וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רווחי שיא לבנק הבינלאומי ב-2021: יותר מ-1.4 מיליארד שקל

עודכן לאחרונה: 7.3.2022 / 12:25

השנה המצוינת שעברה על המערכת הפיננסית בישראל, ממשיכה לקבל ביטוי גם בדוחות: רווחי שיא לבנק הבינלאומי בשנת 2021. המנכ"לית, סמדר ברבר-צדיק: "התוצאות שמציג הבינלאומי בשנת 2021 משקפות את צמיחת הבנק בכל תחומי המיקוד האסטרטגים"

הבנק הבינלאומי מפרסם את התוצאות העסקיות לשנת 2021, שמבטאות היטב את השנה הטובה שעברה על המערכת הבנקאית, עם היציאה מסגרי הקורונה וחזרת המשק לתפקוד מלא.

הנה עיקרי הדו"ח:

רווח נקי של 1,405 מיליון שקל לבינלאומי בשנת 2021, גידול של 87.3% ביחס לשנת 2020. התשואה להון - 14.7%.

רווח נקי של 333 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2021, גידול של 58.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון - 14%,.צמיחה באשראי לציבור - 10.8% בשנת 2021 ו-5.4% ברבעון הרביעי של השנה.

הבנק ממשיך להתייעל ויחס היעילות השתפר בשנת 2021 ל - 58.3%, יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון- 11.46%.

הבנק הבינלאומי, פברואר 2012. שי אוקנין
רווחי שיא לבינלאומי שמסכם, כמו רוב עמיתיו, שנה מצוינת למערכת הפיננסית בישראל/שי אוקנין

ריווחיות

רווחי שיא לבינלאומי: הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בשנת 2021 ב- 1,405 מיליון שקל בהשוואה ל-750 מיליון שקלבשנת 2020, גידול של 87.3%. התשואה להון הגיעה ל-14.7% לעומת תשואה להון של 8.6% בשנת 2020.

ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי ב-333 מיליון שקל בהשוואה ל- 210 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של 58.6% והתשואה להון הגיעה ל - 14%.

צמיחה והתייעלות

הבינלאומי ממשיך במגמת הצמיחה העיקבית שניכרת בכל תחומי הפעילות: הכנסות הבנק גדלו בשנת 2021 ב-9.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-4,550 מיליון שקל. הרווח המימוני נטו גדל בכ-11.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-3,097 מיליון שקל. בהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 5.3% והן הסתכמו ב-1,444 מיליון שקל, ההכנסות מעמלות פעילות שוק ההון צמחו בשיעור של 7.3%.

האשראי לציבור גדל בשנה האחרונה בשיעור של 10.8% והסתכם ב- 102,240 מיליון שקל. הצמיחה באשראי מאופיינת בפיזור האשראי ושמירה על מדיניות ניהול סיכונים מידתית. תיק ההלוואות לדיור צמח ב- 13.8%, מגזר העסקים הקטנים ב-11.5%, העסקים הבינוניים ב- 13.3%, העסקים הגדולים ב- 11%, והאשראי למשקי בית ב- 6%. ברבעון הרביעי גדל האשראי לציבור ב-5.4%.
הצמיחה ניכרת גם בתחומי שוק ההון ויעוץ השקעות: תיק נכסי הלקוחות (פקדונות וניירות ערך) צמח בשנה האחרונה בשיעור של 13.5% והסתכם ב-601 מיליארד שקל.

הבינלאומי ממשיך להתייעל - יחס היעילות הסתכם ב- 58.3% בשנת 2021, זאת בהשוואה ל-61.8% בשנת 2020. ההוצאות התפעוליות והאחרות גדלו בשנת 2021 בשיעור של 3.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול שמוסבר בעליה בהוצאות השכר על רקע התאמת רכיבי התגמול המשתנים לרווחיות הבנק. כמו כן, השנה, נכללו הוצאות סילוק בגין תכנית פרישה מוקדמת שבוצעה בעיקר ברבעון הרביעי של השנה. תהליכי ההתייעלות שמיישם הבנק ותכנית הפרישה מרצון שבוצעה בסוף השנה הביאו לירידה של כ-4.6% במצבת המשרות הממוצעת בבנק.

sheen-shitof

מחיר חסר תקדים

המכשיר של הישראלים שהמציאו את מסירי השיער בהנחה בלעדית

בשיתוף Epilady

איתנות פיננסית ואיכות תיק האשראי

נמשכת מגמת העלייה בהון המיוחס לבעלי מניות הבנק שצמח בשנת 2021 ב-9.4% (גידול של 862 מיליון ש"ח) ומסתכם ב-31 בדצמבר 2021 ב- 10,003 מיליון שקל. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל-11.46% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.25% פער של כ-3.2% (2.2% ללא הקלות ההון הרגולטוריות) הפער הגבוה ביותר במערכת.

דירקטוריון הבנק אישר היום חלוקת דיבידנד בסך של 165 מיליון שקל המהווים 50% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2021 זאת בנוסף לדיבידנד בסך 215 מיליון שקל שחולק בינואר השנה. בשנת 2021 חילק הבנק דיבידנד בסך של 545 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד השנתית נכון ל-14.2.22 הגיעה ל-6.07%.

איכות תיק האשראי

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2021 ב-216 מיליון שקל (שיעור הפרשה שלילי של 0.23%) , בהשוואה להוצאות בסך של 464 מיליון שקל (שיעור הפרשה חיובי של 0.52%) בשנת 2020. בשנת 2021 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי והן נבעו בעיקר מקיטון בהפרשה הקבוצתית, המוסבר בשיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק ומהמשך הירידה בהיקף החובות הנמצאים בדחיית תשלומים (המהווים 0.08% מסך האשראי לציבור).

בשנת 2020, ההוצאות בגין הפסדי אשראי נבעו בעיקר מגידול בהפרשה הקבוצתית בעקבות המשך שינויים בסביבה המאקרו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה וחוסר הוודאות באשר להשפעה על מצב המשק והלווים.

סמדר ברבר צדיק. יחצ,
סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי/יחצ

חדשנות ודיגיטל

הבינלאומי ממשיך לפתח מוצרים ושירותים חדשניים באפליקציה ובאתר שזוכים לשיעורי שימוש גבוהים ולשביעות רצון גבוהה של הלקוחות. שנת 2021 היתה השנה בה הבינלאומי נכנס לעולם הארנקים הדיגיטליים: בראשית השנה פיתח ארנק דיגיטלי - FibiPay וכן מציע ללקוחותיו גם את Apple Pay ו- Google Pay.

עם כניסת הבנקאות הפתוחה ו"מעבר בקליק" היה הבינלאומי הראשון שפתח את MultiBank , אגרגציה רב בנקאית שמאפשרת השוואת שירותים ומגבירה את יכולת התחרות. בנוסף, הושקו מגוון חידושים ושדרוגים בפעילות בדיגיטל בתחומי ההשקעות בהן הבינלאומי מתמקד ומוביל: מערכת הייעוץ Advise.Me, ביעוץ פנסיוני, במשכנתאות (בקשת משכנתא בדיגיטל וקבלת אישור עקרוני) וכן חידושים ללקוחות העיסקיים בתחומי מט"ח וערבויות. הבינלאומי משקיע בפיתוח שירותים דיגיטלים חדשניים שמביאים לשיפור וייעול השרות ללקוחות.

"חשוב להדגיש את רמת הרווחיות הגבוהה לאורך זמן"

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי: "התוצאות שמציג הבינלאומי בשנת 2021 משקפות את צמיחת הבנק בכל תחומי המיקוד האסטרטגים, צמיחה שבאה לידי ביטוי בגידול מואץ הן באשראי והן בנכסי לקוחות. חשוב להדגיש את רמת הריווחיות הגבוהה של הבינלאומי לאורך זמן, תוך תנודתיות נמוכה ושמירה על איתנות גבוהה.

בימים אלה מציינים שנתיים למשבר העולמי הבריאותי, שמשפיע על העולם כולו בהיבטים חברתיים וכלכליים. הבינלאומי הקפיד לאורך כל התקופה להעניק ללקוחותיו סיוע ותמיכה שהתבטאו בדחיית החזרי הלוואות, בהענקת אשראי לעסקים ולמשקי בית וביעוץ השקעות יזום במהלך התנודתיות ואי הוודאות שאיפיינה את השווקים. עוד הקפיד הבנק לפתח מגוון כלים דיגיטלים חדשניים בכל תחומי הפעילות, כלים שמקלים ומיעלים את קבלת השירות במיוחד במציאות של ריחוק חברתי. האיתנות הגבוהה של הבנק יחד עם החוזקה הניהולית הביאו את הבנק לצלוח את המשבר בצורה טובה תוך צמיחה מתמשכת, התיעלות וחדשנות.

כבנק הראשון שהשיק מערכת השוואתית על בסיס הבנקאות הפתוחה - מערכת מולטיבנק, ימשיך הבינלאומי להתחרות ולצמוח הן בתחום ההובלה של הבנק - תחום השקעות, והן במגוון תחומי הפעילות הבנקאים. כבנק מחולל תחרות נמשיך לפתח אמצעים דיגיטלים חדשניים ולהציע ללקוחותינו הצעות ערך תחרותיות".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    4
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully