ייחלץ מפשיטת רגל? אורן קובי שיפר הצעת ההסדר בדקה ה-90

לדברי מקורביו של בעלי חברת "אדמה" שקרסה, קובי מתחייב להעמיד סכום שלא יפחת מ-14 מיליון שקל ובהמשך ישלם מיליון שקל מדי שנה עד לפירעון כל חובותיו

אלה לוי-וינריב
23/07/2017
אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
אורן קובי(צילום: מערכת וואלה!, צילום מסך)

האם בעלי חברת "אדמה" שקרסה, אורן קובי, הצליח להציל את עצמו מפשיטת רגל בדקה ה-90? ל"גלובס" נודע כי בסוף השבוע הפקיד קובי מיליון שקל במזומן בחשבון נאמנות בתיק פשיטת הרגל שלו, כבטוחה בנקאית להסדר נושים שהציע על-מנת להימנע מהכרזה עליו כפושט רגל. לטענת קובי, בהסדר הוא מכסה 100% מחובותיו האישיים וחובות החברה.

עוד נודע כי קובי הודיע לנאמן שמונה על נכסיו, כי הוא מעלה את התשלום הראשון שהציע במסגרת הסדר נושים ל-2 מיליון שקל במזומן.

הפקדת הבטוחה הבנקאית נעשתה בהמשך להחלטת נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, משבוע שעבר, במסגרתה נקבע כי קובי יוכרז כפושט רגל בתוך חודש ימים מהיום; אלא אם יגיש עד ה-13 באוגוסט הצעת הסדר נושים שתגובה בבטוחה בנקאית הולמת ושתאושר באסיפת נושים. מדובר בהחלטה חריגה שמהותה למעשה "פשיטת רגל על-תנאי" ושנתנה לקובי הזדמנות "להציל את עצמו" בטרם יוכל הנאמן להיכנס "לנעליו", להשתלט על נכסיו ולבצע חקירות מקיפות לאיתור רכוש ונכסים.

עוד בוואלה!

מהשדה לכפית - מה חשוב לדעת על אוכל תינוקות?

בשיתוף גרבר

פירעון של 100%

בשנה האחרונה מאז קריסתה של חברת אדמה והגשת הבקשה לפשיטת רגל נגד קובי ועד לרגע האחרון ממש, ניסה קובי למנוע את הכרזתו כפושט רגל. בין היתר הציע קובי לנאמן ולמנהל המיוחד של נכסיו, עו"ד חגי אולמן, מספר פעמים הסדר נושים, שלטענתו כולל החזר של 100% מהחובות בתיק. לאחרונה ביקש קובי מביהמ"ש - באמצעות עוה"ד אילן שביט וחן סידבון ממשרד חיים צדוק - לזמן אסיפת נושים, במסגרתה תובא לאישור הנושים הצעת ההסדר. לטענת קובי, בחודשים האחרונים הוא פעל להידברות מול הנאמן, עמו התקיימו עשרות פגישות, והכול בניסיון לגיבוש הסדר נושים כולל - אלא שניסיונות אלה לא צלחו. על רקע זה, פנה קובי לביהמ"ש בדרישה לאשר הסדר נושים, שלטענתו במסגרתו הוא ייטול על עצמו התחייבות לפירעון מלא של 100% מהחוב לנושים (מתביעות החוב שיאושרו).

החלטתו של השופט אורנשטיין משבוע שעבר נתנה לקובי עוד מרווח נשימה לשפר את תנאי ההסדר, ולהשיג ערבות ממשית שתאפשר את קיומו; וכעת לטענת מקורבים לקובי, הוא עמד בתנאים שהוצגו לו. זאת, לאחר שלטענתם, במסגרת ההסדר האחרון שהציע לנאמן, הוא מתחייב להעמיד סכום שלא יפחת מ-14 מיליון שקל, מתוכם ישולמו 2 מיליון שקל במזומן עם אישור ההסדר. לדברי מקורבים לקובי, מדובר בהכפלת הסכום שהוצע מטעמו בעבר, וזאת על מנת לשכנע את השופט ברצינותו ויכולתו לעמוד בהחזר החובות. בהמשך, על-פי ההסדר, ישולמו מיליון שקל מדי שנה, החל ממועד האישור ועד להגעה לשיעור פירעון של 100%.

כעת, לקראת המאבק על אישור ההסדר האחרון שהציג, התחמש קובי בעורכי-דין נוספים, ובנוסף למשרד חיים-צדוק, יצטרפו אל הצוות המשפטי המייצג אותו משרדי שחר-רוזנשטיין וקאסוטו.

חובות של 176 מיליון שקל

בקשת פשיטת הרגל הוגשה על-ידי נושיו של קובי, בעל שליטה בחברת אדמה ובקבוצת חברות תחת השם "לוגיסטיק" (אחזקות, נדל"ן, נכסים) שנקלעו להליכי חדלות פירעון. נגד החברות הוגשו בקשות פירוק, בד בבד עם בקשת כינוס הנכסים נגד קובי עצמו. ביולי אשתקד ניתן צו פירוק זמני לחברות וצו כינוס נכסים אישי נגד קובי, במסגרתו מונה עו"ד אולמן למנהל מיוחד, והוקנו לו הסמכויות לתפוס את נכסיו של קובי ושל החברות בבעלותו.

במהלך התקופה שחלפה מאז ההחלטה, פעל עו"ד אולמן להתחקות אחר הנכסים ולממש נכסים. בין היתר, מומשו דירה שבבעלותו בשהם (תמורת 3.36 מיליון שקל) ונמכרו שש דירות שרכש קובי בכספי הלקוחות, בהן דירת היוקרה שרכש ב-20 מיליון שקל במגדלי אקירוב, דירה יוקרה במגדלי Yoo, בה התגורר קובי עד לפינויו על-ידי ביהמ"ש לאחרונה וארבע דירות נוספות.

במסגרת ההליך הוגשו לנאמן 780 תביעות חוב שלפיהן היקף החובות נגד קובי הוא 63 מיליון שקל ונגד החברות 113 מיליון שקל. סך החובות שאינם חופפים מגיע ל-176 מיליון שקל. במסגרת הנשייה נכללים מוסדות פיננסים כבנקים ורשויות, שהיקף החובות הנטען כלפיהם מגיע לכ-80 מיליון שקל. מנגד, עומד היקף הנכסים של קובי "הנחזה לעין" (כלשון השופט אורנשטיין), בהפחתת התחייבויות ומסים על הנכסים, על כ-14 מיליון שקל נטו בלבד.

הנאמן המליץ לביהמ"ש להכריז על קובי פושט רגל, על-מנת לאפשר נקיטה בהליכים שקבועים בפקודת פשיטת הרגל נגדו, לרבות איתור ותפיסה של נכסים, הגשת תביעות אישיות, ביטול הענקות והעדפות ועוד. קובי ביקש מנגד שלא להכריז עליו פושט רגל, ובמקום זאת הציע הסדר נושים. קובי טוען כי היקף החובות האישי שלו מגיע לכל היותר ל-10 מיליון שקל, וכי היקף החובות של החברות מגיע לכל היותר ל-60 מיליון שקל בלבד - וזאת בניגוד לעמדת המנהל המיוחד. במסגרת ההסדר מציע קובי לקחת על עצמו גם את החובות של החברות, הגם שאינו חייב לעשות כן, ולפרוע את מלוא הנשייה לנושיו בפרישה לתשלומים למשך שנים רבות.

בתגובה להסדר המוצע מסר הנאמן לביהמ"ש, כי ההצעה האחרונה שהוגשה פחותה בתנאיה מההצעה הקודמת, בין היתר בשל היעדר בטוחה בהצעה החדשה. קובי בתגובה הבטיח כי יגבה את ההצעה בבטוחה. באת-כוח כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) הצטרפה לעמדת המנהל המיוחד, לפיה יש מקום להכרזה על קובי כפושט רגל, בין היתר בהיעדר יתרון בהצעה הקיימת לעומת הכרזת פשיטת רגל.

פתח מאורנשטיין

השופט אורנשטיין ציין בהחלטתו כי "סבורני שהכף נוטה לקבלת עמדת המנהל המיוחד והכנ"ר. עסקינן בחייב שאף לגישתו היקף חובותיו ניכר ומגיע לעשרות מיליוני שקלים, וכאשר לא יהיה בנכסיו הקיימים והידועים, אף לשיטתו, לפרוע את החובות האמורים".

"עם זאת", ציין אורנשטיין, "אבוא לקראת החייב ואדחה את מועד כניסת ההכרזה (על פשיטת רגל - א' ל"ו) לתוקף ועל-מנת לאפשר לו לגבש הסדר נושים שיזכה לתמיכת הנושים ברוב הדרוש לפי פקודת פשיטת הרגל. הצעת הסדר, כאמור, חייבת להיות מגובה בבטוחה כעמדת הנאמן וכפי שהחייב הסכים בדיון ובהצעתו הקודמת".

כעת נותר לראות אם העובדה ש קובי העביר בטוחה בסך מיליון שקל לנאמן, וכן שיפר, לטענתו, את תנאי התשלום על-פי ההסדר, תסייע לו להציל את עצמו מהליך פשיטת הרגל. לגישתו של קובי הבטוחה שהעמיד היום - ראויה; ובסביבתו מצפים כי הבטוחה ושיפור ההסדר - יסללו את הדרך לאישור ההסדר באסיפת נושים. אולם, לא בטוח שהנאמן, כמו גם ביהמ"ש, יסכימו עמו.

הנאמן, עו"ד חגי אולמן, מסר בעניין כי "קובי דיווח לי שהוא הפקיד את הערובה של המיליון שקל, אך טרם קיבלתי אותה. כאשר אקבל אותה, הדברים ייבחנו בהתאם לנתונים, והדברים צריכים לקבל גם את אישור הנושים, בהתאם להחלטת ביהמ"ש. זה לא מסלול אוטומטי שמוביל להסדר, זה עוד רחוק מזה. יש עוד דרך ארוכה שצריך לעבור. גם אם יהיה הסדר רציני, עם ערבות רצינית, יש עוד משוכות שצריך לעבור".

- ההסדר ראוי בעיניך בשלב זה? והבטוחה הבנקאית בסך מיליון שקל מספיקה?

עו"ד אולמן: "על פניו מיליון שקל זו בהחלט ערבות ראויה. את תנאי ההסדר עוד יש לבחון, ולראות אם הם מתאימים ומתקבלים גם על דעת הנושים".

חברת אדמה עסקה בשיווק קרקעות חקלאיות המיועדות להפשרה לציבור הרחב, תוך הצגתן כ"זכות לדירה" בעתיד. החברה נקלעה לפירוק על-רקע מעילה לכאורה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שביצע לפי החשד בעל השליטה קובי בכספי הלקוחות.

עשרות מלקוחות החברה שילמו מאות אלפי שקלים ואף מעל מיליון שקל לעתים (כל אחד) עבור קרקעות ("זכות לדירה"). אולם לפי החשד, במקום שהכספים יופקדו בחשבונות הנאמנות לצורך השלמת העסקאות - כספם של הלקוחות נמשך על-ידי קובי לחברה ושימש למימון צרכיו הפרטיים (לרבות רכישת הדירות). זאת, מבלי שנמסרה ללקוחות קרקע לבסוף.

מאות לקוחות נוספים שילמו עבור עסקאות שאכן הסתיימו במסירת קרקע חקלאית, אך יש מתוכם כאלה שטענו טענות במישור החוזי-צרכני. זאת, בין היתר לגבי הטעיה הנוגעת למצב התכנוני של הקרקע.

במקביל לתיק הפירוק ופשיטת הרגל, המשטרה מנהלת חקירה פלילית נגד קובי ונגד שורה ארוכה של מעורבים בפרשה, בחשד לגניבת כספי לקוחות החברה.

  • אורן קובי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully