טיב טעם: התוצאות "מרשימות", המנייה יורדת

קבוצת טיב טעם מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה עם תוצאות מעורבות: ירידה בהכנסות וברווח ברבעון השני של השנה לעומת הרבעון המקביל של 2020, שלא מוחקת חציון ראשון חיובי. חגי שלום: "תוצאות מרשימות". בבורסה התרשמו פחות והמנייה מגיבה בירידה

וואלה! כסף

טיב טעם פרסמה את הדוחות הרבעוניים שהוגדרו בחברה כ"טובים" למרות ירידה בהכנסות וברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. את תוצאות החציון הראשון של 2021 מכנה בעל השליטה והמנכ"ל, חגי שלום "מרשימות", אלא שהן מתבססות בעיקרן על הרבעון הראשון, המצויין.

בכל אופן, המשקיעים בבורסה התרשמו מעט פחות: ארחי תקופה ארוכה של עליות שערים יפות, הרי שמאז פרסום הדוחות ירדה המניה בקרוב ל-3.5% (נכון לרגע הכתיבה).


חגי שלום, המנכ"ל ובעל השליטה מסר: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה עם תוצאות מרשימות, המעידות על המשך צמיחה, על אף שהרבעון השני היה נטול השפעה מהותית לקורונה. הפדיון למ"ר בחנויות הזהות במחצית הראשונה של השנה צמח בכ- 34.6% בהשוואה לפדיון למ"ר בתקופה מקבילה ב-2019 ואנו ממשיכים בשמירה על שיעור רווח תפעולי של כ- 7% שהוא מעל לממוצע בענף.

המספרים אינם מותירים מקום לספק כי התוצאות בעיקרן, הינן תולדה של מהלכי עומק שנעשו בקבוצה, במישורים רחבים, ולא בהכרח נובעות ממשבר הקורונה".

לדבריו: "הקבוצה מחזקת את יציבותה העסקית והדבר מתבטא בעלייה בשיעורי הרווח התפעולי והנקי. המשכנו להעמיק את מהלך הוזלת מחירים, אל תוך שנת 2021 והמשך מהלך זה, בא לחזק את הכדאיות לקניה יומיומית ברשת, תוך הקפדה ושמירה על היתרונות המאפיינים את הרשת.

טיב טעם תמשיך לבסס את מעמדה וצמיחתה, תוך פיתוח מנועי הצמיחה בתחומי הליבה, קמעונאות ותעשייה, וצמצום, ככל הניתן, של השפעות החזרה לחיי השגרה שלאחר תקופת הקורונה, כפי שמסתמנת שנת 2021".

כאמור, המשקיעים פירשו אחרת את התוצאות, והמנייה הגיבה בירידה, אחרי עליות יפות שהשיגה מתחילת השנה.

מכל מקום, הירידה במספר פרמטרים מרכזיים ברבעון השני, לא תמנע חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ- 5.5 מיליון שקל.

עוד בוואלה!

כתף כבש ביין לבן ותאנים של חן מזרחי

לכתבה המלאה
חגי שלום, מנכ"ל ובעל השליטה בטיב טעם. מפרש את הנתונים אחרת מהמשקיעים (צילום: אסף לב)

סעיפים בולטים בדוח לרבעון השני של שנת 2021:

הכנסות מגזר קמעונאות המזון ברבעון השני של השנה ירדו בשיעור של כ- 5.5% והסתכמו בכ- 341.7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך כ- 361.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בכ- 695.9 מיליון שקל, עלייה בשיעור של כ- 3.9% בהשוואה להכנסות בסך כ- 669.7 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד.

הפדיון והפדיון למ"ר בחנויות זהות ברבעון השני של השנה ירד בכ- 6.7% וב-2.7% בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

במגזר התעשייה, סך ההכנסות ברבעון השני של השנה הסתכם בכ- 80.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 83 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. על פי טיב טעם, הקיטון מיוחס להפסקה יזומה של פעילות הדגים הטריים, שלא היתה רווחית, לצד גידול ניכר בקטגוריות היין ואלכוהול ומוצרי בשר טרמי (נקניקים, פסטרמות וכיו"ב). בנטרול ההכנסות של פעילות הדגים הטריים שהופסקו באופן יזום קיים גידול בהכנסות בשיעור של כ- 10.1%

בהשוואה להכנסות ברבעון מקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות מגזר התעשייה בכ- 161.2 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך כ- 167.1 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. בנטרול ההכנסות של פעילות הדגים הטריים, כאמור לעיל, קיים גידול בהכנסות בשיעור של כ- 12.8% בהשוואה להכנסות בתקופה מקבילה אשתקד.

סך הכנסות הקבוצה ברבעון השני של השנה הסתכמו בכ- 392.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 410.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 4.5%. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ- 793 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך כ- 772.5 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה בשיעור של כ- 2.7%.

הרווח הגולמי של מגזר קמעונאות המזון ברבעון השני של השנה הסתכם ב-110.6 מיליון שקל (32.4% ממחזור ההכנסות) בהשוואה ל-114.8 מיליון שקל (31.7% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של מגזר התעשייה ברבעון השני של השנה הסתכם ב-19.1 מיליון שקל (כ- 23.7% ממחזור ההכנסות), בהשוואה ל-18.6 מיליון שקל (כ- 22.4% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקרו מהמיקוד בקטגוריות הליבה, בהן שיעורי רווח גבוהים. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 39.7 מיליון שקל (כ- 24.6% ממחזור ההכנסות), בהשוואה לכ- 36.6 מיליון שקל (כ- 21.9% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני השנה הסתכם בכ- 130.1 מיליון שקל (כ- 33.2% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ- 133.6 מיליון שקל (שיעור של כ- 32.5%) ברבעון המקביל אשתקד. קיטון בסך של כ- 3,502 אלפי שקל ובשיעור של כ- 2.6% נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות.

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 264.2 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 33.3%), עלייה של כ- 7.2%, לעומת רווח גולמי בסך כ- 246.5 מיליון שקל (כ- 31.9% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של השנה הסתכם בכ- 28.4 מיליון ש"ח ובשיעור של כ- 7.2% מההכנסות בהשוואה לכ- 27 מיליון שקל ובשיעור של כ- 6.6% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ- 58.4 מיליון שקל ובשיעור של כ- 7.4% מההכנסות, עלייה של כ- 33.6%, לעומת רווח תפעולי בסך כ- 43.7 מיליון שקל ובשיעור של כ- 5.7% מההכנסות בתקופה מקבילה אשתקד.

על פי החברה, שיעור הרווח התפעולי הינו המשך למגמת שיעורי הרווח שאפיינו את קבוצת טיב טעם, במהלך 2020 ונבעו מצמצום התשומות במגזר הקמעונאות ובמגזר התעשיה - סגירת פעילות הטריים שאופיינה בעלויות תפעוליות גבוהות, בד בבד עם התייעלות ובנייה מחדש של מגזר התעשיה והתאמת המבנה הארגוני לפעילות המגזר

הרווח לתקופה ברבעון השני עלה בכ- 16.6% והסתכם בכ- 18.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח לתקופה בסך של כ- 15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הרווח לתקופה הסתכם בכ- 35.7 מיליון שקל, עלייה של כ- 54.9% לעומת רווח לתקופה בסך כ- 23 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד.

קבוצת טיב טעם, בשליטת חגי שלום (45.4%), פועלת בתחום קמעונאות המזון והינה הגדולה בתחום הלא כשר. טיב טעם נוסדה בשנת 1990 ומונה כ- 1,400 עובדים.

נייר הערך של החברה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכלל בין היתר במדד 60 SME לפי שווי של כ- 1 מיליארד שקל, בסמוך למועד פרסום תוצאות הרבעון השני של שנת 2021.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully