וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ההערות שהחברות ניסו להסתיר בדוחות שלהן

אביב לוי

8.4.2019 / 9:35

ההערות של גופים מבקרים, מנהלים, רואי חשבון ורשות ניירות ערך בדוחות הכספיים של החברות הציבוריות לשנת 2018 הותירו במקרים מסוימים חותם משמעותי בתוצאות המדווחות

רמי לוי. צילום: איל יצהר, גלובס
רמי לוי/גלובס, צילום: איל יצהר

למבול הדוחות הכספיים השנתיים של מאות חברות ציבוריות, שהסתיים בימים האחרונים, נלוו בכמה מקרים הערות שונות מצד הגופים המבקרים, ובהם רשות ני"ע, רואי החשבון של החברה וההנהלה. במקרים קיצוניים, אותן הערות הובילו לספיגת הפסדים של עשרות מיליוני שקלים (על בד); במקרים מהותיים הן גררו הוצאה שולית יחסית (של כמה מאות אלפי שקלים) מצד החברה (מגה אור); ובמקרים אחרים, עיקר השפעת ההערות נגעה לחששות המשקיעים וחוסר הוודאות בהתנהלות השוטפת (רמי לוי).

לפניכם כמה מקרים של הערות בולטות מהדוחות לשנת 2018.

על בד: "ירידת ערך מוניטין במגזר ההיגיינה הנשית"

■ תחום פעילות: ייצור מגבונים לחים, טמפונים ומוצרי ספיגה

■ בעל שליטה: מושב משואות יצחק

■ הערה בדוחות: ביקורת סגל רשות ני"ע בקשר לבחינת ירידת ערך מגזר ההיגיינה הנשית (טמפונים)

■ השפעה: צורך בהכרה בירידת ערך מוניטין בהיקף מצטבר של כ-34 מיליון שקל בסיכום 2018

חברת התעשייה על בד סיכמה את 2018 בצורה שלילית למדי, עם הפסד של כ-32 מיליון שקל, אחרי שהוצאות חד-פעמיות בהיקף של כ-50 מיליון שקל העבירו אותה לשורה תפעולית שלילית.

אחרי שיפור של 3% בהכנסותיה השנתיות של על בד, לרמה של כ-1.5 מיליארד שקל, החברה סבלה מעליית מחירי חומרי הגלם (בעיקר סיבים וכימיקלים), וכן מעלייה בהוצאותיה, כך שהרווח התפעולי השוטף שלה (לפני הוצאות חד-פעמיות) נשחק ב-34% ל-47 מיליון שקל.

אולם, כאמור, נוסף לכך על בד דיווחה בסיכום שנתי על הוצאות אחרות בהיקף של כ-50 מיליון שקל. אלה מיוחסות בעיקרן ל"ירידת ערך מוניטין במגזר ההיגיינה הנשית", שהצטברה לכ-34 מיליון שקל.

על בד, שבשליטת מושב משואות יצחק, מחלקת את פעילותה לשלושה תחומים - ייצור ושיווק מגבונים לחים, מוצרי ספיגה, וטמפונים (מוצרי היגיינה נשית), שם היא באמצעות חברת רוזתם.

רוזתם נרכשה על ידי על בד בשנת 2010 מידי צמד היזמים אהוד פוזיס ורמי קלוגר, לפי שווי חברה של כ-65 מיליון דולר, וכבר גררה את על בד בעבר להפסדים בגין שחיקת שוויה.

רואי החשבון של על בד מסבירים כי במהלך הרבעון הרביעי של 2018 והרבעון הראשון של 2019 "נערכה ביקורת על ידי סגל רשות ני"ע לגבי עבודת בחינת ירידת ערך של מגזר ההיגיינה הנשית".

במסגרת הביקורת שנערכה כעת, העלה סגל הרשות כמה השגות "ביחס לביסוס הערכת השווי". אלה נגעו בין היתר "לשיעור הצמיחה בהכנסות, לשיעור הרווח התפעולי וסכומי ההשקעות ההוניות שהונחו במסגרת תחזית תזרים המזומנים ובשים לב לביצועי המגזר בעבר, ביחס לתחזיות שהונחו על ידי החברה".

כך, בהתאם לבחינה זו "נמצא כי יש להכיר בירידת ערך של המוניטין" וזאת בהיקף של קרוב ל-15 מיליון שקל ברבעון השני של 2018, ושל כ-19 מיליון שקל נוספים ברבעון הרביעי של 2018. בעקבות כך, יתרת המוניטין לאחר ההפחתות נותרה על כ-47 מיליון שקל.

נוסף לכך, על בד ספגה בסיכומה של 2018 הוצאות נוספות, שהצטברו לסכום דו-ספרתי של מיליוני שקלים, הושפעו בעיקר מתכניותיה להעביר את המפעל שלה בקנטקי שבארה"ב לקרוליינה הצפונית, וגררו רישום ירידות ערך שונות. עוד נפגעה על בד מתקלת איכות בקו ייצור נייר במפעל שלה בדימונה.

סניף רמי לוי בחדרה, לאחר ההודעה של תלמה לפיה התגלתה סלמונלה בכמה ממוצריה. שלומי גבאי
סניף רמי לוי/שלומי גבאי

רמי לוי: "חולשה מהותית בקשר לבקרה הפנימית בחברה"

■ תחום פעילות: הפעלת רשת סופרמרקטים

■ בעל שליטה: רמי לוי

■ הערה בדוחות: חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, הכוללת בין היתר מחסור בקיום בקרה אפקטיבית על שלמות, דיוק וגילוי של נתונים ואי קיום רכיבי בקרה מבוקרים

■ השפעה: אין השפעה בדוחות, אולם הגילוי עשוי להגדיל את חוסר הוודאות של המשקיעים לגבי חוזקת הביקורת הפנימית של החברה

על סיכום שנתי חיובי שהציגה רשת קמעונות המזון רמי לוי, עם צמיחה של 7% בהכנסות שהגיעו ל-5.4 מיליארד שקל וקפיצה של 24% ברווח הנקי, שהצטבר ל-137 מיליון שקל, העיבה הערת רואי החשבון של החברה, בנוגע לרכיבי הבקרה הפנימית המתנהלים בה.

רואי החשבון, משרדי דלויט, ובן דוד שלוי קופ (BDSK), מציינים כי הביקורת שלהם העלתה קיומה של חולשה מהותית בקשר לבקרה הפנימית הקיימת בחברה. זו, לפי ההסבר, מהווה "ליקוי, או צירוף של ליקויים, בבקרה פנימית על דיווח כספי, עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע או תתגלה במועד".

עוד מוסיפים רואי החשבון כי החולשה המהותית "זוהתה ונכללה בהערכת הדירקטוריון וההנהלה: החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על שלמות, דיוק וגילוי של נתונים שמהווים בסיס לרישומים חשבונאיים בקשר עם תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם, לרבות מועדי המצאת הדוחות הכספיים לדירקטוריון טרם אישורם".

עוד מציינים רואי החשבון כי "החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה" וכי "בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הבקרה, החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים". כל זאת נכון לסוף שנת 2018. למרות כל אלה, ברמי לוי הדגישו בדוחות כי הליקויים המדוברים "לא השפיעו על רווחי החברה או על תוצאותיה הכספיות כפי שמופיעים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018".

עוד הוסיפו בחברה כי הנהלת רמי לוי והדירקטוריון שלה ביצעו פעולות "אשר מבטיחים כי על אף קיומה של חולשה מהותית", דוחותיה הכספיים "ערוכים על פי כל דין" ובין היתר שכרו יועץ חיצוני שיסייע בקשר לנאותות הדוחות, קיימו כמה ישיבות לדון בתוצאות ואשר איפשרו "השלמה נאותה של תהליך סגירת הדוחות והדיווח".

אלרוב נדל"ן: "לעדכן את שווי מלון קפה רויאל לרף הנמוך בטווח"

דוחות החברה ל-2018 חושפים כי דירקטוריון החברה החליט לעדכן את שווי הנכס המדובר לרף הנמוך שהעניקה לו חוות דעת נוספת, לסכום של 235 מיליון ליש"ט

■ תחום פעילות: נדל"ן להשקעה ולמלונאות, וכן השקעה בני"ע סחירים

■ בעל שליטה: אלפרד אקירוב

■ הערה בדוחות: בעקבות דיונים עם סגל רשות ני"ע, הוחלט לעדכן את שווי מלון "קפה רויאל" לרף הנמוך בטווח השווי

■ השפעה: שווי המלון נקבע על 235 מיליון ליש"ט

אחרי ביקורת רשות ני"ע בנוגע להערכת השווי של בית המלון "קפה רויאל" שבלונדון, בו מחזיקה אלרוב נדל"ן, וקיום דיונים בין הצדדים בהמשך לכך, דוחות החברה ל-2018 חושפים כי דירקטוריון החברה החליט לעדכן את שווי הנכס המדובר לרף הנמוך שהעניקה לו חוות דעת נוספת, לסכום של 235 מיליון ליש"ט.

בהמשך לעדכון בנושא שפרסמה אלרוב נדל"ן כבר בדוחות הרבעון השלישי של 2018, בדוחות כעת החברה מסבירה כי "מטעמי זהירות, וכחלק מהדיונים והבחינות כאמור מול סגל רשות ני"ע" היא פנתה לקבלת חוות דעת נוספת (fairness opinion) לגבי הערכת השווי לבית המלון, ממעריך השווי הבינלאומי SAVILLS.

זאת לאחר שחוות הדעת מחברת קושמן אנד ווייקפילד (C&W) העניקה לו ערך של כ-250 מיליון ליש"ט (בנטרול היחידות המסחריות), ובסך הכול של כ-268 מיליון ליש"ט.

באלרוב נדל"ן ציינו כי חוות הדעת הנוספת "תיקפה את השווי", וקבעה כי השווי ההוגן של המלון הינו בטווח של 235-265 מיליון ליש"ט. אולם, כאמור, דירקטוריון החברה (בראשות אקירוב היו"ר) החליט "בין היתר בשים לב להתייחסויות ולדיונים עם סגל רשות ני"ע", מטעמי זהירות ובהתחשב בטווח שנקבע בחוות הדעת הנוספת, "לעדכן את השווי של המלון לרף הנמוך בטווח שנקבע במסגרת ה-fairness opinion, היינו לסך של 235 מיליון ליש"ט (כ-1.1 מיליארד שקל)".

קפה רויאל (Cafe Royal) נחשב למלון יוקרתי בדרגת חמישה כוכבים, הכולל כ-160 סוויטות וחדרים וכ-1,300 מ"ר של שטחי השכרה. פתיחת המלון נעשתה באופן הדרגתי עד לפעילותו המלאה במהלך שנת 2014.

אלרוב נדל"ן פועלת בתחומי הנדל"ן להשקעה ובמלונאות בארץ ובאירופה ומחזיקה ביותר מ-40 נכסים, עיקרם בחו"ל. נוסף לכך החברה משקיעה בני"ע, בעיקר במניות בנק לאומי, ובסיכומה של שנת 2018 נהנתה מעליית שווי תיק הני"ע שלה בקרוב ל-90 מיליון שקל, לסכום שהגיע בסוף חודש מארס לכ-515 מיליון שקל.

בסיכום שנתי הכנסותיה של החברה שמרו על יציבות, ברמה של 1.4 מיליארד שקל, אולם הוצאותיה עלו, בעיקר בקשר לפעילות המלונאות, כך שהרווח התפעולי שלה ירד ב-25% ל-550 מיליון שקל, והרווח הנקי צנח ב-40% ל-322 מיליון שקל אחרי עלייה בהוצאות המימון.

עוד עדכנה אלרוב בדוחות כי היא עשויה ליהנות מרווח חד פעמי נטו של כ-70-80 מיליון שקל, וזאת אחרי שהמנהל המיוחד של חברת קרתא (הנמצאת בפירוק), עו"ד יצחק מולכו, החליט לאשר לה תביעה בסכום נטו של כ-120 מיליון שקל. באלרוב הדגישו כי הערכה זו היא ראשונית.

אימקו: "חשש לטיפול והצגה חשבונאיים לא נכונים של נתונים כספיים"

■ תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים בתחומי האלקטרוניקה, החשמל והמכניקה, בעיקר לשימושים צבאיים

■ בעלי שליטה: האחים רון, דן ונילי יקיר

■ הערה לקראת פרסום הדוחות: כמה ממצאים הדורשים תיקון (בהם שיעורי הפחתת פריטי מלאי, התחייבות בגין הכנסה נדחית, רישום הכרה בהוצאות והפרשה בגין הכרה בהכנסות

■ השפעה: צמצום יתרות עודפים של 14-15 מיליון שקל ב-2016-2017, צמצום של 2 מיליון שקל ברווחי 2016 והגדלת רווחי 2017 ב-1 מיליון שקל

במסגרת הכנת דוחותיה הכספיים של חברת התעשייה הקטנה אימקו ל-2018, הנהלת החברה גילתה "מספר ממצאים שהעלו חשש לטיפול והצגה חשבונאיים לא נכונים של נתונים כספיים", והגיעה למסקנה כי "מדובר על טעויות מהותיות...אשר תחייבנה תיקון נתונים".

מדובר לפי אימקו, בשינויים הנדרשים להתבצע בשיעורי הפחתת פריטי מלאי, יצירה והפחתת התחייבויות בגין הכנסה נדחית, עיתוי רישום הכרה בהוצאות בגין רכישת מוצרים ושירותים מספקים וכן בשינוי עיתוי ביצוע הפרשה בגין הכרה בהכנסות מלקוחות ולחילופין רישום הוצאה בגין אחריות מוצרים.

סך השפעות תיקונים אלה, מוערכות לפי אימקו בכ-14-15 מיליון שקל בסעיף יתרת פתיחה של עודפים, לכל אחת מהשנים 2016-2017, וכן בצמצום של כ-2 מיליון שקל ברווחי 2016 לצד צמצום של כ-1 מיליון שקל בהפסד שהציגה ב-2017 (וכעת יהפוך לרווח).

השפעות התיקונים על דוחות המחצית הראשונה של 2018 עדיין נמצאות בהליכי בחינה ראשוניים, ובהתאם באימקו ממשיכים "לבחון השלכות נוספות של התיקונים לעיל על הדוחות הכספיים של החברה".

על הטעויות שהתגלו דיווחה אימקו במהלך חודש מארס ובהתאם צפויה לפרסם דוחות כספיים מעודכנים בקרוב, לאחר שרשות ני"ע הסכימה להציג את התיקונים תוך שלושה שבועות ממועד העדכון בנושא.

אימקו, שבשליטת האחים רון, דן ונילי יקיר, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי חשמל, אלקטרוניקה ומכניקה לשימושים צבאיים.

טרם התיקונים, את 2017-2016 סיכמה החברה עם מחזור הכנסות שנתי של כ-130-140 מיליון שקל, רווח של קרוב ל-4 מיליון שקל ב-2016 והפסד של כ-800 אלף שקל ב-2017.

במחצית הראשונה של 2018 הציגה אימקו הכנסות של כ-65 מיליון שקל, אולם הרווח הגולמי שלה צלל ב-80% לכ-2.5 מיליון שקל ובשורה התחתונה הפסדיה הגיעו ליותר מ-6 מיליון שקל.

"לא הייתה עומדת באותה אמת מידה פיננסית"

עיקר פעילותה של מגה אור מתרכז בייזום, הקמה וניהול מרכזים מסחריים, ברובם פתוחים ובגודל בינוני, וכן פועלת בייזום והקמת מרכזים לוגיסטיים ומבני תעשיה

■ מגה אור

■ תחום פעילות: הקמת וניהול מרכזים מסחריים, מרכזים לוגיסטיים ומבני תעשיה

■ בעל השליטה: צחי נחמיאס

■ הערה בדוחות: ביקורת רשות ני"ע, בעקבותיה שונה היחס בין החוב הפיננסי לבין הרווח התפעולי הנקי (NOI)

■ השפעה: תוספת תשלום של כמה מאות אלפי שקלים למחזיקי אג"ח ד'

לצד פרסום דוחות חיוביים ל-2018, חברת הנדל"ן המניב מגה אור עדכנה בדוחות לגבי ביקורת רוחבית שנעשתה על-ידי רשות ני"ע בעניין עמידה באמות מידה פיננסיות למחזיקי אג"ח, שהעלתה עמדות שונות בין החברה ובין הרשות, בנוגע לאופן חישוב יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי נקי (NOI).

בעקבות יישום פרשנות סגל רשות ני"ע, נתוני מגה אור העלו כי החברה לא הייתה עומדת באותה אמת מידה פיננסית בחלק מהתקופה בה נסחרו שתיים מסדרות החוב שלה (שאחת כבר נפרעה), וזאת משום שאותו יחס שנבדק עלה על 10.

במגה אור הבהירו כי "עמדת החברה שונה מעמדת סגל הרשות, ולו הייתה מאמצת את פרשנות הרשות מלכתחילה, החברה הייתה נערכת ופועלת על מנת שלא לחרוג מאמת המידה לה התחייבה".

"במקרה של חשש שהחברה לא תעמוד בה", הוסיפו במגה אור, "היערכות החברה לשם הסרת החשש, הייתה נעשית מבעוד מועד ובעלות שהינה זניחה לחברה, שכן היה באפשרותה לבצע פעולות שונות".

בין אלה מזכירה מגה אור "שחרור פיקדונות או מזומנים משועבדים, העמדת ערבויות כנגד ניצול מסגרות אשראי קיימות, שינוי קצב עבודות הפיתוח של הנכסים בהקמה, שיעבוד נכסים לטובת המחזיקים וכל זאת על-מנת לעמוד באמת המידה".

עוד ציינה מגה אור כי למרות שעמדת החברה שונה מעמדת סגל רשות ני"ע, היא החליטה לפחות את מחזיקי האג"ח (סדרה ד'), בכ-560 אלף שקל - "הסכום אותו הייתה צריכה החברה לשלם כתוספת ריבית בשל אי עמידתה באמת המידה ככל והייתה מיישמת את פרשנות סגל הרשות".

מגה אור, שבשליטת המנכ"ל צחי נחמיאס, נמצאת בתקופה האחרונה בכותרות בעקבות המהלך שקידמה יחד עם שותפתה, חברת המרכזים המסחריים הפתוחים ביג, וכמה גופים מוסדיים, לרכישת השליטה באפריקה נכסים.

עיקר פעילותה של מגה אור מתרכז בייזום, הקמה וניהול מרכזים מסחריים, ברובם פתוחים ובגודל בינוני, וכן פועלת בייזום והקמת מרכזים לוגיסטיים ומבני תעשיה.

בסיכום שנתי הרווח הנקי של מגה אור עלה ב-5% ל-147 מיליון שקל, אחרי שעלייה בהיקף נכסיה (ואיכלוס נכסים חדשים) תמכה בעלייה של 20% בהכנסותיה, ל-150 מיליון שקל, בשיפור הרווח הגולמי והתפעולי ובשיפור הפרמטרים התפעוליים המרכזיים - רווח תפעולי נקי (NOI) ותזרים המזומנים השוטף (FFO).

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully