וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מיכמן אשראי לעסקים מסכמת את שנת 2021 עם צמיחה משמעותית

29.3.2022 / 7:02

הכנסות המימון בשנת 2021 הסתכמו בכ-41.4 מיליון שקל בשנת 2021, גידול של כ-118% לעומת כ-19 מיליון שקל בשנת 2020. עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות ומיכמן אשראי לעסקים חתמו על מערך הסכמי מימון:

מיכמן אשראי לעסקים מסכמת את שנת 2021 עם צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים העסקיים. החברה שמרה על מרווח האשראי נטו המשוקלל בסוף שנת 2021 שהסתכם בשיעור של כ-15.47%. הרווח הנקי בשנת 2021 צמח לכ-18.7 מיליון שקל, תיק האשראי הסתכם בכ-342 מיליון שקל, עלייה של פי 3.5 לעומת סוף שנת 2020. מתחילת השנה גדל התיק בעוד כ-33% לכ-460 מיליון שקל. תחזית החברה לתיק האשראי בשנת 2022 מסתכמת בכ-750 מיליון שקל.

יניב ביטון. ישראל כהן,
יניב ביטון/ישראל כהן

דורון ספיר, יו"ר החברה מסר : "שנת 2021 הייתה שנה יוצאת דופן, שנת מפנה עבור מיכמן שבמהלכה הפכה החברה לציבורית. לאחר ההנפקה התקשרה החברה בהסכמים עם המערכת הבנקאית וגייסה אג"ח, שאפשרו לה להגדיל את מקורות האשראי ולהמשיך בצמיחה. ואכן, מיכמן מרחיבה כל העת את נוכחותה בשוק ואת סל הפתרונות שלה תוך שמירה על מרווח אשראי נטו משוקלל בשיעור של כ-15.47%. מיכמן תמשיך בהרחבת פעילותה תוך מתן פתרונות אשראי מגוונים ללקוחותיה ואיתור הזדמנויות ליצירת חדשנות ומובילות בעולמות התשלומים והאשראי לעסקים".

יניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים: "תחום האשראי החוץ בנקאי ובעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, הינו תחום חיוני במיוחד בתקופה זו שבה עסקים רבים חזרו לשגרה וזקוקים לפתרונות זמינים ומהירים לאשראי. מיכמן מגדילה את היקף פעילותה כאשר בשנת 2021 זינק תיק האשראי פי 3.5 לעומת שנת 2020 והחברה מציגה שיפור חד בכל הפרמטרים העסקיים. לאור הגידול בביקושים, פרסמנו תחזית לתיק אשראי שצפוי להסתכם בכ-750 מיליון שקל בשנת 2022. אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות ובטיוב תיק הלקוחות על מנת להמשיך ולהציף ערך לבעלי המניות שלנו".

עיקרי הדוח

  • הכנסות מימון נטו של החברה בשנת 2021 הסתכמו בכ-31.6 מיליון שקל בשנת 2021, גידול של כ-155% לעומת כ-12.4 מיליון שקל בשנת 2020. הצמיחה החדה נובעת מגיוון מקורות האשראי ושיפור משמעותי בעלות גיוס ההון של החברה. ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו הכנסות מימון נטו בכ-11.7 מיליון שקל, גידול של כ-218.7% לעומת כ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו בשנת 2021 בכ-117.6% לכ-41.4 מיליון שקל לעומת כ-19 מיליון שקל בשנת 2020. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה ומהמשך ביקושים ערים לאשראי בקרב לקוחות החברה - עסקים קטנים ובינוניים. הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו בכ-15.1 מיליון שקל, גידול של כ-176.6% לעומת כ-5.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  • היקף תיק האשראי של החברה צמח בשנת 2021 פי 3.5 והסתכם בכ-342 מיליון שקל, לעומת כ-98 מיליון שקל בשנת 2020. מגמת הצמיחה נמשכת ומתחילת השנה ועד למועד זה, צמח תיק האשראי של החברה בכ-33% והסתכם בכ-460 מיליון שקל. החברה הציגה בתום שנת 2021 מרווח אשראי נטו משוקלל שהסתכם בשיעור של כ-15.47%.
  • מקורות ההון והיקף האשראי של החברה גדלו בשנת 2021 לכ-369 מיליון שקל, לעומת כ-101 מיליון שקל בשנת 2020. נכון לסוף שנת 2021 מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-58 מיליון שקל הון עצמי, כ-98 מיליון מאשראי בנקאי, כ-108 מיליון שקל ממקורות שאינם בנקאיים וכ-85 מיליון שקל כספי אג"ח שגייסה החברה לראשונה בחודש יוני 2021. בנוסף, בדצמבר 2021 מיכמן חתמה על הסכם עם קבוצת איילון ביטוח להעמדת מימון בהיקף של 20 מיליון שקל - הלוואה נחותה לאגרות החוב ולבנקים. גיוון מקורות האשראי, הנפקת סדרת אג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת שיעור עלות ההון הממוצעת השנתית של החברה מכ-7.7% בסוף שנת 2020 לכ-4.4% בסוף שנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך. לאחר תאריך הדו"ח, בחודש פברואר 2022, גייסה החברה כ-122.43 מיליון שקל בהפקת סדרת אג"ח חדשה - סדרה ב'.
  • הרווח הנקי בשנת 2021 גדל לכ-18.7 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-2 מיליון שקל בשנת 2020. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם בכ-5.6 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של כ-3.9 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2020. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 כולל הפסד משיערוך בסך של כ-10.9 מיליון שקל נטו בגין אחזקת החברה בליברה, כאמור. בנטרול ההפסד משיערוך זה, החברה מציגה רווח נקי בסך של כ-5.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי לשנת 2021.
sheen-shitof

עוד בוואלה!

הטיפול שמאריך את חייהם של חולי סרטן ריאה

בשיתוף העמותה הישראלית לסרטן ריאה

"גאים על כך שעמיתים בחרה במיכמן"

מיכמן אשראי לעסקים הודיעה כי היא התקשרה בהסכמי מימון עם גופים המנוהלים על ידי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות - מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ וקרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש בע"מ, בסך של כ-30 מיליון שקל עם כתבי אופציה, ובנוסף, ההסכם כולל מסגרת אשראי בכיר של 120 מיליון שקל. האשראי ישמש כבסיס לצורך הגדלת מקורות האשראי של החברה, הרחבת היקף פעילותה והגדלת תיק האשראי.

לפי ההסכם, החוב הנחות יהיה נחות לאגרות החוב סדרות א' ו-ב' של החברה. ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של 4.9% לשנה. האשראי הבכיר יישא ריבית פריים + 1.8% (שיעור הריבית עשוי לפחות לריבית פריים + 1.6% בהנחה ויועמדו למלווה שעבודים שוטפים). בנוסף, נקבע בהסכם המימון ביחס לחוב הנחות מנגנון לעליית שיעור הריבית במקרים של ירידת דירוג החברה ואי-עמידה ביחסים הפיננסיים.

בנוסף, החברה תקצה לגופים המלווים 127,500 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-127,500 מניות רגילות בנות 0.01 ע.נ כ"א של החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש יולי 2023 כאשר מחיר המימוש בגין כל אופציה הינו 230 ש"ח ולפי שווי חברה של כ-350 מיליון שקל, גבוה בכ-6.5% משווי החברה היום. ככל שכתבי האופציה ימומשו למניות רגילות של החברה, עמיתים צפויה להחזיק מניות של מיכמן בשיעור של כ-7.5%.

עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות ומיכמן אשראי לעסקים חתמו על מערך הסכמי מימון: עמיתים תעמיד למיכמן חוב בכיר בהיקף של עד 120 מיליון שקל. עמיתים תעמיד למיכמן חוב נחות בהיקף של כ-30 מיליון שקל ותקבל אופציה לכ-7.5% מהחברה. מערך ההסכמים יאפשר למיכמן לחזק את בסיס ההון שלה לטובת צמיחה משמעותית וליהנות מקווי אשראי משמעותיים מאחד מהגופים המוסדיים המובילים בישראל לטובת לקוחותיה.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "אנו גאים על כך שעמיתים בחרה במיכמן לעסקה פורצת דרך וראשונה מסוגה עבור עמיתים בתחום האשראי החוץ בנקאי. הסכם המימון ותנאי כתבי האופציה עם עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, הגוף המוסדי הגדול בישראל, מהווה הבעת אמון גדולה בפוטנציאל הרחבת הפעילות של קבוצת מיכמן בשנים הבאות. העמדת המימון בהסכם ייחודי זה מאפשרת לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully