וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בזק: גידול של 19% ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-826 מיליון שקל

ערן גבאי

26.11.2002 / 22:27

בעקבות הערכת השווי המחודשת לחברת פלאפון - ההפסד לתשעת בחודשים הראשונים של 2002 הסתכם בכ-145 מיליון שקל; ההכנסות לתשעת החודשים - 6.24 מיליארד שקלההפסד של קבוצת בזק לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 הסתכם בכ-145 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-175 מיליון שקל לתקופה המקבילה.

ההפרש בין התוצאות נגרם בעיקר בעקבות רישום של הוצאה בסך 390 מיליון שקל (לפני מס) לאור הערכת השווי המחודשת לחברת פלאפון. בעיקור השפעתה של ההפחתה היה הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 נאמד בכ-209 מיליון שקל - גידול של כ-19.5%.הכנסות קבוצת בזק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 הסתכמו בכ-6.24 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-6.55 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2001 - ירידה של 4.7%.עיקר הירידה בהכנסות נבעה מירידה בהכנסות מתקשורת נייחת בארץ והכנסות החברה מתקשורת בינלאומית ומדמי השימוש.הכנסות החברה מתקשורת נייחת בארץ ירדו כתוצאה משחיקת תעריפים ריאלית עקב האצת האינפלציה במהלך התקופה ומירידה בתנועת השיחות. ההכנסות מתקשורת בינלאומית ירדו בשל ביטול דמי הנגישות אותם קיבלה החברה ממפעילי התקשורת הבינלאומית. ההכנסות מדמי השימוש קטנו ביחס לתקופה המקבילה כתוצאה משחיקת התעריפים. הירידה בהכנסות הקבוצה קוזזה בחלקה על ידי עלייה בהכנסות חברת פלאפון.ההכנסות ברבעון השלישי קטנו בכ-72 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל - ירידה של כ-3.3%.הוצאות ההפעלה והכלליות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 הסתכמו בכ-3.47 מיליארד שקל, לעומת כ-3.57 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הירידה בהוצאות הפעלה וכלליות של הקבוצה נובעת מירידה בהוצאות עקב המשך התייעלות החברה - בעיקר בהוצאות קבלני משנה ואחזקת בניינים, תוכנית צמצום בכוח אדם ופרישה וקיטון בהוצאות חברת בזק בינלאומי.בנוסף, הוצאות הסלולר של החברה בתקופה המקבילה היו גבוהות כתוצאה מהשלכות ההסכם שנחתם עם חברת פלאפון בעניין תשלומי זמן אוויר. הירידה קוזזה בחלקה בשל עלייה בהוצאות בחברת פלאפון שנבעה בעיקרה משינוי שיטת ההתקשרות של פלאפון עם לקוחות חדשים באופן שמביא להכרה מיידית בעלויות ההרכשה של לקוחות אלה.הוצאות ההפעלה והכלליות ברבעון בשלישי 2002 קטנו לעומת הרבעון המקביל בכ-8 מיליון שקל - ירידה של כ-1%.הרווח התפעולי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2002 הסתכם בכ-826 מיליון שקל, לעומת כ-694 מיליון שקל בתקופה המקבילה - גידול של כ-132 מיליון שקל שהם כ-19%. הגידול ברווח התפעולי גם מהירידה בפחת ובתמלוגים לממשלת ישראל. הרווח התפעולי ברבעון השלישי 2002 עלה לעומת הרווח ברבעון המקביל בכ-40.5 מיליון שקל.הוצאות הפחת של הקבוצה ירדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה כתוצאה מסיום הפחתתו של רכוש קבוע בחברה וירידה בהשקעות ברכוש חדש וכן כתוצאה משינוי יתרת אורך החיים של ציודי תקשורת מסוימים.בעניין התמלוגים לממשלת ישראל, הוצאות התמלוגים של הקבוצה בתשעה החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-190.7 מיליון שקל לעומת כ-213.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מקור הירידה הוא בירידה בשיעורי התמלוגים על הכנסות בזק בינלאומי ופלאפון.הוצאות המימון של קבוצת בזק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2002 בכ-155 מיליון שקל לעומת כ-106 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה בהוצאות המימון נובעת מכך שבתקופה המקבילה נכללה בחברה הכנסת ריבית ממס הכנסה בהיקף של 80 מיליון שקל.כתוצאה מביצוע עסקות הגנה מפני סיכוני שוק הקשורים בחשיפה לשינוי בשער החליפין, לא נגרמו לקבוצה בתקופה החשבון הוצאות או הכנסות מימון מהותיות, זאת, למרות השינויים המהותיים בשערי מטבע החוץ שהיו בתקופה הדו"ח. הוצאות המימון ברבעון השלישי של 2002 גדלו בכ-32.1 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל.ההון העצמי של קבוצת בזק לסוף הרבעון השלישי הסתכם בכ-7.5 מיליארד שקל, המהווה כ-43.1% מכלל המאזן, לעומת כ-7.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, אז הוא היווה כ-42.5% מכלל המאזן.תזרים המזומנים המאוחד של הקבוצה מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2002, הסתכם בכ-1.896 מיליארד שקל, לעומת כ-2.53 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, נבעה בעיקרה מירידה בהכנסות, וכתוצאה מגידול בתשלומים בגין פרישה מוקדמת.כמו כן, חלה ירידה בתזרים השוטף של חברת פלאפון, בעיקר כתוצאה משינוי שיטת הרכשת הלקוחות. הירידות קוזזו חלקית על ידי שיפור בתזרים השוטף של בזק בינלאומי.במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2002 נפרעו חובות בהיקף של כ-812 מיליון שקל, בהם 559 מיליון שקל על חשבון הלוואות לזמן ארוך כ-205 מיליון שקל על חשבון איגרות חוב וכ-48 מיליון שקל על חשבון אשראי לזמן קצר.מנגד, גייסה בזק חוב חדש בהיקף כולל של כ-308 מיליון שקל, מתוכו כ-198 מיליון שקל בהלוואות חדשות לזמן ארוך, וכ-110 מיליון שקל בהנפקות אג"ח.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully