וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ישראכרט מציגה תוצאות מצוינות לרבעון השלישי

עודכן לאחרונה: 23.11.2021 / 11:51

בישראכרט מסכמים בשביעות רצון לא רק את הרבעון השלישי של 2021, אלא גם את תשעת החודשים הראשונים של השנה. ד"ר רון וקסלר, המנכ"ל, נפרד מתפקידו עם חיוך: "אני מסיים את כהונתי כמנכ"ל לאחר 6 שנים, עם תוצאות שיא לקבוצה"

קבוצת ישראכרט פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.

התוצאות מלמדות על צמיחה בהכנסות הן ביחס לרבעון המקביל אשתקד והן ביחס לרבעון הקודם, כתוצאה מהגידול בפעילות כרטיסי אשראי, לרבות במחזורי התיירות היוצאת ביחס לשנת 2020.

לצד זאת, רשמה החברה גם עלייה חדה ברווח הנקי כתוצאה מהקיטון החד בהוצאות בגין הפסדי אשראי לצד שיפור בסביבה המאקרו-כלכלית, שהוביל להפחתת שיעורי ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ברבעונים השני והשלישי של שנת 2021, וירידה בהיקפי המחיקות נטו ובהקיפי החובות הבעייתיים בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בנוסף חזרה ישראכרט להציג ברבעון השלישי של השנה עלייה ביתרת האשראי לאנשים פרטיים לעומת רבעון קודם.

ישראכרט. יחצ,
שירות ANYPAY של ישראכרט שהושק בתחילת השנה/יחצ

תוצאות הרבעון השלישי של 2021:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 צמחו בכ-9% לכ-585 מיליון שקל, בהשוואה לכ-537 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וצמיחה של כ-4% בהשוואה לכ-565 מיליון שקל ברבעון הקודם של השנה. הצמיחה בהכנסות, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מיוחסת בעיקר לצמיחה דו-ספרתית גבוהה בהכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ומגידול בהיקף המחזורים בתיירות היוצאת, אם כי עדיין ברמה נמוכה משמעותית מהמחזורים בתיירות היוצאת טרום הקורונה. ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי ברבעון השלישי של שנת 2021 צמחו בכ-16% לכ-485 מיליון שקל, בהשוואה לכ-419 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נבעה בעיקר מגידול של כ-14.7% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, ומעלייה בהכנסות המיוחסות לתיירות היוצאת והנכנסת שהובילו לגידול בעמלות מעסקאות מט"ח, וזאת למרות ירידת העמלה הצולבת משיעור של 0.575% ל-0.55% מתחילת השנה ומסביבה תחרותית מאתגרת אשר גרמו להמשך שחיקת עמלות הסליקה מבתי עסק.
הכנסות ריבית, נטו ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-109 מיליון שקל, בהשוואה לכ-110 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בין היתר כתוצאה מהקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים שהחל במהלך שנת 2020 בעקבות משבר מגפת הקורונה. יחד עם זאת, נרשמה עלייה של כ-2% בהכנסות ריבית, נטו ביחס לרבעון הקודם, כתוצאה מהגידול ביתרת האשראי לאנשים פרטיים במהלך הרבעון השלישי של השנה.

ברבעון השלישי של שנת 2021 נרשמה ירידה של כ-79% בהוצאות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו לכ-12 מיליון שקל, לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה החדה בהוצאות בגין הפסדי אשראי נבעה, בעיקר, מהקטנת שיעור ההפרשה הקבוצתית לאור השיפור באומדנים המאקרו-כלכליים וחזרת המשק לפעילות ברמה דומה לטרום קורונה, מקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים ומירידה חדה של כ-51% בהיקף המחיקות, נטו, לכ-24 מיליון שקל, לעומת מחיקות, נטו, של כ-49 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מפעולות שנקטה החברה להגברת פעילות הגבייה.

בשורה התחתונה, סיימה ישראכרט את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם עלייה של כ62% ברווח נקי לסך של כ-99 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ברווח, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה, כאמור, בעיקר מהצמיחה בהכנסות מפעילות כרטיסי אשראי בעקבות הגידול הדו-ספרתי במחזור העסקאות, מירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי כתוצאה מהשיפור באומדנים המאקרו-כלכליים והקטנת היקף המחיקות, נטו.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2021 משקף תשואה להון ממוצע (חישוב שנתי) של כ-15.6% ובהשוואה לכ-10.3% ברבעון המקביל אשתקד ולכ-7.4% (בנטרול אירועים חד פעמיים) בהשוואה לסוף שנת 2020.

בית ישראכרט. דוד שי, Creative Commons
בית ישראכרט/Creative Commons, דוד שי

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמחו בכ-8% לכ-1.66 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מצמיחה של כ-15.7% במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ומגידול במחזורים מפעילות תיירות יוצאת, בקיזוז חלקי עם הירידה בהכנסות ריבית, נטו בעקבות הקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בכ-112% לכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-135 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווחים נבעה בעיקר מהצמיחה האמורה בהכנסות, לצד הירידה החדה בהוצאות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו בכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-225 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהקטנת שיעור ההפרשה הקבוצתית לאור השיפור באומדנים המאקרו כלכליים, מקיטון ביתרת האשראי לאנשים פרטיים ומירידה חדה בהיקף המחיקות, נטו.

ד"ר רון וקסלר מנכ"ל ישראכרט. סיון פרג',
רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט. משאיר לבא אחריו את ישראכרט במצב מצוין/סיון פרג'

"מסיים את כהונתי עם תוצאות שיא"

ד"ר רון וקסלר מנכל קבוצת ישראכרט: "אני מסיים את כהונתי כמנכ"ל ישראכרט לאחר 6 שנים, עם תוצאות שיא לקבוצה, צמיחה משמעותית בהכנסות ולמעלה מהכפלת הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

השיפור בכל הפרמטרים הוא תוצאה של סדרת פעולות בהן נקטנו, ביניהן: הפחתת עלויות, טיוב תיק האשראי ושיפור תמהיל הפעילות בכל המגזרים. כחלק מההתמודדות המוצלחת עם התחלואה אנו עדים לשיפור מתמשך בכלכלה ובסביבה העסקית שהתאפיינה בצמיחה ובעלייה בהיקפי הצריכה והביקוש.

אני בטוח שבאמצעות ההנהלה בראשות מנכ"ל הקבוצה הנכנס, רן עוז, ובתמיכת הדירקטוריון, בראשות תמר יסעור, לצד העובדים והמנהלים המחויבים והמקצועיים ביותר שיש, ישראכרט תמשיך לשיאים חדשים, כשחקנית מובילה ומשפיעה בעולמות האשראי והתשלומים המתקדמים".

ערן וקנין, משנה למנכ"ל ו- CFOקבוצת ישראכרט: "אנו מסיימים את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם רווח נקי של כ-99 מיליון ש"ח, המשקף גידול של כ- 62% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וממשיכים להציג מגמת שיפור עקבית בפעילות העסקית במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.

הגידול ברווח הינו פועל יוצא של עלייה של כ-15% במחזורי העסקאות, כשלצידה נמשך הגידול בהיקף כרטיסי האשראי הפעילים של החברה. החודש דיווחנו על כניסתה של ישראכרט כמשקיע עוגן לקרן מונטה הפעילה בתחומי הפינטק. בנוסף אנו ממנפים את הקשר העסקי שלנו עם בתי עסק ומקימים מיזם אשראי צרכני בתחום ה -BNPL, שיאפשר ללקוחות פרטיים לקבל הלוואות מחוץ למסגרת האשראי.

אנו מקווים כי תוצאות מהלכים אילו, לצד המשך קידום מנועי הצמיחה יובילו להמשך צמיחתה של ישראכרט גם בשנים הבאות".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully