נושאים חמים

200 אלף לקוחות ייהנו מהנחה של 36 מיליון שקל בעמלות הבנקים

אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות הועברו למסלול עמלות מוזל, וזאת בהנחיית הפיקוח על הבנקים. החסכון ללקוחות נאמד בעשרות עד מאות שקלים לשנה, בסכום מצטבר של 36 מיליון שקל בשנה

תקלה שיבשה תשלומים בכרטיסי אשראי בכל הארץ (טל אנגלנדר)
השירות המוזל כולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת, ומחירו 10 שקלים בחודש (תצלום: טל אנגלנדר)

ב-1 לספטמבר, נכנסה לתוקף הוראה של הפיקוח על הבנקים שחייבה את הבנקים לצרף באופן יזום חשבונות של אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות לשירות המסלולים הבסיסי. שירות זה הוא בעלות של 10 שקלים לחודש, וכולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת לחודש. הצירוף של החשבונות נעשה על ידי הבנקים בתום הליך סריקה שבמסגרתה זוהו החשבונות שההצטרפות לשירות המסלולים הבסיסי משתלמת עבורם מבחינת החיסכון הכספי.

בסריקה הנוכחית צורפו לשירות המסלולים הבסיסי כ-200,000 חשבונות, ויחסכו באופן מצטבר ללקוחות הבנקים 36 מיליון שקל בשנה. בממוצע, החיסכון בעמלות מהמעבר היזום מוערך בסכום הנע בין עשרותלמאות שקלים בשנה לחשבון בודד.

בהתאם לתיקון שיזם הפיקוח על הבנקים, הבנקים יידרשו לחזור ולבצע אחת לשנה, בחודש מרץ, סריקה מחודשת לאיתור חשבונות נוספים של לקוחות ותיקים ולקוחות עם מוגבלויות ולצרפם לשירות המסלולים הבסיסי.

המפקחת על הבנקים: "אני קוראת ליתר אזרחי המדינה וגם לעסקים הקטנים לבדוק מול הבנק שלהם האם משתלם להם לעבור למסלול העמלות שיזם הפיקוח על הבנקים ולחסוך כך עשרות ועד מאוד שקלים בשנה".