וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חוק החל"ת אושר בוועדת הכספים: מי ימשיך לקבל כספים?

עודכן לאחרונה: 30.6.2021 / 8:46

ועדת הכספים אישרה אמש את חוק החל"ת, לפיו יימשכו התשלומים לאוכלוסיות מיוחדות כגון גמלאים, נשים הרות, אנשים עם מוגבלויות ועוד. ח"כ אלכס קושניר, יו"ר הוועדה: "בשורה לאזרחי ישראל ולמשק". בחלק מהארגונים החברתיים, מעט פחות מרוצים

ועדת הכספים אישרה פה אחד את חוק החל"ת לקריאה שנייה ושלישית. לדרישת הוועדה נרשמו שיפורים רבים בסעיפי החוק ובהסדרים חיצוניים, בהם שינויים לטובת: בני 67 ומעלה, זכאיות לדמי לידה, נשים לאחר לידה שחוזרות למעגל העבודה, אנשים עם מוגבלויות, ועובדים החוזרים לשוק העבודה.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר: "מה שקרה פה לא מובן מאליו, חוק ראשון, חוק מאוד מורכב ובסופו של דבר בעזרת כל מי שנמצא כאן, קואליציה ואופוזיציה, הצלחנו להגיע לסיכומים ולהביא בשורה לאזרחי ישראל והמשק הישראלי".

אדם מחטט בפח, ראשון לציון, 26 באוקטובר 2020. ראובן קסטרו
התיקון לחוק מנסה לתת פיתרון גם למי שמתקשים לשוב למעגל העבודה/ראובן קסטרו

תיקון חצות

לאחר יום דיונים ארוך, שהסתיים לאחר חצות, ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ אלכס קושניר, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה, הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה ודמי לידה), התשפ"א-2021.

במסגרת החוק נקבעו הוראות שעה לעניין דמי לידה ולעניין דמי אבטלה, על רק סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה.

התיקון קובע כי נוכח כך שעדיין קיים קושי לחלק מהמובטלים לצבור תקופת אכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר של שנת 2021, יזדקק ל-6 חודשי אכשרה בלבד (מתוך 18 החודשים האחרונים) במקום 12 חודשים שקובע חוק הביטוח הלאומי, ובהתאמה יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק לאדם במצב משפחתי זהה שצבר תקופת אכשרה מלאה.

עוד קובע החוק כי מי שהופסקה עבודתו ב-3 החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי אכשרה.

בנוסף קובע החוק כי "אדם שמלאו לו 45 שנים ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים", שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

מובטלים מעל גיל 45 יוכלו לממש את ימי האבטלה הנוספים וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני, עד תום 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם אישית, לפי הגבוה בניהם.

נקבע כי דמי האבטלה שישולמו במסגרת הוראות אלה, יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, זאת נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה (בנוכח הוספת המענק לגילאי 67, נקבע השיעור על 85% במקום 90%).

אישה בהריון מתקדם הולכת ברחוב עם מסיכה בזמן משבר הקורונה העולמי. ShutterStock
"זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה". אחד הסעיפים בחוק שמתייחסים במיוחד לנשים בהיריון/ShutterStock

משמעות התיקונים לחוק

בנוסף מאריך החוק את הוראת השעה, במסגרתה מי שנמצא בהכשרה מקצועית, יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי. כמו-כן, מוצע לקבוע כהוראה קבועה כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.

לדרישת ועדת הכספים התווסף לחוק גם סעיף הקובע את המשך מענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 פלוס* שהיו זכאים למענק בחודש יוני - מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה.

לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה, אך היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה, קובע החוק לדרישת הוועדה, כי זו תהיה "זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה" (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית, מה שיביא לדמי לידה גבוהים משמעותית).

כן קובע החוק "לעניין יולדות עצמאיות", הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מבניהם ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.

בנוסף נקבעה לדרישת הוועדה הארכה עד לסוף השנה, לתיקון הקובע כי "תקופת חל"ת לא תובא במניין הימים בהם עובדת מוגנת מפני פיטורים לפי חוק עבודת נשים", התיקון היה אמור להסתיים בסוף החודש.

הוועדה קבעה גם התאמות בסעיפים שונים על מנת שהארכות יחולו גם על זכאים לדמי אבטלה מתוקף התנאים המקלים שנקבעו בתקופה הקורונה, ולא רק על הזכאים לפי תנאי החוק המקורי.

עניין נוסף עליו הוסכם לדרישת הוועדה נוגע לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלויות - סוכם על "סבסוד שכר באמצעות זרוע העבודה, בגובה של 20 אחוזים ל-10 חודשים לאדם עם מוגבלות", כאשר ברגע שיכנס אדם עם מוגבלות למעגל העבודה, יוכל המעסיק להגיש בקשה לסבסוד שכר.
ניתן יהיה להגיש בקשות מחודש אוגוסט והתשלום יהיו רטרואקטיבית מחודש יולי. הנושא צפוי להיות מעוגן בנוהל נפרד מהחוק. "במסגרת כך ולדרישת חברי הוועדה, סוכם כי להטבה זו של סבסוד השכר, יהיו זכאים גם בני 40 ומעלה עם 3 תלויים".

עניין נוסף שהוסכם וייכלל מחוץ למסגרת החוק נוגע "למענק חזרה לעבודה" - נקבע כי מענק חזרה לעבודה למקבלי דמי אבטלה בתקופת הקורונה שחזרו לעבוד, שאמור היה להסתיים בתום חודש יוני, יוארך בחודש ועובדים יוכלו להיקלט לתוכו עד 31 ביולי, ולקבל את מענק 3 פעימות. בנוסף אנשים שכבר נכללו במענק העבודה יהיו זכאים לתשלום בגין חודש נוסף במסגרת מענק זה.

קשישה מכסה את פניה. ShutterStock
זעם של ארגונים חברתיים, בין היתר על הארכת התמיכה במפוטרים בני יותר מ-67, לשלושה חודשים בלבד/ShutterStock

"שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה"

במהלך יום הדיונים נרשמו גם חילוקי דעות בין חברי הכנסת ומול גורמי המקצוע, חלק מחברי האופוזיציה ציינו כי הם מברכים על שהושג, אך ציינו כי לטעמם חלק מהנושאים לא קיבלו מענה. חברי הכנסת העלו אלפי הסתייגויות, ודרשו את הורדת גיל המשך החל"ת ל-35, או מציאת נוסחה שתאפשר המשך חל"ת לגילאים צעירים יותר עבור עובדים עם ילדים.

כן נרשמה התנגדות מצד חלק מחברי הכנסת להפחתת שיעור דמי האבטלה ל-85%, וכן היו שדרשו כי גם המענק לגילאי 67 ומעלה יהיה בשיעור גבוה יותר. על רקע הדברים הוצגו הסתייגויות רבות לחוק. לאחר דין ודברים ארוך הגיעו הצדדים להסכמות והחוק אושר פה אחד*

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר סיכם את הדיון: "מה שקרה פה לא מובן מאליו, חוק ראשון, חוק מאוד מורכב ובסופו של דבר בעזרת כל מי שנמצא כאן ומי שהשתתף בדיון, הצלחנו להגיע לסיכומים ולהביא בשורה לאזרחי ישראל והמשק הישראלי, בשיתוף פעולה בין האופוזיציה לקואליציה, להביא יחד הישג זה לא מובן מאליו, אני מקווה שזה ימשך כך. אני רוצה להודות גם לשר האוצר וגם למשרד האוצר ולכל חבר ועדה פה".

למרות ההסכמה הרחבה בוועדת הכספים, לא כולם כמובן מרוצים: מ"המטה לקידום תעסוקתי", המאגד 34 ארגונים חברתיים, נמסר כי הארכת התמיכה במפוטרים בני 67 ומעלה באופן מקוצץ לשלושה חודשים בלבד היא בושה לממשלת ישראל, כמו גם הביטול הגורף של דמי האבטלה לבני 45 ומטה, בלי קשר למצב התעסוקה האזורי והאישי שלהם.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully