וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עבודה חדשה? כך תדאגו שהפנסיה תעבור איתכם

אלי ציפורי

6.3.2016 / 6:30

מה עושים כשמפסיקים עבודה או עוברים בין עבודות. וגם: הצצה למערכות הפנסיה של ספרד וניו זילנד

רואת חשבון. ShutterStock
רואת חשבון/ShutterStock

1. המסע השבועי להכרת מערכות הפנסיה בעולם מגיע היום לספרד ולניו זילנד. בניו זילנד השכר הממוצע עומד על כ-13,900 שקל בחודש (בערך דולרי, נכון ל-2014) ואילו בספרד הוא כ-10,300 שקל, גבוה במעט מישראל (קצת פחות מ-10,000 שקל). בשתי המדינות בסיס הפנסיה הוא ממלכתי. בניו זילנד קצבת הזיקנה ליחיד מגיעה לכ-4,400 שקל בחודש. בספרד, יש אפשרות לפרוש 4 שנים לפני גיל הפרישה (כרגע 65 לגברים ולנשים), עם קצבת מינימום של כ-2,500 שקל ואילו בניו זילנד אין אפשרות למשוך כספי פנסיה לפני גיל הפרישה (65).

2. אנחנו משיקים כאן היום פינה שבועית חדשה, שאפשר לקרוא לה טיפים לחיסכון בפנסיה. נבהיר, לא מדובר בשום פנים ואופן בייעוץ לפנסיה - בשביל זה יש יועצים. הפינה השבועית היא בשיתוף אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. הפעם בפינה: מעבר בין עבודות. מעבר לסוגיה של זכות הבחירה בקרן הפנסיה, במעבר בין עבודה לעבודה לא פעם מגלים עובדים שיש להם כמה וכמה קרנות פנסיה, והקרנות הישנות שלהם, בלי לשים לב, אלה שההפקדות החודשיות אליהן נפסקו, מקפיצות בדרך כלל את דמי הניהול על הצבירה למקסימום. אגף שוק ההון עושה לעובדים סדר בעניין ומציג את הזכויות שלהם:

חיסכון פנסיוני בעת מעבר בין עבודות

כולנו חווינו או נחווה תקופה של בין עבודות. מדובר בפרק זמן שלעתים עלול להיות ממושך ובזמן שאנחנו מחפשים את האתגר התעסוקתי הבא נישאר ללא הכנסה קבועה.

בעת הפסקת עבודה מופסקים גם התשלומים להגדלת החיסכון לפנסיה והתשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים ששולמו מתוך ההפקדות לפנסיה. אף שהתשלומים להגדלת הפנסיה מופסקים באופן מיידי בעת הפסקת עבודה, הכיסוי הביטוחי נשמר לתקופה של 5 חודשים. בתקופה זו, שנקראת "ארכת ביטוח", נשמר הביטוח מפני סיכוני מוות ונכות ואף קיימת רציפות ביטוחית במקרה של הרעה בריאותית. אם התחלתם עבודה בחמשת החודשים ממועד הפסקת ההפקדות, כדאי לבטל את ארכת הביטוח כדי שלא לשלם פעמיים בעבור אותו כיסוי ביטוחי.

חשוב לשמור על הכיסוי הביטוחי, גם אם עברו חמישה חודשים מיום הפסקת העבודה. ניתן להאריך את תקופתו עד ל-24 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות. התשלום עבור תקופה זו אפשרי באמצעות הפקדה חודשית של עלות הביטוח לקרן הפנסיה או בעזרת כספי החיסכון הקיימים בקרן. את התנאים בתוכנית הפנסיה למקרה של הפסקת עבודות יש לבדוק בעת ההצטרפות למוצר הנבחר או מיד לאחר הפסקת העבודה. יש תוכניות פנסיוניות ישנות שהתנאים הכלכליים בהן טובים יותר, וייתכן שהפסקת ההפקדות אליהן לתקופה מסוימת תחסום את היכולת להפקיד אליהן בהמשך, למשל פוליסות מבטיחות תשואה וקרנות פנסיה ותיקות.

מעבר למקום עבודה חדש

החוק קובע שעובד רשאי לבחור את החברה שבה הוא מבקש לחסוך ואת המוצר הפנסיוני - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לחיסכון. למעסיק או מי מטעמו, למשל סוכן ביטוח או מנהל הסדר, אסור למנוע מעובד את בחירת החברה או המוצר הפנסיוני ובכך למנוע הטבות שהוסכמו בינו לבין החברה, כמו דמי ניהול נמוכים. רק אם העובד לא בחר היכן להפקיד את כספו יכול המעסיק להפקיד את תשלומי החיסכון הפנסיוני לקרן פנסיה שנבחרה על ידי המעסיק.

אם כתוצאה מהמעבר למקום העבודה החדש נפתחה קרן פנסיה חדשה נוסף על קרן הפנסיה הקודמת, כדאי למזג את הכספים לקרן אחת. כך תימנע פגיעה ברצף הביטוחי והתנאים בחשבון החדש יחולו גם על הכספים שנחסכו בעבר.

משנת 2017, בעת הצטרפות לקרן פנסיה, צפוי להתבצע מיזוג אוטומטי של קרן הפנסיה הלא פעילה לקרן הפעילה במטרה לשמר ותק ביטוחי.

sheen-shitof

בהנחה בלעדית

החברה הישראלית שהמציאה את מסירי השיער עושה זאת שוב

בשיתוף Epilady
פנסיה בעולם. גלובס
פנסיה בעולם/גלובס

ספרד: מערכת הפנסיה ב-2014

מערכת הפנסיה הממלכתית בספרד מורכבת מהטבה יחידה שקשורה לשכר ומופרשת ממנו, עם הבטחת מינימום פנסיה במבחן אמצעים. יש גם הבטחת פנסיה ללא הפרשה מהשכר, שמחליפה את העזרה הסוציאלית המסורתית. הרפורמה בפנסיה ב-2011 העלתה את גיל הפרישה מ-65 ל-65 וחודשיים במקרה של פחות מ-35.5 שנות הפרשה מהשכר. ב-2027 יהיה גיל הפרישה הרשמי 67 לגברים ולנשים. אם ליחיד יש 38.5 שנות הפרשה לפנסיה, הוא זכאי לקצבה מלאה בגיל 65. סף קבלת קצבה כלשהי הוא 15 שנות הפרשה.

חישוב ההטבות:

קיצבה הקשורה לשכר:

מ-2014 נכנס לתוקף מדד התאמת פנסיות (IRP), ואליו יתווסף ב-2019 "גורם קיימות", שיביא בחשבון את העלייה בתוחלת החיים של הגמלאים החדשים. בסיס ההכנסה שממנה מחושבת הפנסיה הוא השכר ב-17 השנים האחרונות, לעומת 15 שקדמו להן. מ-2022 הבסיס יהיה 25 שנות העבודה האחרונות, בעדכון למדד המחירים לצרכן, מלבד השנתיים האחרונות, כדי שהקיצבה תהיה נמוכה מ-100% מהשכר האחרון.

תקרת השכר להפרשה ולהטבות היא 43,164 אירו ב-2014 (לכל השנה). הקצבאות צמודות למדד ההתאמה החדש, שכולל את מספר הפנסיות שתלויות בהפרשות במשק, הפנסיה הממוצעת והמאזן בין הכנסות והוצאות מערכת הביטוח הלאומי. המדד הזה יניב תוספת של בין 0.25% למקסימום של מדד המחירים במשק בתוספת 0.5% לקיצבה.

יש קצבת מינימום מגיל 65, בסך 632.9 אירו בחודש ליחידים (כ-2,700 שקל) ו-780.9 אירו בחודש לגמלאים עם בת/בן זוג תלויים. מספר התשלומים בשנה הוא 14. הקיצבה המרבית ב-2014 הייתה 2,554.49 אירו בחודש, ב-14 תשלומים בשנה.

קצבאות ללא הפרשה:

הקצבאות הללו ניתנות מגיל 65 למי שהרוויחו פחות מ-5,136.6 אירו בשנה (2015) ואינם זכאים לפנסיה תלוית הפרשות. גובה הקיצבה מותנה בהרכב משק הבית והכנסתו.

פרישה מוקדמת:

אפשרית 4 שנים לפני גיל הפרישה במקרה של אבטלה שלא מרצון ו-33 שנות הפרשה, או שנתיים לפני גיל הפרישה - במקרה של אבטלה שלא מרצון ו-35 שנות הפרשה. ההפחתה האקטוארית של הטבות הפנסיה בפרישה מוקדמת נעה בין 2% ל-1.5% לרבעון.

פרישה מאוחרת:

עובדים שביצעו הפרשות לאורך 15-25 שנים וממשיכים לעבוד אחרי גיל 67 ייהנו מתוספת של 2% מבסיס החישוב לשנה נוספת. עובד שהפריש לפנסיה במשך 25-37 שנים ייהנה מתוספת של 2.75%. מעל 37 שנות הפרשה, התוספת היא 4%. ממארס 2013 יש אפשרות לשלב פנסיה חלקית ועבודה חלקית מגיל 67, אך הקיצבה מופחתת ב-50%.

פנסיה בעולם. גלובס
פנסיה בעולם/גלובס

ניו זילנד: מערכת הפנסיה ב-2014

הפנסיה הממלכתית היא בשיעור אחיד ומבוססת על מבחן מגורים. תוכניות הפנסיה בחלוקה למגזרים הן בירידה, ואילו מערכת KiwiSaver הוולונטרית במקום העבודה ממשיכה להתרחב. התנאים לקבלת קיצבה ממלכתית מגיל 65 הם 10 שנות מגורים במדינה מגיל 20.

חישוב ההטבות:

מאפריל 2014 הייתה קצבת הזקנה ליחיד 421.76 דולר ניו זילנדי בשבוע (כ-4,400 שקל בחודש). הקצבה מתעדכנת מדי שנה. לחישוב הקיצבה הזאת מובאות בחשבון קצבאות זקנה במדינות נוספות. העדכון השנתי הוא לפי מדד המחירים לצרכן והשכר השבועי הממוצע במשק. הקצבה לזוג גמלאים חייבת להיות לפחות 66% מהשכר הממוצע נטו ולא מעל 72.5% מהשכר הממוצע נטו במשק. ליחיד, הקצבה היא 66% מהשכר הממוצע נטו.

אם מדד המחירים לא עולה בקצב עליית השכר השבועי לאורך תקופה ממושכת, השכר השבועי לבדו קובע לחישוב הקצבה.

גמלאים מבוגרים יותר עם נכסים והכנסות מוגבלים יכולים להיעזר ב"תוספת מגורים" שמסבסדת 70% מעלויות הדיור, מעל סף של 92 דולר ניו זילנדי בשבוע ליחיד, עד לתקרה שתלויה באזור מגורים ובהרכב משק הבית.

תוכניות פרטיות וולונטריות:

הכיסוי של תוכניות מקצועיות-מגזריות יורד זה שנים, מ-13.89% מהשכירים ב-2003 ל-9.98% מהשכירים ב-2012. אלו אינן תוכניות שנהנות מסבסוד ממשלתי באמצעות הקלות מס או הטבות אחרות.

KiwiSaver היא מערכת וולונטרית לחיסכון לפנסיה עם סבסוד ממשלתי שהושקה ביולי 2007. במחצית 2014, 67% מהניו זילנדים בגילאי 18-64 היו חוסכים פעילים או זמניים. ההפרשה המינימלית למערכת הועלתה באפריל 2013 מ-4% ל-6% מהשכר, בחלוקה שווה בין המעסיק והמועסק. העובד יכול לבחור שיעור הפרשה גבוה יותר, מ-4% עד 8%.

הסבסוד הממשלתי המרבי לחוסכים הוא 521 דולר ניו זילנדי בשנה. חוסך מקבל מענק של 1,000 דולר ניו זילנדי בהצטרפותו. התוכנית מאפשרת משיכה של סכום חד-פעמי מגיל 65. יש אפשרות למשוך סכום מוקדם יותר למטרת רכישת בית ראשון.

פרישה מוקדמת:

אין אפשרות למשוך את הפנסיה לפני גיל 65. מגיל 65 אפשר לכלול בפנסיה שותף שאינו זכאי לפנסיה בעצמו, בתנאי של מבחן הכנסה לבני הזוג.

פרישה מאוחרת:

אפשר לשלב קצבת זקנה ממלכתית ועבודה. כ-21% מבני 65 ומעלה ממשיכים לעבוד. אין חובה למשוך את קצבת הזיקנה בגיל 65, אך אין יתרונות בדחייה של המשיכה. שנות הדחייה אינן מצטברות.

  • עוד באותו נושא:
  • פנסיה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    5
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully