מצב מלאה להוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות העסק - לעומת הנהלת חשבונות חד צידית, המבטאת את הכנסות והוצאות העסק בלבד.

בעל עסק שאינו רופא או בעל מקצוע חופשי אשר ניהל ב-2015 הנהלת חשבונות חד צידית וחל גידול במחזור השנתי ו/או במספר העובדים המועסקים בעסק, מומלץ לבחון את שיטת הנהלת החשבונות המתאימה בשנת המס 2016.

דיווח מקוון למס הכנסה - בעלי עסקים יחידים ועצמאים המגישים דוחות מקוונים למס הכנסה, נדרשים להגיש את דו"ח 2015 עד לתאריך 31 למאי 2016. במקרים מסוימים ניתן לבקש אורכה למועד הגשת הדו"ח.

את הדו"ח ונספחיו יש להגיש הן באופן מקוון והן באופן פיסי כשהמועד הקובע להגשת הדו"ח הוא מועד הגשתו פיסית.
בעל עסק קטן שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 שקלים, רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר - אך על מנת לקבל החזר מס או לדווח על הפסד יש למלא דו"ח 1301 מפורט.

לעומת זאת, רשות המיסים הרחיבה את היריעה על החייבים בדיווח טופס 6111 שידור הדוחות הכספיים (מאזן, רווח והפסד ודו"ח התאמה) וכעת חייבים בו חברות ובעלי עסקים בעלי מחזור עסקי הגבוה מ-300,000 שקלים כולל מע"מ.
חובת ניכוי מס במקור - חובת הניכוי במקור היא מתשלום לספק/ לנותן שירות, בשיעור הניכוי כפי שנקבע על ידי רשויות המס, כשהניכוי מועבר ישירות למס הכנסה על ידי החברה המשלמת. הניכוי מתבצע על בסיס הסכום לתשלום כולל מע"מ, והוא עומד ברוב המקרים על 30% - אלא אם כן יש אישור על ניכוי בשיעור נמוך יותר או פטור. הסמכות להפחתה או למתן פטור מניכוי מס נתונה בידי פקיד השומה.
את שיעור הניכוי ניתן לבדוק באתר מס הכנסה. למנכה קיימת חובה להדפיס ולשמור את אישור הניכוי כחלק מהנהלת החשבונות השוטפת.

שיעור מס החברות - החל משנת המס 2016 שיעור מס החברות החל על רווחי החברות הופחת מ- 26.5% ל-25%.

התיישנות שומה - בהתאם לחוק ההסדרים, החל מדוחות 2013 התיישנות השומה היא 4 שנים - להבדיל משלוש שנים כפי שהיה נהוג עד כה. קרי, לפקיד השומה ניתנת ארכה אוטומטית של שנה נוספת לבחינת דוחות המס המוגשים בתום השנה.

שומה חלקית - עוד נקבע בחוק ההסדרים כי לפקיד השומה סמכות לשום פעם אחת בשנת מס שומה חלקית המתייחסת ספציפית לסעיפי הכנסה ו/או הוצאה מסוימים על נתונים, כפי שהוגשו בדוחות למס הכנסה - ובתנאי שלא מדובר על שומה סגורה. הכוונה היא שלפקיד השומה נתונה הסמכות לערוך ביקורת שומה על סעיף הוצאה/ הכנסה ספציפי טרם החלטתו על עריכת דו"ח סגירת השומה.

אהוד דבורה הינו ממונה תחום השתלמויות בלשכת יועצי המס

חופית ולר הינה רל"שית נשיא לשכת יועצי המס


רוצה לדעת עוד על ייעוץ מס והשקעות היכנס למגזין הדיגיטלי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully