וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שחיקה בתוצאות קרנות הנאמנות במחצית 2016

רון שטיין

8.9.2016 / 8:41

מגמת הפדיונות שקיזזה יותר מ-6% משוק קרנות הנאמנות, פגעה בתוצאות בתי ההשקעות שהציגו קיפאון יחסי בהכנסות הכוללות ומגמה מעורבת בשורת הרווח. מי בולט לחיוב?

הבורסה לניירות ערך, תל אביב. פברואר 2016. ראובן קסטרו
בורסה/ראובן קסטרו

בסוף חודש יוני האחרון עמד שווי נכסי קרנות הנאמנות בישראל על סך של כ-215 מיליארד שקל. מדובר בקיטון של כ-6.3% בהיקף השוק ביחס לסכומים שנוהלו באמצעות הקרנות כחצי שנה בלבד קודם לכן. לעומת סוף יוני 2015 מדובר בירידה של 13.1% בהיקף הנכסים שניהלה תעשיית הקרנות - אשר רשמה פדיונות במרבית החודשים בשנתיים האחרונות.

מגמה זו באה לידי ביטוי בתוצאות בתי ההשקעות המקומיים, שסיכמו מחצית שנה ראשונה רווחית אמנם, אך ממש לא חפה מבעיות ומאתגרים.

בצל הפדיונות בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות, והשחיקה שבאה בעקבות כך בדמי הניהול האבסולוטיים בתחום זה, קטנו ההכנסות מקרנות הנאמנות של בתי ההשקעות מיטב דש, אקסלנס (שמדווח על תוצאות קרנות הנאמנות יחד עם התיקים המנוהלים), ילין לפידות, אי.בי.אי ואנליסט, בשיעורים ניכרים של 15%-17% ברבעון השני השנה ובמחצית הראשונה של השנה, ביחס לתקופות המקבילות אשתקד.

מגמת השחיקה בהכנסות מקרנות הנאמנות נלווית למגמת שחיקה דומה, ונמשכת אף יותר, של קיטון בדמי הניהול בתחומי הגמל וההשתלמות. כך, חמשת בתי ההשקעות הציבוריים והסמי-ציבוריים, שפרסמו את נתוניהם למחצית, הציגו ברבעון השני - ובמחצית הראשונה של השנה - ירידה של כ-5% בהכנסות מניהול החסכונות לטווח ארוך כאמור.

החמישה הם מיטב דש, שבימים אלה נמצא בעיצומם של מגעים למכירת כל מניותיו לקרן ההשקעות הזרה XIO; אקסלנס, שבימים אלה מתנהלים מגעים למכירתו, כחלק ממכירת השליטה בחברה האם שלו הפניקס לידי יאנגו הסינית; ילין לפידות, שמחצית ממניותיו בידי לידר שוקי הון הציבורית; אי.בי.אי, שהנתח הבעייתי במניותיו - שבידי קובי אלכסנדר - עשוי להשתחרר בקרוב ולהפסיק להיות נטל פוטנציאלי; ואנליסט. כל החמישה יחד הציגו במחצית הראשונה הכנסות של פחות מ-300 מיליון שקל מתחום ניהול קרנות הנאמנות. זאת, לעומת הכנסות של כ-350 מיליון שקל בתחומים אלה במחצית המקבילה אשתקד.

ברבעון השני מדובר על רמת הכנסות מצרפית של כ-150 מיליון שקל לחמשת הגופים הללו, בדומה להכנסות ברבעון הראשון השנה (אך קצת פחות), ומתחת לרמה של כ-180 מיליון שקל שנרשמה ברבעון השני ב-2015.

ההכנסות הרבעוניות שרשמו חמשת הגופים האמורים בתחומי הגמל וההשתלמות הסתכמו בקצת יותר מ-160 מיליון שקל, והירידה בהכנסות נרשמה לא רק ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אלא גם ביחס לרבעון הראשון השנה. במחצית הראשונה של השנה תרמו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכנסות של קצת מתחת ל-330 מיליון שקל, וזאת לעומת יותר מ-340 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2015.

אגב, בתחום תעודות הסל נרשמו פדיונות ניכרים גם כן בהיקף הכספים המנוהלים. ואולם, ההכנסות של שני בתי ההשקעות המדווחים שמנהלים תעודות סל - מיטב דש ואקסלנס - הציגו דווקא גידול משמעותי ומרשים בתוצאות. כך, קסם של אקסלנס, וכך גם יתר חברות ניהול תעודות הסל, נהנו השנה מתנודות המטבע בעולם, שהיטיבו עמן והניבו להן רווחים נאים מהאופן שבו הן בוחרות לגדר או שלא לגדר את המטבעות.

במה מדובר? הסיפור בתוצאות חברות תעודות הסל ב-2016 נובע ממה שנקרא ה"קוואנטו" - עלות גידור המטבע בתעודות מנוטרלות המטבע, שבהן ההתחייבות ללקוח הנה התשואה של המדד הזר בשקלים, ולא במטבע המקור של המדד.

מדובר במאפיין מרכזי בתחום התעודות שעוקבות אחר מדדי ני"ע זרים, מנוטרלות המטבע: עלות הגידור של המטבע הזר שבתעודות סל מושתת לרוב - במיוחד בקסם של אקסלנס ובהראל סל - על החברה המנהלת. בשתי החברות האחרות העלות מושתת לרוב על החוסכים. כך, היכן שהעלות מושתת על החברה המנהלת היא גם זו שנהנית מרווחים בגין הקוואנטו, אם וכאשר אלה מגיעים, כפי שקרה השנה, בין היתר הודות לברקזיט בבריטניה.

כפועל יוצא מכך, תכלית של מיטב דש הציגה ברבעון השני ובמחצית כולה גידולים של כ-15% ו-13% בהכנסות מתעודות הסל, בעוד שקסם של אקסלנס סחפה את תוצאות כל בית ההשקעות עם עליות של כ-59% ושל 29%, בהתאמה, בהכנסות מתעודות הסל. אגב, קסם אחראית על חלק אדיר מרווחי בית ההשקעות אקסלנס, ובלעדיה לא היה חל השיפור הנוכחי ברווחים.

כך או אחרת, בסיכום התוצאות בכל מגזרי הפעילויות של חמשת בתי ההשקעות האמורים, סך כל ההכנסות שלהם הסתכמו במחצית הראשונה של 2016 בכמיליארד שקל, שהיוו ירידה קלילה של כ-2% ביחס להכנסות הכוללות שאותם גופים רשמו במחצית הראשונה של 2015. לא צניחה אמנם, אבל גם בטח שלא מדובר בגידול נאה, שמספק את מנהלי אותם גופים ובעלי המניות בהם.

כך גם ברבעון השני, שבסיכומו הציגו חמשת בתי ההשקעות האמורים הכנסות כוללות של קצת יותר מ-510 מיליון שקל, שהיוו עלייה זניחה למדי של כ-1% בלבד ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ניתן להניח, במידה רבה של ביטחון, כי מגמות אלה משקפות גם את תוצאות בתי ההשקעות הפרטיים, שאינם מפרסמים דוחות, עם הרעה בתוצאות פעילות קרנות הנאמנות, המשך שחיקה בדמי הניהול היחסיים ואולי אף האבסולוטיים בגמל ובהשתלמות, והנאה נקודתית בתעודות סל - בגלל הנסיבות בעולם. כל זאת, נזכיר, בעוד שהבורסה המקומית ממשיכה לקרטע, ובטרם החלה בחודשי הקיץ, שבהם מחזור הפעילות שלה צונח משמעותית.

כמו כן, בדיקת הדיווחים של מיטב דש, אקסלנס, ילין לפידות (שחווה השנה פדיונות בקרנות הנאמנות, "בניגוד להרגלו"), אי.בי.אי ואנליסט, מעלה כי גופים אלה ניהלו נכון לסוף יוני 2016 נכסים בהיקף מצרפי של כ-303 מיליארד שקל. מכאן, ששיעור ההכנסות מנכסים (בחישוב שנתי על פי תוצאות הרבעון) עמד על כ-0.68%, בעוד שילין לפידות בולט עם 0.75%, אקסלנס אחריו עם 0.73%, והיתר עד לרמה של 0.6% מסך כל הנכסים המנוהלים.

מה קורה בשורה התחתונה

ומה לגבי השורה התחתונה, של הרווחים? חמשת בתי ההשקעות מיטב דש, אקסלנס, ילין לפידות, אי.בי.אי ואנליסט, הציגו ברבעון השני השנה גידול של כ-6% ברווח התפעולי, שהסתכם בכ-140 מיליון שקל, בעוד שהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות המצרפי הסתכם בכ-78 מיליון שקל, והיווה עלייה דו-ספרתית ביחס לרווח שרשמו אותם גופים ברבעון השני של שנת 2015. זאת, בין היתר גם הודות לרווחי נוסטרו, בעיקר באנליסט ובאי.בי.אי, שתרמו כמה אחוזים לשיפור.

במחצית הראשונה של 2016 קטנו הרווחים התפעוליים של בתי ההשקעות האמורים בכ-1% סמלי, והסתכמו בכ-260 מיליון שקל. הרווח הנקי המצרפי של חמשת הגופים הללו הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-154 מיליון שקל, שהיוו גידול סמלי גם כן של כ-1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

כאמור, כל חמשת בתי ההשקעות רשמו רווח נקי ברבעון השני ובמחצית. את הרווח הגבוה מביניהם הציג אקסלנס, שנהנה מאוד מתרומת תחום תעודות הסל, ורשם רווח רבעוני של כ-25 מיליון שקל, המהווה גידול ביחס לרווח של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אחריו נמצא ילין לפידות, שהציג ירידה של כ-10% ברווחיו, אגב קיטון בדמי הניהול שנכנסנו לכיסו, והרווח הנקי הסתכם בכ-21 מיליון שקל.

מיטב דש רשם ברבעון השני רווח של כ-17 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-6%, בעוד שאי.בי.אי ואנליסט הציגו רווחים רבעוניים של כ-8 מיליון שקל ו-6 מיליון שקל, בהתאמה, ושניהם אף נהנו מרווחי נוסטרו שתרמו לגידול ברווח ביחס לרבעון המקביל.

במחצית 2016 הציג אקסלנס רווח של כ-47 מיליון שקל, שגם היווה גידול ביחס לתקופה המקבילה, בעיקר הודות לקסם, בעוד שילין לפידות הציג ירידה של כ-7%, לרווח של כ-45 מיליון שקל. מיטב דש הציג רווח של כ-42 מיליון שקל במחצית, אי.בי.אי רשם רווח של כ-17 מיליון שקל ואנליסט - כ-4 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully