כך מזהות הרשויות מלביני הון מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות כדי להלבין כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן, נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן

אלה לוי-וינריב
09/12/2019
שטרות(צילום: ShutterStock)

לקראת הכנס השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שיתקיים מחר (ב'), מפרסמת הרשות לראשונה מדריך המתייחס לפעילות של רשתות מלביני ההון מקצועיים. מטרת המדריך היא לסייע לסקטור הפרטי ולגופי האכיפה לזהות פעילות של גורמים המעניקים שירותי "הלבנת הון מקצועית" ולהתריע על כך בפני הגופים הרלוונטיים.

הלבנת הון היא הפיכה של כסף הנצבר מפשיעה ללגיטימי וחוקי. מדובר בכסף שהושג מפשיעה קלסית כמו סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, מעילות ומפשיעה כלכלית כמו חשבוניות פיקטיביות, שוחד, עבירות מס ועוד. בכל התיקים הללו יש מישהו, אדם אחד לפחות, שאחראי על הלבנת הכספים שמושגים בעבירה. זאת כדי שבסוף היום העבריין העיקרי יוכל להשתמש בכסף ביום יום, מבלי שמקור הכספים ייחשף.

לאורך השנים הרשויות למלחמה בהלבנת ההון בעולם פעלו ופועלות למניעת הלבנות ההון בצורותיהן השונות. במקביל העולם הולך ומצמצם עוד ועוד את השימוש במזומן, כך שכבר לא ניתן לשנע ולהפקיד סכומי כסף גדולים במערכות הבנקאיות ברחבי העולם, בלי שיעלו סימני שאלה בנוגע למקורם.

עוד בוואלה!

רשות המסים פתחה בחקירה נגד ח"כ חיים כץ

לכתבה המלאה

אלא שהלבנות ההון רחוקות מלעלם מהעולם. במהלך השנים פיתחו עבריינים שיטות שונות ומשונות להלבנת הכסף השחור, וככל שהמאבק בהון השחור התרחב והעמיק - כך גם השיטות שנוקטים העבריינים להלבנת ההון הולכות ומשתכללות. עד כדי כך משתכללות שהיום "להלבין הון" זה כבר מקצוע בפני עצמו. בארץ ובעולם צצו גורמים "מומחים לדבר", כאלה שנותנים שירותי הלבנת הון לעבריינים, כאילו היו אלה שירותי סליקה או חשבונאות לגיטימיים. אלה מכונים על ידי הרשויות לאיסור הלבנת הון ברחבי העולם "מלביני ההון המקצועיים".

מלביני ההון המקצועיים הם אינם העבריינים שעברו את העבירות עצמן, אלא עבריינים המעניקים את שירותיהם לטיפול בכספים ללא תלות במקורם, ומספקים "הלבנת הון כשירות" (Money-Laundering as a Service). פרסום השירותים שלהם נעשה לרוב "מפה לאוזן" דרך רשתות עבריינים. קשרים לעבריינים ואמון שנבנה במערכות יחסים עברייניות קודמות, יכולים לחזק את הקשרים ולעודד שיתוף פעולה נוסף.

פעילות הלבנת ההון המקצועית מצריכה לעיתים ניהול ספרים כפולים ומערכת צל של הנהלת חשבונות, לרבות רשומות מפורטות עם שמות קוד של לקוחות, סכומים מולבנים, מקור ויעד הכספים וכדומה.

"הזאבים הבודדים" לעומת רשתות ההלבנה

על רקע הקושי הקיים בהחדרת כספי עבירה למערכות הפיננסיות, גברה בשנים האחרונות תופעת מלביני ההון המקצועיים. על מנת לסייע לגופי אכיפה ולסקטור הפרטי לזהות ולחסום פעילות מלביני ההון המקצועיים, שם המדריך החדש של הרשות לאיסור הלבנת הון זרקור מעל התופעה, ומספק מידע בדבר מאפייניה, מודלים עסקיים שונים של רשתות הלבנת הון מקצועית, מתווי פעולה ועוד. בנוסף, המדריך כולל רשימת דגלים אדומים - סיטואציות שונות - שנועדו לסייע לגופים הפיננסיים בזיהוי פעילות שעשויה להוות פעילות של רשתות הלבנת הון מקצועית.

המדריך הינו תרגום של מסמך מקצועי אשר גובש על ידי קבוצת ה-Egmont - ארגון בינלאומי מקצועי המאגד מעל ל-160 רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם, המחליפות ביניהן מידע ומודיעין פיננסי באופן שוטף. הארגון מהווה את הזרוע המבצעית של מנגנון המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ותומך במאמצים הבינלאומיים לתת תוקף להחלטות ולהצהרות של מועצת הביטחון של האו"ם, שרי האוצר של ה-G20 וארגון ה-FATF.

המדריך מחלק את מלביני ההון המקצועיים לשלוש קבוצות. בקבוצה הראשונה נמצא מלבין הון מקצועי יחיד - אדם המחזיק בכישורי מומחיות לביצוע שלבי הלבנת ההון. אותם מלביני הון הם "זאבים בודדים" שיכולים לבצע הלבנת הון גם במסגרת עבודתם המקצועית הלגיטימית. בין היתר מדובר בבעלי מקצוע המעניקים שירותי חשבונאות, ייעוץ פיננסי ומשפטי, הקמת חברות והסדרים משפטיים ועוד. רשויות לאיסור הלבנת הון זיהו כי מדובר במקרים רבים ברואי חשבון ועורכי דין.

קבוצת מלביני ההון הבא היא ארגון הלבנת ההון המקצועי - ארגון המורכב משני אנשים או יותר הפועלים כקבוצה מובנית ואוטונומית המתמחה במתן שירות או ייעוץ להלבנת הון עבור עבריינים או ארגוני פשיעה אחרים. ייתכן ומתן שירותי הלבנת ההון הוא עיסוקו העיקרי של הארגון, אך לא בהכרח היחיד. לרוב ארגוני הלבנת ההון המקצועית מבנה הירארכי ברור, כאשר כל גורם בארגון פועל כבעל מקצוע ייחודי, אשר אחראי לאלמנטים מסוימים בתהליך הלבנת ההון.

בקבוצה השלישית נמצאות כבר רשתות הלבנת ההון המקצועיות - רשת המורכבת ממספר שותפים או אנשי קשר העובדים יחד בכדי לקדם תוכניות להלבנת הון או לספק "בקבלנות משנה" את שירותיהם עבור משימות ספציפיות. לרוב, רשתות אלו פועלות ברמה גלובלית ויכולות לכלול מספר ארגוני הלבנת הון מקצועיים העובדים יחדיו, או רשתות בלתי-פורמליות של יחידים המספקים ללקוחותיהם העבריינים מגוון שירותי הלבנת הון. מערכות יחסים אלו לא תמיד מאורגנות ופעמים רבות הן גמישות מטבען.

ההבדל בין ארגוני הלבנת ההון לרשתות הלבנת ההון הוא ברמת הקשרים האישיים בין העבריינים למלבינים. במקרה של הארגונים, מדובר על מערכת יחסים של אמון בין גורמים עבריינים לגורמים להלבנת הון, ולרוב מדובר בארגונים פנימיים שמהווים שלוחה של הארגון העברייני. רשתות הלבנת ההון לעומת זאת, הן מעין " קבלי משנה" להלבנה. אין בהכרח מערכת יחסים בין המלבינים לעבריינים, מלבד מתן השירות.

העמלה נגזרת מ"הסיכון המקצועי"

באשר לעמלות שגובים מלביני ההון, לפי הרשות לאיסור הלבנת הון קיימים מספר גורמים שונים וחופפים המשפיעים על העמלה: לרוב, התמורה תשקף את מורכבות תוכנית הלבנת ההון, השיטות שיושמו וכן הידיעה על עבירת המקור. גובה העמלה עשוי להשתנות בהתאם למידת הסיכון שלוקחים על עצמם מלביני ההון המקצועיים, המדינות או האזורים המעורבים בתוכנית, המוניטין של אותו מלבין הון, הסכום המולבן, ערכם הנקוב של השטרות, מסגרת הזמנים לביצוע הלבנת ההון וכן כל הטלה של רגולציה חדשה או פעולות אכיפה רלוונטיות.

המדריך לזיהוי מלביני ההון המקצועיים כולל גם רשימת "דגלים אדומים" שיסייעו לזהות את מלבין ההון המקצועי, וביניהם העברות המבוצעות דרך חשבונות בנק שונים אך מנוהלות מאותן כתובות IP ; חברות, חשבונות בנק, בעלים ודיקרטורים המצויים במיקום גאוגרפי שונה אך אותן כתובות IP משמשות לניהול מקוון של החשבונות; מספר רב של חשבונות בנק הנפתחים או המנוהלים באופן מתואם על ידי יחיד או על ידי ישות משפטית אחת; חשבונות של חברות המשמשים כחשבונות מעבר - משמע, חשבון בנק של חברה מקבל כספים ומיד מעביר אותם הלאה, כך שבסוף היום יתרת החשבון הינה אפס; חברות המשמשות להעברת כספים אך אינן מבצעות תשלומי מסים, ביטוח לאומי או פנסיה/גמל ועוד.

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, "בשנים האחרונות אנו רואים ברחבי העולם וגם בישראל מעורבות גוברת של מלביני הון מקצועיים - אנשי פיננסים ואף עורכי דין המסייעים, באופן מקצועי ותמורת תשלום, לעבריינים להלבין את תוצרי עבירותיהם.

"אנחנו רואים שיש מעבר לשימוש במתווכים פיננסיים - מעבר להעברות כספים בין הרבה מאוד מדינות במהירות מדהימה בין חשבונות שונים שהוכנו מראש. אנחנו רואים שימוש ברשתות מלביני הון בינלאומיות שתוך דקות מלבינות את הכספים ומעבירות אותם מאחד לשני ואנחנו רואים גם שימוש בסחר בינלאומי, במסחר, כדי להלבין הון. עבריינים משתמשים בערוצי סחר בינלאומי ללא ביצוע סחר בפועל או בערכים נמוכים, מסווה של אספקת מוצרים ובתשלום עליהם, להלבנת ההון. אנחנו רואים שימוש גם בקהילות מקורבות ברחבי העולם שמעבירות כספים בלי לדווח, ויותר פעילות של עו"ד ורו"ח ברמה העולמית וגם בישראל שמתמחים ביצירת כסות עסקית להון שחור. לא מדובר בעו"ד מייצגים אלא עו"ד שמהווים פרונט פיננסי ללקוחות שלהם ונותנים את המסמכים ואת החוזים לעסקאות שמשווים לכסף מראה לגיטימי".

  • הלבנת הון

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully