וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הדוחות הרבעוניים של ישראכרט: טובים מאשר לפני הקורונה

וואלה! כסף

עודכן לאחרונה: 18.8.2021 / 10:58

הכנסות של 565 מיליון שקל ורווח נקי של 113 מיליון, עם היקף עסקאות של 45.7 מיליארד שקל, הם מתנת פרידה יפה מהמנכ"ל רון וקסלר, שיסיים את תפקידו בחברת האשראי הגדולה בישראל עם נתונים טובים אף מאלה שקדמו לקורונה. הדיבידנד על 2020: 27.8 מיליון שקל

ישראכרט, תשלובת האשראי הגדולה בישראל, מפרסמת את הדוחות הכפסיים לרבעון השני של 2021 - והמספרים הטובים מהווים מתנת פרידה מושלמת למנכ"ל הפורש, רון וקסלר, שזה לו (ככל הנראה), הדוח האחרון בישראכרט.

עיקרי הדוח:

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2021 הגיע לכ-113 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 76.6%.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 צמחו לכ-565 מיליון שקל, בהשוואה לכ-477 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 18.4%.

מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-45.7 מיליארד שקל - צמיחה של כ-29.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון ברבעון השני הסתכמה בשיעור של כ-18.8%.

ואולי הנתון המעניין ביותר: ישראכרט מציגה צמיחה בהכנסות וברווחים גם ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019, טרום משבר הקורונה.

שירות ANYPAY של ישראכרט. יחצ ישראכרט,
שירות ANYPAY של ישראכרט, שהושק ב-2020. החברה תמשיך להשקיע ביוזמות משותפות בעולמות תוכן משיקים/יחצ ישראכרט

דיבידנד של 28 מיליון שקל

כן נמסר מישראכרט כי הנהלת החברה ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה באמצעות זרוע הפעילות החדשה ISRACARD X לביצוע השקעות, שיתופי פעולה, מיזוגים ורכישות עם מיזמים בעולמות תוכן משיקים בחברות פינטק ואחרות.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-27.8 מיליון שקל המהווה כ-30% מהרווח הנקי המאוחד לשנת 2020.

ד"ר רון וקסלר מנכ"ל ישראכרט. סיון פרג',
ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל ישראכרט: בקרוב יסיים את תפקידו בחברה, אותה הוא מותיר עם תוצאות מצוינות/סיון פרג'

ברבעון הבא יושקו גם מוצרי ביטוח

ד"ר רון וקסלר מנכ"ל קבוצת ישראכרט: "אנו מסיימים את הרבעון השני לשנת 2021 עם רווח נקי של 113 מיליון שקל ורווח נקי של 187 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, התוצאות הטובות נובעות ממימוש המיקודים העסקיים, זאת, לצד המשך יציאת המשק מההאטה הכלכלית שליוותה את תחילת מגפת הקורונה.

ברבעון הרביעי נשיק את מוצרי הביטוח למכירת ביטוחי רכב ודירה, בעקבות חתימת הסכמים עם חמש חברות ביטוח, שיאפשרו לנו הצעת ערך אובייקטיבית וייחודית בשוק, לקידום מנוע צמיחה זה. כמו כן, החברה בוחנת שיתופי פעולה בתחומי תשלומי שכר דירה ומתן אשראי לרכישות מוצרים, במסגרת פעילות ישראכרט X, זרוע ההשקעות של החברה".

ערן וקנין, משנה למנכ"ל ו-CFO: "אנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות, הן ביחס לרבעון המקביל אשתקד והן ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019 טרום משבר הקורונה. צמיחה זו נשענת על העלייה בפעילות ובמחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של הקבוצה וזאת, כתוצאה מהתאוששות המשק הישראלי ומנתח השוק של החברה בענף. בימים אלה, אנו עוקבים אחר ההתפתחות בתחלואה וההשלכות האפשריות על המשק ונערכים בהתאם".

קבוצת ישראכרט פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2021, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות וברווח הנקי, כאשר זהו הרבעון הראשון מאז פרוץ משבר הקורונה שבמהלכו המשק חזר לפעילות מלאה.
ישראכרט הציגה ברבעון צמיחה של כ-29.4% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, צמיחה בהכנסות וברווחים, הן ביחס לרבעון המקביל אשתקד והן ביחס לרבעון המקביל בשנת 2019, והכריזה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בגין רווחי שנת 2020.

תוצאות הרבעון השני של 2021:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2021 צמחו לכ-565 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-477 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18.4%, ובהשוואה לכ-554 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019, טרום משבר הקורונה, גידול של כ- 2%. הצמיחה בהכנסות, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מיוחסת בעיקר לצמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי, בקיזוז חלקי עם הירידה הקלה בהכנסות ריבית, נטו:
• ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של שנת 2021 צמחו בכ-27.2% לכ-458 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-360 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נבעה בעיקר מגידול של כ-29.4% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, ומעלייה בהכנסות המיוחסות לתיירות היוצאת שהובילו לגידול בעמלות מעסקאות מט"ח וכן מעלייה בתיירות הנכנסת לעומת תקופה מקבילה אשתקד, זאת, למרות ירידת העמלה הצולבת משיעור של 0.575% ל-0.55% מתחילת השנה ומסביבה תחרותית מאתגרת אשר גרמו להמשך שחיקת עמלות הסליקה מבתי עסק.
• הכנסות ריבית, נטו ברבעון השני של שנת 2021 ירדו לכ-107 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בין היתר כתוצאה מהקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים כחלק ממדיניות האשראי שהחברה נקטה בה בתקופת הקורונה.
ברבעון השני של שנת 2021 רשמה החברה הכנסה בגין הפסדי אשראי בסך של כ-7 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות בסך של כ-66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהוצאות להכנסות נבע, בעיקר, מהקטנת שיעור ההפרשה הקבוצתית, לאור השיפור באומדנים המאקרו-כלכליים וחזרת המשק לפעילות טרום קורונה. בנוסף, היקף המחיקות, נטו ירד בכ-55.6% לכ-20 מיליון ש"ח, לעומת מחיקות נטו של כ-45 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. זהו רבעון שלישי ברציפות עם ירידה חדה בהיקף המחיקות, נטו, בין היתר כתוצאה מפעולות שנקטה החברה להגברת פעילות הגבייה.
בשורה התחתונה, סיימה ישראכרט את הרבעון השני של שנת 2021 ברווח נקי של כ-113 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-64 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-76.6%, ובהשוואה לכ-78 מיליון ש"ח (בנטרול מענק ההפרדות מבנק הפועלים) ברבעון המקביל בשנת 2019, גידול של כ- 45%. העלייה החדה ברווח, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי בעקבות הגידול הדו-ספרתי במחזור העסקאות עם חזרת המשק לשגרה במהלך הרבעון השני לשנת 2021, לצד הכרה בהכנסות בגין הפסדי אשראי כתוצאה מהשיפור באומדנים המאקרו-כלכליים והקטנת היקף המחיקות, נטו.
הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2021 משקף תשואה להון ממוצע של כ-18.8%, בהשוואה לכ-7.4% בשנת 2020 (בנטרול אירועים חד פעמיים) ובהשוואה לכ-11.1% ברבעון המקביל אשתקד.
תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2021:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2021 צמחו בכ-7.3% לכ-1.07 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מצמיחה של כ-16.3% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, ובקיזוז חלקי עם הירידה בהכנסות ריבית, נטו בעקבות הקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה פי כ- 2.5 לכ-187 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-74 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווחים נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהכנסות, לצד הירידה החדה בהוצאות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2021 בכ-5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-168 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהגורמים הדומים לאלה שצוינו, ושהשפיעו על תוצאות הרבעון השני.


דגשים עיקריים:
עלייה במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של 2021 - מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השני של שנת 2021 עלה בכ-29.4% לכ-45.7 מיליארד ש"ח לעומת כ-35.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, נרשמה עלייה של כ-10.8% לעומת כ-41.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019 טרום קורונה.
עלייה במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי במחצית 2021 - מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2021 עלה בכ-16.3% לכ-87.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-75 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ועלייה של כ-8.4% לעומת כ-80.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2019.
במהלך השנה האחרונה נרשמה עלייה של כ-11.8% בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים פעילים. כמו כן, נרשמה עלייה בסך כרטיסי אשראי פעילים בסוף רבעון שני של שנת 2021 לכ-4.20 מיליון כרטיסים, בהשוואה לכ-4.12 מיליון כרטיסים בסוף שנת 2020 ובהשוואה לכ-4.0 מיליון כרטיסים בסוף הרבעון המקביל אשתקד.
בסוף הרבעון השני של שנת 2021, הסתכמה יתרת האשראי לאנשים פרטיים בכ-3.91 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.07 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, לצד עלייה קלה בריבית שנתית ממוצעת ליום לשיעור של כ-9.2% מול כ- 9.0% בסוף שנת 2020.
ביתרת האשראי המסחרי נרשמה יציבות, והיא הסתכמה ברבעון השני של שנת 2021 בכ-894 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-892 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020.
נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2021, עלה ההון העצמי של ישראכרט לכ-2.65 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.45 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020, ובהשוואה לכ-2.42 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד.
לחברה יחסי הון גבוהים מהותית ביחס לדרישות הרגולטוריות - יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון עלה לכ- 15.2% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 11.5%) ויחס הון רובד ראשון לרכיבי סיכון עלה לכ-14.2% (לעומת דרישת מינימום פיקוחית של 8%).
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-27.8 מיליון ש"ח - סכום המהווה כ-30% מהרווח הנקי המאוחד לשנת 2020, וזאת בכפוף למדיניות חלוקת דיבידנד של החברה ובהתאם להנחיות של הפיקוח על הבנקים לחלוקת דיבידנד עד לשיעור זה.
בחודש שעבר, הודיעה החברה על צעד נוסף בדרך לכניסה לשוק הביטוח - קבלת אישור רשות שוק ההון לחתום על הסכמים עם 5 חברות ביטוח, שירותי הביטוח של ישראכרט הם חלק מאסטרטגיה כוללת של החברה להיות קבוצת פיננסים מתקדמת, תוך מתן סל שירותים בצורה נוחה ופשוטה ובעל ערך מוסף ברור ללקוחותיה. הכניסה לשירותי הביטוח תאפשר לישראכרט להשיא ערך ללקוחותיה. זאת, בנוסף להיותה גורם מחולל תחרות בשוק האשראי. בכוונת החברה להתחיל לפעול בתחום הביטוח כבר במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021, תחילה בשיווק ביטוח רכב ודירה ע"י פלטפורמת ביטוח אובייקטיבית מותאמת לקוח באמצעות שימוש במידע הקיים בחברה.
בחודש יוני השנה, חתמה ישראכרט על הסכם למכירת חלקה (50%) בנכס ברחוב המסגר בתל אביב, ששימש את הקבוצה עד כה למשרדיה, וזאת כחלק מהיערכות החברה למעבר למשרדים חדשים באזור התעשייה של בני ברק, הסמוך לקניון איילון בסוף שנה זו. להערכת החברה, אומדן הרווח הצפוי מהמכירה, בניכוי הוצאות ולאחר מס, הינו בטווח שבין 38-45 מיליון ש"ח.
כחלק מאסטרטגיית החברה, ליצירת שיתופי פעולה, השקעות, מיזוגים ורכישות בתחומים סינרגטיים לתחומי הליבה הן בחברות מסורתיות והן בחברות בתחומי הפינטק, הקימה החברה זרוע פעילות בשם Isracard X לבחינה ומימוש של שיתופי פעולה פוטנציאליים וכן לביצוע השקעות ומתן אשראי למיזמים בתחומי הפינטק, ביניהם, בין היתר, מיזם העוסק בתחום תשלומי שכר דירה וחברה העוסקת בתחום האשראי לרכישת מוצרים.
מוצרים דיגיטליים מתקדמים מבוססי דאטה- החברה פיתחה ומגבשת מספר פתרונות מתקדמים לעסקים הן באופן עצמאי והן באמצעות שיתופי פעולה עסקיים, חלק מפעילות זו היא TARGET שמאפשרת הצעת ערך משמעותית ללקוחות עסקיים ע"י בניית קמפיינים שיווקיים מבוססי דאטה ובניית מערך תמיכה ותפעול עבור העסקים שמשתמשים במוצר וזאת לצד פתרונות נוספים כגון החנות האינטרנטית שמסייעים לעסקים למכור מרחוק ללא ידע טכנולוגי מורכב.
ארנקים דיגיטליים- בחודש מאי 2021 הודיעה החברה ללקוחותיה על השקת שירות APPLE PAY שמאפשר תשלום מהנייד גם למחזיקי מכשירי אייפון וזאת לאחר שהחברה הייתה הראשונה בישראל להשיק את ANYPAY, שירות תשלום מהנייד למחזיקי מכשירי אנדרואיד כחלק מקידום אמצעי תשלום מתקדמים מהנייד במקביל למעבר העסקים הישראליים לשימוש בטכנולוגית EMV תוך שהיא נערכת לכניסת Google-pay שאמורה להתחיל את פעילותה בישראל עד סוף שנה זו.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully