כמעט מיליארד שקל רווחים למזרחי-טפחות ברבעון השני

בנק מזרחי מציג לא רק רווחי ענק ברבעון השני של 2021, אלא גם את התשואה הגבוהה ביותר על ההון מבין כל הבנקים בישראל. הבנק יחלק דיבדנד של קרוב לחצי מילארד שקל לבעלי המניו בגין רווחיו ב-2020, שנת הקורונה

וואלה! כסף
16/08/2021

כמו עמיתיו מבנק הפועלים ומבנק דיסקונט, שפרסמו את דוחותיהם הבוקר, מפרסם בנק מזרחי טפחות דוח מצוין, המעיד גם הוא על מה שמסתמן כרבעון מעולה למערכת הבנקאית, שנראית בדרך הנכונה לזנוח מאחוריה את תחלואי הקורונה.

בנתון אחד יכול מזרחי-טפחות להתגאות במיוחד: התשואה להון ברבעון השני - 21.3% - היא הגבוהה במערכת הבנקאית כולה (התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה של 2021: 17.7%).

על פי דוח מזרחי-טפחות, הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 עמד על 988 מיליון שקל,בהשוואה ל-360 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הרבעון שביטא את שיא פגיעת הקורונה במשק).

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021, עוומד על 1,664 מיליון שקל, לעומת 717 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (שוב, יש לזכור שהרבעון המקביל ב-2020 ביטא את שיא השפל).

הרווח נקי של הבנק ב- 2020, שנת הקורונה: 1,610 מיליון שקל, נתון שיביא לחלוקת דיבידנד של 483 מיליון שקל, שמהווים 30% מרווחי הבנק ב-2020.

עוד בוואלה!

מי צריכה טובות? המוצרים המיוחדים של הדיוטי במרחק נגיעה

בשיתוף ג'יימס ריצ'רדסון
מתוך קמפיין סיוע לעסקים של הבנק בתקופת הקורונה. יחלק חצי מיליארד שקל כדיבדנד על 2020(צילום: אילן בשור)

תרומה חיובית לרכישת בנק אגוד

הדוח מציג המשך צמיחה בפעילות הבנק לצד השפעות מקרו-כלכליות:

נתוני המחצית הראשונה של שנת 2021 משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק, כפי שהיא באה לביטוי, בין השאר, בגידול בהכנסות המימון מפעילות שוטפת, גם ללא בנק אגוד (עלייה של 9.2% ברבעון השני ושל 5.4% במחצית הראשונה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד), ובהתרחבות נוספת בסעיפי המאזן העיקריים ובהם היקפי האשראי והפיקדונות (קצב גידול שנתי של 7.2% ו-7.3% בהתאמה).

בד בבד, ממשיכה הרכישה של בנק אגוד לייצר תרומה חיובית, הן בהיבט הרחבת הפעילות העסקית והן על התוצאות הכספיות.

לצד זאת, השיפור במצב המקרו-כלכלי בישראל במחצית הראשונה של השנה הוביל לעלייה של 1.6% במדד המחירים לצרכן, ולהשפעה חיובית על הכנסות המימון של הבנק במחצית הראשונה של השנה. זאת, לעומת ירידה של 0.8% במדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של 2020.

חזרת המשק לפעילות סדירה בחודשים הראשונים של השנה, סייעה לרובם המכריע של הלקוחות שנזקקו לדחיית תשלומים, לחזור ולשלם את ההלוואות שלהם באופן סדיר. כתוצאה מכך, הקטין הבנק באופן חלקי את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, שבוצעה בשנה החולפת.

בנק אגוד שנרכש על ידי מזרחי טפחות. ההערכה היא כי תרם לביצועים המוצלחים של הקבוצה(צילום: אורי לנץ)

היערכות מיוחדת על רקע ביקושי שיא למשכנתאות: מגמת הפעילות המוגברת בענף הנדל"ן למגורים בכלל ושוק המשכנתאות בפרט, שאפיינה את שנת 2020, נמשכה, וביתר שאת, מתחילת שנת 2021.

ברבעון הראשון של השנה נרשמה קפיצת מדרגה בהיקף העסקאות בשוק הדיור, ויחד איתה גידול חד בביקושים למשכנתאות, לכדי ביצועים חודשיים חסרי תקדים. זאת, גם על רקע כניסתה לתוקף של הוראת בנק ישראל לביטול מגבלת הפריים - מהלך שהביא להוזלה נוספת במשכנתאות.

הזינוק החד בפניות לקבלת הצעות למשכנתא מצד לווים חדשים, לצד ההתגברות המשמעותית במספר הלקוחות שביקשו לבחון את כדאיות המיחזור של הלוואתם הקיימת, יצרו ביקוש חריג, שחייב את הבנק בהיערכות מיוחדת ובמאמץ לא שגרתי.

על פי הבנק: "הצלחתם של מומחי המשכנתאות של מזרחי-טפחות להתמודד באופן מיטבי עם העלייה החדה בהיקף הפעילות, ולהעניק לפונים הרבים שירות זמין ומענה איכותי ומקצועי בתוך זמן סביר, ראויה לציון".

בסך הכול, ביצע הבנק במחצית הראשונה של 2021 הלוואות חדשות - לדיור ולכל מטרה, בהיקף כספי של כ-17.9 מיליארד שקל, לעומת כ-13 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 37.5%. בנוסף, בוצע מיחזור של הלוואות קיימות, בהיקף העולה על 3.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2020, זינוק של כ-114%. כל זאת, תוך הקפדה מרבית על איכות החיתום, ושמירה על פרופיל סיכון נמוך במיוחד של תיק המשכנתאות.

משה לארי, מנכ"ל מזרחי-טפחות. כמעט מיליארד שקל רווח ברבעון השני של 2021, כמעט חצי מיליארד שקל דיבידנד על 2020(צילום: דוברות מזרחי טפחות)

"הצלחת מבצע החיסונים באה לידי ביטוי בתוצאות הבנק"

מנכ"ל מזרחי-טפחות, משה לארי: "תוצאות השיא של הבנק ברבעון השני של 2021 ובמחצית הראשונה של השנה, משקפות את המשך תנופת הצמיחה המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, כמו-גם את תרומת הרכישה של בנק אגוד על הרווח והרווחיות, והשפעתה החיובית על הרחבת הפעילות העסקית שלנו.

גם ההתאוששות שנרשמה בפעילות המשק מתחילת 2021 - בעקבות הצלחת מבצע החיסונים, באה לביטוי בתוצאות הבנק, הן באמצעות השפעת עליית המדד בתקופה זו על הכנסות המימון והן בהקטנת ההוצאה להפסדי אשראי, בהלימה לחזרתן של רובן המכריע של ההלוואות שהיו בדחייה, למסלול תשלומים סדיר.

את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק ניתן לראות בהתפתחות סעיפי המאזן העיקריים. סך כל המאזן במחצית הראשונה הסתכם בכ-374.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-360.1 מיליארד בסוף שנת 2020 - קצב גידול שנתי של 8.1%; האשראי לציבור עמד על כ-254.2 מיליארד שקל, לעומת כ-245.5 מיליארד שקל בתום שנת 2020 - קצב גידול שנתי של 7.2% ופיקדונות הציבור במחצית הראשונה של 2021 הגיעו לכ-294.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-284.2 מיליארד בסוף 2020 - קצב גידול שנתי של 7.3%.

הצמיחה בפעילות העסקית במחצית הראשונה של 2021 לא היתה מושגת, ללא התגייסותם יוצאת הדופן של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו. ריבוי המשימות והצורך להתמודד בו-זמנית עם שורה של אתגרים ועומסים לא שגרתיים, חייבו את עובדי הבנק במאמץ ובהשקעה גדולים במיוחד. לשמחתי, הודות לנחישות ולמחויבות של עובדינו המשכנו, גם בתקופה מורכבת ולא פשוטה, ליישם את תפיסת השירות האישית והאנושית שלנו, ולהעניק לכל לקוח, פרטי ועסקי כאחד, מעטפת כוללת של תמיכה מקצועית והצעות ערך, המותאמות באופן מיטבי לצרכיו ומאפייניו".

לארי התייחס בדבריו גם לבנק יהב, שהוא חלק מהקבוצה: "בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג תוצאות כספיות טובות וביצועים נאים. במחצית הראשונה של השנה רשם בנק יהב רווח נקי של 97 מיליון שקל, לעומת 85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון ראויה לציון של 11.2%, המעידה, בין השאר, על איכות תיק האשראי שלו.

בהמשך להודעת הפיקוח על הבנקים בעניין האפשרות לחלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת 2020, החליט דירקטוריון הבנק לחלק דיבידנד בסכום של 483 מיליון שקל - 30% מרווחי השנה החולפת. החזרה לחלוקת דיבידנד מהווה בשורה חיובית למחזיקי המניות, ובכוונת הבנק לשוב ולפעול בהתאם למדיניות הדיבידנד שלו, ככל שהדבר יעלה בקנה אחד עם הוראות הדין והנחיות המפקח על הבנקים".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully