החברות הממשלתיות 2017: שכר גבוה, יעילות נמוכה, קיפוח נשים ובני מיעוטים ונפוטיזם

שכר ממוצע של פי 2.29 מהשכר הממוצע במשק בישראל, פחות מ-2% מבני העדה האתיופיות ופחות מ-1% מבני העדה הדרוזית ורק מנכ"לית אחת בכל המגזר. כך עולה מדוח השכר וכוח האדם בחברות הממשלתיות לשנת 2017 שהגיש יעקב קווינט לשר האוצר משה כחלון

  • חברות ממשלתיות
עמירם ברקת
נמל אשדוד (צילום: לירון מולדובן )

מנכ"ל הרשות לפיתוח אמצעי לחימה יואב הר אבן היה השכיר בעל השכר הגבוה ביותר בחברות הממשלתיות לשנת 2017, כך עולה מדוח השכר וכוח האדם בחברות הממשלתיות לשנת 2017 שהגיש מנהל רשות החברות יעקב (ינקי) קוינט לשר האוצר משה כחלון. החברות הביטחוניות רפאל אלתא והתעשייה האווירית התמקמו ב-2017 בצמרת טבלאות מקבלי השכר תוך שהן מקדימות את חברות התשתית. כ-52 אלף עובדי החברות הממשלתיות הרוויחו ב-2017 שכר ממוצע של 22,514 שקל לחודש, גידול של 3.1% לעומת השכר הממוצע ב-2016, שעמד על 21,826 שקלים ופי 2.29 מהשכר הממוצע במשק שהגיע ל-9,848 שקלים לחודש. בין השכר בחברות הממשלתיות לשכר הממוצע במשק נשמר בעשור האחרון יחס של אחד ל-2.3.

בכל החברות הממשלתיות יש רק מנכ"לית אחת. שיעור הנשים בתפקידים בכירים בחברות הממשלתיות עלה מ-17.9% בשנת 2013 ל-25.3% ב-2017, אך הוא עדיין נמוך משמעותית מהשיעור הממוצע של נשים בתפקידים בכירים במשק, העומד על 38.2%. שיעור הנשים בתפקידים בכירים נמוך במיוחד בחברת החשמל, מקורות והתעשייה האווירית , שלוש החברות הגדולות והוותיקות ביותר שמאופיינות גם בשיעור גבוה מאד של עובדים המאוגדים בהסכמים קיבוציים. שיעור בני העדה האתיופית המועסקים בחברות הממשלתיות עלה מ-0.93% ב-2013 ל-1.43% ב-2017 ושיעור בני העדה הדרוזית עלה במהלך אותה תקופה מ-0.91% מסך העובדים ל-1.14%. שיעור הערבים שאינם דרוזים עלה במהלך אותה תקופה מ-1.29% ל-1.35%. חברת נמל אשדוד מצטיינת בהעסקת אנשים עם מוגבלויות - 12.3% מעובדי החברה הם בעלי מוגבלות ואחריה נמל חיפה עם 4.5%.

עוד באותו נושא

ההסתדרות הכללית - הארגון היציג בקרב עובדי נמל אשדוד

לכתבה המלאה

עובדי הנמלים בראש

עובדי חברות הנמלים שמרו ב-2017 על המקום הראשון בין המגזרים השונים עם שכר ממוצע של 29,971 שקלים. שיעור הוצאות השכר מסך המחזור בחברות הנמלים הגדולות בישראל נע בין 46.6% (בנמל אשדוד) ל-56.1% בחברת נמל חיפה - לעומת שיעורים של בין 20% ל-30% המקובלים בחברות נמל באירופה ובארה"ב. חברת נמל אשדוד מדורגת ראשונה - יחד עם רפאל - בשיעור העסקת קרובי משפחה: לרבע מעובדי החברה יש קרוב משפחה העובד בחברה וכאשר מכניסים להגדרת קרובי משפחה גם בני דודים גדל שיעור העובדים בעלי קרובים בנמל אשדוד ל-37%. בנמל חיפה יש ל-19.8% מהעובדים קרובי משפחה בנמל (26% כולל בני דודים) ובחברת החשמל עומד שיעור העובדים שיש להם קרובי משפחה בחברה על 18% (25% כולל בני דודים). השיעור הממוצע בכלל החברות הממשלתיות של עובדים בעלי קרובי משפחה באותה חברה עומד נכון ל-2017 על 14.6% מסך העובדים לעומת 16.5% ב-2013.

למקום השני בדירוג השכר אחרי עובדי הנמלים הגיעו עובדי החברות הביטחוניות עם שכר של 25,027 שקלים - עובדי מגזר זה רשמו גם את הגידול החד ביותר בשכרם ב-2016: 7.8% לעומת גידול של 5.75% בנמלים. שיעור קרובי המשפחה ברפאל זהה לשיעורם בנמל אשדוד ועומד 25.5% מסך העובדים (30% כולל בני דודים).

אחריהם בדירוג עובדי חברות האנרגיה והמים עם שכר ממוצע של 23,762 שקלים, שרשמו דווקא ירידת שכר בשיעור של 0.53%. השכר הממוצע בחברות הממשלתיות האחרות עמד ב-2017 על כ-13,800 שקלים נתון המבטא עלייה של 3.15% לעומת עלייה של 2.94% בשכר במגזר העסקי ב-2016.

שבעה שכירים בחברות הממשלתיות הביאו הביתה ב-2017 שכר ממוצע ברוטו של מעל 80 אלף שקל. שכרו של הר אבן הגיע ב-2017 ל-99,358 שקל לחודש בממוצע. בשכרו של הר-אבן נכלל בונוס בגובה 5.5 משכורות שקיבל באותה שנה. בזכות הבונוסים הצליח הר אבן להקדים נתב בנמל אשדוד שהרוויח בשנת 2017 שכר ממוצע של 86,816 שקלים והגיע למקום השני בצמרת מקבלי השכר בחברות הממשלתיות. הבונוסים הקפיצו גם את שכרם של שלושה סמנכ"לים ברפאל שהשתכרו כ-82 ו-83 אלף שקל ברוטו לחודש בממוצע. למקום השישי הגיע טייס ניסוי בתעשייה האווירית שהשתכר ב-2017 שכר ממוצע של 81,439 שקלים לחודש. את רשימת מקבלי שכר הגבוה מ-80 אלף שקל סוגר מנכ"ל חברת החשמל עופר בלוך שהשתכר ב-2017 שכר ממוצע של 80,972 שקל בממוצע.

ברשות החברות מציינים כי שכרם הממוצע של מנהלי החברות הנסחרות במדד ת"א 35 היה גבוה פי 6.3 משכרם הממוצע של המנכ"לים ב-16 החברות הממשלתיות העיקריות.

חברת החשמל מובילה בפנסיה

בדוח 2017 מפרסמת רשות החברות לראשונה מדד השוואתי מעניין של שיעור הוצאות השכר הממוצע בחברות הממשלתיות מסך המחזור - אינדיקטור ליעילותן של חברות אלה: השיעור הממוצע של הוצאות השכר עומד על 26.5% כאשר בדואר ישראל מגיעות הוצאות השכר ל-63.2% ובתעשייה האווירית ל-42%. מהגידול החד ביותר בשכרם נהנו ב-2017 עובדי עמידר (11.1%) ואחריהם עובדי נתיבי ישראל (8.1%), נמל חיפה (6.7%), נמל אשדוד (5.9%) התעשייה האווירית (5.8%), מקורות (4.9%), רפאל (4.8%) ונת"ע (3.4%). שכרם של עובדי חברת תשתיות נפט (תש"ן) לעומת זאת צנח ב-12.65% בשנה אחת שכרם של עובדי חברת נתיבי הגז (נתג"ז) ירד ב-6.5% ושל עובדי חברת נמלי ישראל ירד ב-4.8%. יודגש כי מדובר בשכר ממוצע ולפיכך ירידה (או עלייה) עשויה להעיד על עזיבתם של עובדים וותיקים שהשתכרו שכר גבוה במיוחד או שהיא נובעת (כמו במקרה של תש"ן) מתשלום בונוס חד-פעמי גבוה בשנה שלפני שנת הדוח - ואינה מעידה על ירידה בשכרם של כלל העובדים.

נתון מעניין אחר בדוח הוא לגבי גובה השכר הפנסיוני של העובדים: המקרה הבולט ביותר הוא של חברת החשמל ששכר הברוטו של עובדיה הוא הרביעי בגובהו מבין החברות הממשלתיות (24,456 שקלים) בעוד השכר הפנסיוני הממוצע שמקבלים גמלאי החברה עומד על 12,813 שקל בלבד - כלומר 50% מהשכר הממוצע שמקבלים העובדים הפעילים. נתון זה מסביר את דרישתם של עובדי חברת החשמל להגדלת הפנסיה שלהם - שתמורתה הסכימו לרפורמה בחברת החשמל. לצד עובדי חברת חשמל ממוקמים בתחתית דירוג יחס התחלופה (היחס בין השכר האחרון לשכר הפנסיוני) עובדי חברות נמלי אשדוד וחיפה (49% ו-53% בהתאמה) ועובדי דואר ישראל (54%).

השכר הפנסיוני הגבוה ביותר משולם לגמלאי חברת נמלי ישראל (21,507 שקלים בממוצע) ואחריהם לגמלאי רפאל (18,601 שקלים), נתיבי ישראל (17,460), התעשייה האווירית (17,330) ונמל חיפה (16,719).

הנתונים המצרפיים של 53 החברות הממשלתיות ב-2017 מצביעים על מגמת שיפור בביצועים הכלכליים של החברות הממשלתיות: הרווח הנקי ב-2017 זינק ל-4 מיליארד ו-67 מיליון שקל, לעומת 1,374 מיליארד שקל ב-2016. ואולם נתוני הרווחיות של החברות מוטים מאד מאירועים חד-פעמיים ומשיטות חשבונאיות שונות וקשה מאד ללמוד מהם: עיון בדוחות רשות החברות ל-2016 מגלה שהרווח הנקי שנרשם לאותה שנה היה 1.997 מיליארד שקל (פער של כ-600 מיליון שקל לעומת הרווח לאותה שנה לפי דוחות 2017) - הסיבה לפער היא ככל הנראה אי-נטרול אירועים חד-פעמיים.

מספר העובדים בחברות רשם יציבות: 52,906 עובדים ב-2017 לעומת 52,683 עובדים ב-2016. מספר העובדים ברפאל גדל ב-2017 ב-468 איש והרכבת הוסיפה באותה שנה 388 עובדים. לעומת זאת מספר עובדי התעשייה האווירית ירד ב-502 ומספר עובדי הדואר ירד ב-266 איש - כתוצאה מיישום הסכמי פרישה תבעשייה האווירית ותכנית הבראה בדואר. הוצאות השכר הכוללות של עובדי החברות הממשלתיות הגיעו ב-2017 ל-20 מיליארד ו-121 מיליון שקל. ההכנסות המצרפיות של החברות גדלו מכ-67 מיליארד שקלים ל-68.8 מיליארד ושווי הנכסים צמח מ-195 מיליארד ל-205 מיליארד שקלים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully