נושאים חמים

המחלבה עובדת: כמה מסים גבו מהישראלים מתחילת השנה?

בחודש מארס נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 3.7 מיליארד שקל - בהתאם ליעד. בתקציב ל-2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקל

עו"ד רו"ח משה אשר (גלובס , צילום: איל יצהר)
משה אשר (צילום: איל יצהר)

משרד האוצר הודיע היום (ד'), כי בחודש מארס נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 3.7 מיליארד שקל. הגירעון בחודשים ינואר–מארס 2017 הסתכם ב-2.4 מיליארד שקל, לעומת עודף בסך 0.9 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקציב ל-2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקל, שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אפריל 2016 – מארס 2017) עומד על 3% מהתמ"ג.

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי) הסתכמו בחודש מארס ב-34.5 מיליארד שקל, בחלוקה הבאה: הוצאות משרדי הממשלה 25.8 מיליארד שקל, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.9 מיליארד שקל ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 5.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב-69.1 מיליארד שקל - עלייה של 11.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-7.3% (לעומת צפי ל-8.9%), בשעה שהוצאות מערכת הביטחון זינקו ב 26.5% (לעומת צפי ל0.7%).

שיעור הגידול בנתוני הביצוע עד כה של מערכת הביטחון השנה לעומת אשתקד, מוסבר על ידי שינויים טכניים במבנה תקציב משרד הביטחון וכן שינויים בהתפלגות הביצוע בשנת 2017 לעומת שנים קודמות. התפלגות זו צפויה להתכנס למסגרת התקציב המאושר בהמשך השנה והעמידה בסיכומים התקציביים נתונה תחת פיקוח ומעקב.

ומה בסעיף ההכנסות? סך גביית המסים בחודש מארס הסתכמה ב-24.5 מיליארד שקל. בתקופה ינואר – מארס 2017 הסתכמה גביית המסים בסך של 76.2 מיליארד שקל, גידול נומינלי של 5.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

נתוני המגמה מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים. בארבע השנים האחרונות הגבייה גדלה בקצב שנתי ממוצע של כ-6%. יחד עם זאת קצב הגידול בשנה האחרונה, בשלב זה, התמתן מעט.

הכנסות רשות המסים בחודש מרץ 2017 הסתכמו ב-23.9 מיליארד שקל, לעומת 23.4 מיליארד שקל במרץ 2016. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של כ-2.0% לעומת חודש מרץ אשתקד.

ההכנסות ממסים ישירים בחודש מרץ 2017 הסתכמו ב-12.4 מיליארד שקל, לעומת 6 מיליארד שקל במרץ 2016. בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של 6.6%.

מס הכנסה מעצמאים וחברות (ברוטו): במרץ 2017 הסתכמו ב‑5.5 מיליארד שקל, לעומת 5.1 מיליארד שקל במרץ 2016, גידול ריאלי של 8.0%.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון): הגביה מניכויים במרץ 2017 הסתכמה ב‑7.9 מיליארד שקל, עליה בשיעור של 12.2% בהשוואה למרץ 2016.
שוק ההון: הגבייה נטו משוק ההון במרץ 2017 הסתכמה ב-276 מיליון שקל, עליה של 82.7% לעומת מרץ 2016. בחלוקה לפי סוגי מס, נרשמה ירידה של 23.3% בגביה מריבית ועליה של 231% בגביה מני"ע.

מיסוי מקרקעין נטו: ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין במרץ 2017 הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל. גביית מס שבח נטו הסתכמה ב-432 מיליון שקל, עליה ריאלית של 20% לעומת מרץ 2016. גביית מס רכישה נטו הסתכמה בכ-621 מיליון שקל, עליה ריאלית של 9% בהשוואה למרץ 2016.

החזרי מס הכנסה: במרץ 2017 הסתכמו ההחזרים בכ-1.6 מיליארד שקל, עליה של כ-41% לעומת מרץ 2016.

ההכנסות ממסים עקיפים: בחודש מרץ 2017 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-11.6 מיליארד שקל, לעומת 11.8 מיליארד שקל במרץ 2016. בניכוי תיקוני חקיקה, ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 2.4%.

הירידה נרשמה בכל מרכיבי המס, מלבד בלו דלק שבו חלה עליה בהכנסות. במע"מ נרשמה ירידה של כ-3.2%. במס קניה יבוא נרשמה ירידה של כ-9.1%, בין השאר כתוצאה מיבוא נמוך יחסית של כלי רכב. ברבעון הראשון של 2017 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים בכ-42 אלף כלי רכב, ירידה של 43% לעומת ינואר‑מרץ 2016. ירידה זו הייתה צפויה לאור השינויים במיסוי הירוק שנכנסו לתוקף בינואר 2017 וגרמו ליבוא מוגבר בחודש דצמבר 2016 על חשבון הרבעון הראשון של 2017.

מס ערך מוסף: ההכנסות נטו ממע"מ בחודש מרץ 2017 הסתכמו בכ-8 מיליארד שקל, לעומת כ‑8.2 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של כ‑3.2%.

מס קניה יבוא: ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש מרץ הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל, ירידה של 9% לעומת מרץ 2016. במס קניה יבוא רכב נרשמה ירידה של כ-24%, עקב הקדמת יבוא בדצמבר 2016. כמו כן חלה ירידה של כ-6.7% בהכנסות מיבוא סיגריות בעוד שההכנסות מיבוא טבק אחר עלו בשיעור של 27%. יש לציין כי ההכנסות מיבוא דלק עלו בשיעור חד של מעל פי שלושה.

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה: בחודשים ינואר-מרץ 2017 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-1.8 מיליארד שקל.