נושאים חמים

אושר ניהול ייצוגית נגד סופרגז: גובה דמי התראה בניגוד לחוק

לטענת התובעים, המחיר לדמי ההתראה קבוע בצו הפיקוח על סך 2.5 שקלים, ואולם סופרגז מצמידה את המחיר הזה למדד, מבלי שהמחוקק נתן לה סמכות לעשות כן

כיריים (ShutterStock)
(צילום: shutterstock)

בית המשפט המחוזי מרכז אישר ניהול תביעה ייצוגית נגד חברת סופרגז, בטענה כי היא גובה דמי התראה בניגוד לחוק.

בבקשה לאישור התובענה הייצוגית טענו עורכי הדין עידו שטיינר ואריאל פישר כי סופרגז גובה דמי התראה בגין מכתב על כל איחור בתשלום חשבון הגז בסכומים שגבוהים מהקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים.

לטענתם, המחיר לדמי ההתראה קבוע בצו הפיקוח על סך 2.5 שקלים, ואולם סופרגז מצמידה את המחיר הזה למדד, מבלי שהמחוקק נתן בידה את הסמכות לעשות כן.

ייחודה של התביעה הוא בכך ששני הצדדים מסכימים כי סופרגז גבתה מלקוחותיה סכומים הגבוהים מזה שהותר בצו הפיקוח, אלא שסופרגז נשענה על הסכם פשרה בתובענה ייצוגית משנת 2008 שאיפשר לה לעשות כן, כאשר מסיבות היסטוריות נזנח הצו ונשכח ולא בוטל למרות ביטול הפיקוח על מחירי הגז בשנת 1989.

עוד טענה סופרגז כי מחוקק המשנה התכוון להסיר את הפיקוח גם מדמי ההתראה, אך לא עשה כן מפאת הזנחה או שכחה.

עו"ד שטיינר טען מנגד כי במקום שבו קיים צו פיקוח פוזיטיבי, אין לקבוע כי משמעותו שונה ממה שכתוב בו. כראיה הביא עו"ד שטיינר את העובדה שצו הפיקוח תוקן מאז 1989 עוד 4 פעמים, כך שאין מקום לטענה כאילו נשכח.

בית המשפט קיבל את טענתו של עו"ד שטיינר וקבע כי אין מקום לקרוא לתוך צו הפיקוח הוראות שאין בו, ואין להחיל עליו ביטול שאינו מבטלו באופן מפורש, שכן אלה עניינים שעל המחוקק להסדיר. בנוסף נקבע כי גם אם לא ניתן לעדכן את דמי ההתראה לפי המנגנון על-פי החוק, ניתן היה לפנות לרגולטור ולבקשו לתקן את התקלה.

לפיכך, בית המשפט קבע כי יש לדון בבקשתו של עו"ד עידו שטיינר כייצוגית, כאשר חברי הקבוצה הם כל מי ששילם לסופרגז דמי התראה מיום 21.5.2008 בסכומים העולים על הקבוע במסגרת צו הפיקוח.