וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ים של הצלחה: רווחי צים ב-2021: 4.65 מיליארד דולר

עודכן לאחרונה: 9.3.2022 / 16:30

צים מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ועל רווח נקי של 4.65 מיליארד דולר בכל שנת 2021. החברה ממשיכה להציג שיעורי רווחיות תפעולית מהגבוהים בענף. מאז הנפקת צים בניו יורק לפני כשנה, הוכרזו דיבידנדים בסך מצטבר של 2.6 מיליארד דולר

לעובדה שצים הפכה לאחד מסיפורי ההצלחה בכלכלה העולמית, כבר כמעט שהתרגלנו. עם זאת, הדוח שמפרסמת היום החברה הצליח להדהים גם את המצויים בפרטים.

צים שירותי ספנות משולבים (NYSE: ZIM), חברת ספנות והובלה ימית גלובלית, פרסמה היום את תוצאותיה העסקיות, על בסיס מאוחד, לרבעון הרביעי של שנת 2021 ולשנת 2021 כולה.

דגשים עיקריים לרבעון הרביעי ולשנת 2021:

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-1.71 מיליארד דולר (לעומת 366 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד), עלייה של 366%, או רווח מדולל למניה בסך 14.17 דולר; הרווח הנקי לשנת 2021 הסתכם ב 4.65 מיליארד דולר (לעומת 524 מיליון דולר בשנת 2020), עלייה של 787%, או רווח מדולל למניה בסך 39.02 דולר.

ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.36 מיליארד דולר, עלייה של 345% מהתקופה המקבילה אשתקד; ה-EBITDA המתואם לשנת 2021 הסתכם ב-6.60 מיליארד דולר, עלייה של 537% מהשנה הקודמת.

• הרווח התפעולי (EBIT) ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.12 מיליארד דולר, עלייה של 382% מהתקופה המקבילה אשתקד; הרווח התפעולי (EBIT) בשנת 2021 הסתכם ב-5.82 מיליארד דולר, עלייה של 706% מהתקופה המקבילה אשתקד. ההתאמות בין הרווח התפעולי (EBIT) לבין ה-EBIT המתואם ברבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה היו זניחות.

• מחזור ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכם ב-3.47 מיליארד דולר, עלייה של 155% מהתקופה המקבילה אשתקד; מחזור ההכנסות בשנת 2021 הסתכם ב-10.73 מיליארד דולר, עלייה של 169% מהשנה הקודמת.

• צים הובילה 858 אלף מכולות (TEU) ברבעון הרביעי, עלייה של 7% מהתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2021, הובילה צים 3,481 אלף מכולות (TEU), עלייה של 23% מהשנה הקודמת, משמעותית יותר מהממוצע בענף.

• מחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU) ברבעון הרביעי עמד על 3,630 דולר, עלייה של 139% מהתקופה המקבילה אשתקד. מחיר ההובלה הממוצע למכולה (TEU) בשנת 2021 עמד על 2,786 דולר, עלייה של 127% מהשנה הקודמת.

• יחס מינוף נטו (leverage ratio) של 0.0x ליום 31 בדצמבר 2021, בהשוואה ל-1.2x ליום 31 בדצמבר 2020; מזומנים והשקעות נטו (net cash)4 ליום 31 בדצמבר 2021 עמדו על סך של 509 מיליון דולר
• החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-2.04 מיליארד דולר, או 17.00 דולר למניה, סכום המייצג 50% מהרווח הנקי לשנת 2021 על בסיס מצטבר (לרבות חלוקת ביניים רבעונית שכבר בוצעה על חשבון תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021). הדיבידנד ישולם ב-4 באפריל 2022 למחזיקי מניות החברה ב-23 במרץ 2022.

• במהלך 2021 ולאחר תום השנה, התקשרה החברה במספר הסכמים לחכירה של 36 אוניות חדשות, אשר 28 מתוכן הן אוניות "ירוקות", המונעות בגז טבעי (LNG). האוניות צפויות להימסר לצים במהלך השנים 2023 ו-2024.

• לאחר תום השנה, הכריזה החברה על הארכה ועדכון של הסכם שיתוף הפעולה התפעולי עם חברות ה-2M alliance

מכולת קירור על משאית צים בניו זילנד. Anthony Gussenhoven,
קשה להאמין שהחברה הונפקה בניו יורק רק התחילת 2021. חילקה מאז דיבידנדים של 2.6 מיליאר דולר/Anthony Gussenhoven

"קידום הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ממשל תאגידי ואחריות תאגידית"

יאיר סרוסי, יו"ר הדירקטוריון, אמר: "2021 הייתה שנה של שינוי עמוק עבור צים. פתחנו את השנה בהנפקת החברה בניו יורק, שוק ההון המוביל בעולם, ומאז לא הבטנו לאחור.

ההישגים הרבים של השנה החולפת, והביצועים הפיננסיים והתפעוליים המרשימים שלנו, הם תוצאה ישירה של היכולות, המסירות והעשייה שאין כדוגמתה של צוות ההנהלה ושל עובדינו מסביב לעולם, בתמיכת דירקטוריון החברה. בשנת 2021 נקטנו צעדים חשובים לחיזוק החברה לאפשר צמיחה יציבה לטווח ארוך והשאת ערך עבור בעלי המניות שלנו.

אנו ממשיכים להתמקד בהשגת ביצועים חזקים ושמירה על גמישות בשנת 2022 והלאה, תוך קידום הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ממשל תאגידי ואחריות תאגידית".

אלי גליקמן 2. איתי רפפורט, חברת החדשות הפרטית,
אלי גליקמן, נשיא ומנכ"ל צים. ממשיכים להדהים מרבעון לרבעון/איתי רפפורט, חברת החדשות הפרטית

"תוצאות יוצאות דופן ברמה היסטורית"

אלי גליקמן, נשיא ומנכ"ל צים אמר: "בשנתה הראשונה כחברת הספנות הגלובלית היחידה הרשומה למסחר בבורסה של ניו יורק, השיגה צים תוצאות יוצאות דופן ברמה היסטורית ועמדה בהבטחות שניתנו במהלך ההנפקה.

הגמישות של צים והאסטרטגיות היזומות שנקטנו איפשרו לנו להשיא ערך משמעותי לבעלי המניות במהלך תקופה שלוותה באתגרים ייחודיים וחסרי תקדים. אחרי רבעון נוסף של ביצועים פיננסיים יוצאים מן הכלל, אנו מדווחים על תוצאות שיא לשנת 2021 בהכנסות, ב-EBITDA מתואם, ברווח נקי ובתזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תוך שאנו ממשיכים להציג שולי רווח מהמובילים בתעשייה. סיימנו את השנה עם יתרות מזומנים והשקעות העולות על סך החוב שלנו ותוך הפגנת גמישות פיננסית איתנה".

גליקמן הוסיף, "ניצלנו את היקף המזומנים המשמעותי שייצרנו בשנת 2021, על מנת להשקיע משאבים בתמיכה בלקוחותינו באופן העולה בקנה אחד עם שאיפתנו לתת את השירות הטוב ביותר בענף. ביצענו השקעות ניכרות ברכש מכולות, על מנת לשפר את תנועת המטען של לקוחותינו, זאת בנוסף לכך שהרחבנו מאד את הצי התפעולי שלנו והשקנו 17 קווי סחר חדשים מאז יוני 2020, כך שהגידול בהיקף המטען שצים הובילה בשנת 2021 לעומת 2020 היה בשיעור גבוה פי שלושה מהצמיחה בענף.

כמו כן, החזרנו הון רב לבעלי המניות של החברה, כפי שבא לידי ביטוי בדיבידנד השנתי בסך 19.50 דולר למניה, המשקף 50% מהרווח הנקי שלנו לשנת 2021. בסך הכול, כולל הדיבידנד המיוחד ששילמנו בספטמבר 2021, תשלם צים דיבידנד בסך של 2.6 מיליארד דולר או 21.50 דולר למניה בשנתה הראשונה כחברה ציבורית, סכום המשקף כ-30% משווי השוק הנוכחי של החברה וכן, באופן יוצא מגדר הרגיל, כ-50% יותר משווי השוק של החברה במועד הנפקתה".

גליקמן סיכם, "היום, צים חזקה מסחרית ותפעולית יותר מאי פעם, כך שמעולם לא היינו אופטימיים יותר בנוגע לעתיד החברה. אנו נרגשים ומצפים להמשיך את התנופה המצוינת של שנת 2021 גם בשנת 2022 והלאה. אנו מנצלים את ההזדמנות לעמוד בחזית הפחתת פליטות הפחמן בקרב חברות הספנות הגלובליות, עם 28 אוניות "ירוקות" המונעות בגז טבעי הצפויות להימסר לחברה בשנים 2023 ו-2024, והעשויות להוות 40% מכושר ההובלה התפעולי שלנו.

אסטרטגיית החברה להפעיל בעיקר אוניות בחכירה נותנת לנו יתרון ייחודי, שכן אנו יכולים לשנות בקלות את קיבולת ההובלה שלנו ללא צורך להחליף את הצי הקיים. במקביל ליעדי האחריות התאגידית (ESG) שלנו, אנו ממשיכים להשקיע ביוזמות דיגיטליות וטכנולגיות פורצות דרך ולחזק את הפעילות המסחרית של החברה, במטרה להניע צמיחה רווחית לטווח ארוך, תוך המשך הקפדה על הקצאת הון לשם השאת ערך לכול בעלי העניין בחברה".

עידן עופר ואלי גליקמן. סיון פרג',
עידן עופר ואלי גליקמן: הראשון האמין בחברה גם כשהייתה על סף חדלות פירעון. השני הוביל אותה להצלחות/סיון פרג'

צריך לומר גם כמה מילים על בעל השליטה בחברה, איש העסקים עידן עופר שהאמין בצים לכל אורך הדרך - גם כשאף אחד אחר לא האמין בה, כשהחברה עמדה בפני חדלות פירעון. לעוופר היה ברור שהוא יגרום לצים להצליח וראה את הפוטנציאל האדיר הטמון בחברה.

גם ההחלטה להנפיק את צים בוול סטריט בתקופת הזמן הנוכחית, התבררה כהחלטה מחושבת ונכונה שלקחה בחשבון את טובת בעלי המניות לצד הפוטנציאל האדיר של החברה בזירה הגלובלית.

צריך לציין שעופר גם נהנה מהנסיבות, שכן תקופת הקורונה העצימה אף יותר את הצורך במשלוחים בינלאומיים, אך גם ללא הקורונה החברה הייתה ממשיכה בצמיחה אינטנסיבית, אולי רק מעט איטית יותר.

המספרים של צים מלמדים שהחברה משחקת במגרש של חברות הספנות הגדולות בעולם, ואם כיוםהיא מעסיקה כאלף עובדים בישראל, הרי שהחברה מצהירה על כוונתה להצמיח את פעילותה ולספק תעסוקה לרבים נוספים. זאת במקביל למהלך במסגרתו נחכרו 28 אניות "ירוקות" כדי להפחית את הסכנות בזיהום אוויר כתוצאה מההובלה הימית.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully