נושאים חמים

מהפיכה בבנקים: יותר מידע על סיכון, דוחות רזים

המפקחת על הבנקים דורשת גם שפרסום הדוחות הכספיים יידחה, כנראה בחודש. הבנקים יפרסמו גם את עלות יישום חוק שכר הבכירים

חדווה בר (מערכת וואלה! NEWS , תמר מוצפי)
חדווה בר (צילום: תמר מצפי)

המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר מתכננת מהפכה בדוחות הכספיים של הבנקים, שמטרתה בין השאר להפחית את נפח הדוחות עבי הכרס - כך נודע ל"גלובס". מטיוטת ההנחיות של בנק ישראל עולה כי בר מבקשת במקביל להוסיף לדוחות מידע מהותי, בין השאר בתחום ההלוואות למשקי בית, הכולל פילוח של ההלוואות לפי המצב הפיננסי של הלווים. זאת כדי לקבל תמונת מצב מלאה יותר על הסיכונים בתחום זה.

עוד נודע כ-3.5 שנים לאחר שהמפקח על הבנקים הקודם דודו זקן החליט להקדים את פרסום הדוחות הכספיים של הבנקים, מתכננת בר להחזיר את מועד פרסום הדוחות לזה של שאר החברות הציבוריות. השינוי עשוי להיכנס לתוקף כבר בדוחות הקרובים, שאמורים להתפרסם בסוף פברואר, וככל הנראה יידחו לסוף מארס. דחיית מועד פרסום הדוחות הכספיים נובע מכך שבבנק ישראל הגיעו למסקנה שהקדמת המועד אינה אפקטיבית ומגבירה את הסיכוי לליקויים בשל לחץ לוחות הזמנים. כמו כן, הציפייה שהקדמת פרסום הדוחות תתרחש גם ביתר המגזר הפיננסי התבדתה.

דוחות לא אפקטיביים

השינויים שמתכננת בר נבעו מכך שהיא הגיעה למסקנה שהדוחות של הבנקים במבנה הנוכחי אינם אפקטיביים. הדוחות עומדים כיום על מאות עמודים וכוללים מידע רב שאינו רלוונטי או אפקטיבי. בר רוצה מצד אחד לוותר על חלק מהמידע, ולהוסיף מידע שיסייע להבין טוב יותר את מצב הבנק ואת חשיפתו לסיכונים השונים. הנושא המרכזי בו בנק ישראל מבקש להרחיב את המידע הגלוי הוא בתחום ההלוואות למשקי בית (הלוואות רגילות, לא משכנתאות), וזאת לאור העובדה שהתחום נמצא בצמיחה מואצת והפך לחלק מהותי מהתיק של הבנקים (היקף ההלוואות עומד על יותר מ-130 מיליארד שקל), וכן לאור העלייה בסיכון בתחום.

"נוכח הגידול בהיקפי הפעילות וברמת הסיכון, כאמור, וכחלק מהמאמצים להגברת התחרות בתחום זה תוך הגדלת השקיפות, נדרש לוודא שהגילוי שיינתן בדוחות יאפשר להבין טוב יותר את ההתפתחויות", כותבים בבנק ישראל. הבנקים נדרשים כעת לפרסם בדוחות טבלה של התפלגות האשראי ללווים לפי פרמטרים של הכנסת הלווה, וכן לפי פרמטר של היקף הנכסים שברשותו, מה שאמור להציג תמונה מלאה יותר של ההלוואות בתחום והסיכון שלהן. חלוקת ההכנסות תיעשה לפי הסעיפים: ללא הכנסה, הכנסה של עד עשרת אלפים שקל, הכנסה של 10-20 אלף שקל והכנסה של יותר מ-20 אלף שקל. התפלגות של הנכסים תיעשה לפי הפרמטרים: נכסים של עד 50 אלף שקל ונכסים שמעל סכום זה. מידע זה יאפשר ניתוח טוב יותר של השאלה אם משקי הבית אכן נמצאים במגמה של מינוף יתר, או במצב טוב לעומת העולם, כפי שמראים כיום הנתונים הממוצעים שאינם מפלחים את השוק.

בנק ישראל דורש שהבנקים יתייחסו בדוח הדירקטוריון בהרחבה לתחום זה, כולל ליעדים ולאסטרטגיה ביחס לתיק ההלוואות למשקי בית, וכן ינתחו את רווחיות המגזר. מטרת פירוט האסטרטגיה היא גם להגביר את התחרות בתחום, כך שכל בנק יידע מה הגישה של המתחרה שלו. הבנקים יפרסמו גם מדדי סיכון של הפעילות. בנק ישראל לא קובע לבנקים מה יהיו אותם מדדים, אך הציג בפניהם רשימה שאמורה להוות בנצ'מרק למידע שהבנק אמור להציג. בין הפרמטרים: החזר הלוואה המהווה חלק משמעותי מהיקף ההכנסה, הלוואות ללווים ללא הכנסה קבועה, הלוואות עם מועדי פירעון ארוכים, גידול מהיר ביחס לעבר בהיקף ההלוואות החדשות, הלוואות בפיגור שבוצע לגביהן הסדר חוב או שנמחקו חשבונאית ועוד.

בר גם דורשת הרחבת הגילוי בתחום האשראי לנדל"ן, וזאת לאור החשיפה הגבוהה שלהם לתחום. כך, למשל, בבנקים הגדולים היקף החשיפה לתחום זה הוא 20% מתיק האשראי בקירוב. במסגרת הרחבת המידע, יצטרכו הבנקים להציג את החשיפה לתחום הנדל"ן לפי סגמנטים. למשל, "התפלגות סוג הנדל"ן (מגורים, מסחרי), שלב הבנייה (קרקע או בתהליך בנייה), או אינדיקטורים אחרים לאיכות האשראי כגון יחס שווי לביטחון", נכתב בטיוטת ההוראות.

עוד נציין כי בדוחות הקרובים דורש בנק ישראל מהבנקים באופן חד-פעמי להתייחס גם להשפעת חוק שכר הבכירים. על הבנקים להציג הפרשות שביצעו בעקבות החוק שנכנס השנה לתוקפו. מדובר בהפרשות הקשורות לזכויות העבר של העובדים, שהיקפם חוצה את רף ה-2.5 מיליון שקל - הרף האפשרי בחוק. באשר להקלות, מתכוונת בר לאפשר לבנקים להשמיט חלק מהמידע שמתפרסם כיום בדוחות כגון פירוט נוהל בנקאי תקין, תיאור מאפייני מגזרי פעילות, "וצמצום מידע איכותי שאינו תורם מהותית למשתמשים בדוחות", כותבים בבנק ישראל.

מי שיקבלו הקלות נוספות הן חברות כרטיסי האשראי והבנקים הקטנים. "בכוונתנו לצמצם חלק מדרישות הגילוי החלות על בנקים קטנים יחסית, כדי שיתאימו טוב יותר לפעילותם", כותבים בבנק ישראל.

עיקרי השינויים הצפויים בדוחות

צמצום משמעותי של מידע לא מהותי בדוחות, כגון פירוט על פעילות המגזרים

מתן הקלות נוספות בפרסום מידע בדוחות של חברות כרטיסי אשראי ולבנקים קטנים

פרסום עלות יישום חוק שכר הבכירים בדוח הקרוב

פרסום טבלת התפלגות של האשראי למשקי בית לפי הכנסות ונכסי הלווים

פירוט של הפעילות באשראי הקמעונאי ובמיוחד של הסיכון והאסטרטגיה

פרסום התפלגות תיק האשראי בנדל"ן לפי סגמנטים שונים

דחיית מועד פרסום הדוחות הכספי למועד של שאר החברות הציבוריות

השינויים עדיין לא סופיים, פורסמה טיוטת הנחיות בנושא