וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תוצאות שיא לקבוצת דלק ברבעון הראשון של שנת 2022

עודכן לאחרונה: 24.5.2022 / 14:55

עליית מחירי האנרגיה לצד מהלכים עסקיים מוצלחים, הביאו את קבוצת דלק לרווחי שיא ברבעון הראשון של השנה. גידול מרשים בפעילות וברווחים ניכר בכל סעיפי הדוח הרבעוני. המנכ"ל עידן וולס: "התוצאות מלמדות על החוזק והאיכות של נכסי הליבה של הקבוצה"

קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, יום שלישי, 24.5.2022, את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה זינק ברבעון הראשון של השנה ועמד על 2.5 מיליארד שקל, לעומת 279 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה עמדו על 3.066 מיליארד שקל ברבעון, לעומת 1.91 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי זינק ועמד על 3.4 מיליארד שקל, לעומת רווח תפעולי של 871 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עליית מחירי האנרגיה הובילה לגידול של פי 2 ברווח ל-745 מיליון שקל, לעומת 373 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לפני הכנסות והוצאות חד פעמיות, רווחי הון ומימון. ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בסוף הרבעון ב-4.3 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2021.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין חותם על המקטע הראשון של צינור הגז "כוח סיביר" שיעביר גז לסין. הכפר אוס חאטין, 1 בספטמבר 2014. רויטרס
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין ליד צינור גז רוסי בסיבר. הפלישה שלו לאוקראינה היא בין הגורמים שהטיסו את מחירי הדלקים לשיא/רויטרס

במהלך הרבעון הראשון הנהלת החברה השלימה שורה של פעולות משמעותיות בהתאם לתוכניות האסטרטגיות שלה, שהביאו לחיזוק הפרופיל הפיננסי של הקבוצה. פעולות אלה כללו בין השאר ביצוע פרעונות מוקדמים למחזיקי אגרות החוב (סדרות י"ח ו- י"ט), בהיקף של כ- 385 מיליון ש"ח. בנוסף השלימה הקבוצה מהלך של הצעת רכש החליפין (החלפה מסדרה ל"א לסדרה ל"ד) בהיקף של כ-832 מיליון ש"ח ערך נקוב של סדרת ל"א, אשר הביא להארכת המח"מ של החוב האמור בתקופה של שנתיים נוספות.

פעילות האנרגיה בים הצפוני - רווחי שיא; גידול בהפקה היומית והערכות להנפקה:
איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני, סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2022 עם רווח נקי של 785 מיליון דולר לעומת 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ- 745 מיליון דולר, לעומת 345 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDAX של איתקה זינק ברבעון הראשון לשנת 2022 והסתכם בכ-474 מיליון דולר, לעומת 221 מיליון דולר בתקופה המקבילה, וזאת בין השאר בשל העליה בתפוקה

ברבעון הראשון של 2022 לצד העליה במחירי הגז והנפט. התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-6.3 מיליון חביות לעומת כ-5.9 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד. התפוקה היומית הממוצעת ברבעון עמדה על 71 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d), לעומת 65 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (MBOE/d) בתקופה המקבילה וכ- 56 אלף חביות ליום בממוצע בשנת 2021.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 חתמה איתקה על מספר עסקאות הזדמנותיות בשוק האנרגיה בים הצפוני וזאת בהתבסס על האסטרטגיה של איתקה להגדיל את פרופיל ההפקה שלה, ולהאריך אותו, כחלק מהפעולות שנועדו לקדם את ההנפקה של איתקה בבורסה של לונדון במהלך שנת 2022.

בהתאם לכך, בחודש פברואר 2022, השלימה איתקה את רכישת מרובני היפנית (Marubeni Oil and Gas (U.K.) Limited). על פי דוח NSAI שפרסמה החברה, ליום 31 בדצמבר 2021 למרובני עתודות (2P) בסך כ-23.4 מיליון שווה ערך חביות נפט כאשר תזרים מהוון של העתודות האמורות, בשיעור היוון של 10%, מסתכם לסך של כ-404.6 מיליוני דולר.

הקבוצה מאחדת את הנכסים, ההתחייבויות ואת תוצאות הפעילות של מרובני בדוחות הכספיים החל ממועד השלמת העסקה. איתקה הכירה בתקופת הדוח ברווח הזדמנותי מעסקת מרובני בסך של כ- 601 מיליוני דולר וזאת בעיקר בהתבסס על ההפסדים הצבורים לצורכי מס של מרובני בהיקפים משמעותיים וכן כתוצאה מעליה במחירי הגז והנפט שחלה עד למועד השלמת העסקה.

בחודש פברואר 2022, התקשרה איתקה בהסכם עם Sumitomo Corporation לרכישת 100% מהון המניות של חברת Summit Exploration and Production Limited. בבעלות החברה הנרכשת נכסי גז ונפט מפיקים. השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה.

מנכ"ל קבוצת דלק עידן וולס. סיון פרג',
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק. תוצאות מצוינות ורווח של 2.5 מיליארד שקל/סיון פרג'

לאחר תאריך המאזן, ביום 7 באפריל 2022 התקשרה איתקה בהסכם לרכישת (100%) של Siccar Point Energy Limited שהיא בעלת זכויות בשיעורים שונים בנכסי נפט וגז מפיקים ובתגליות מסחריות באזור הים הצפוני. נכסי הנפט והגז של סיקאר פוינט כוללים עתודות נפט וגז מוערכות מסוג 2P ו-2C בהיקף כולל של כ-253 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE), מתוכן כ-53 מיליון חביות מסוג 2P. עם השלמת העסקה סך העתודות של איתקה מסוג 2P ו- 2C צפוי לגדול להיקף כולל של כ-573 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MMBOE) כולל נכסי מרובני.

העסקה צפויה להגדיל את כושר ההפקה היומי של איתקה בכ-8,000-9,500 חביות ליום בממוצע, ולהעמיד את ההפקה היומית של איתקה על הטווח שבין 75,000-85,000 חביות ליום. לצד נכסי הנפט והגז, קיימים לסיקאר פוינט הפסדי מס צבורים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר.

התמורה הבלתי מותנית שנקבעה בהסכם עבור כל הון המניות של החברה הנרכשת, היא בסך של כ- 1.1 מיליארד דולר ארה"ב, בכפוף להתאמות מקובלות, אשר תשולם במועד השלמת העסקה. בכוונת איתקה לממן את התמורה באמצעות שימוש במסגרת האשראי מבוסס- עתודות RBL הקיימת היום לאיתקה, והניתנת למשיכה על ידה, ובאמצעות המזומנים הצפויים להצטבר בקופת איתקה ובקופת החברה הנרכשת החל מיום 1 בינואר, 2022 ועד למועד השלמת העסקה.

בנוסף נקבעה במסגרת העסקה גם תמורה מותנית אשר יכולה להגיע בהתקיימות תנאים מסוימים עד ל- 360 מליוני דולר. קבוצת דלק מצידה לא לוקחת כל התחייבות בקשר עם ביצוע העסקה.

רכישת סיקאר פוינט מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה ולהגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה. בכוונת איתקה למזג את פעילות החברה הנרכשת ולהמשיך ולפתח את הנכסים הנרכשים כחלק מההיערכות לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בשנת 2022. להערכת איתקה, ככל שהעסקה תושלם, בשים לב לכמויות ההפקה ותחזית מחירי הנפט והגז שלה, ה-EBITDAX של איתקה בשנת 2022 צפוי לעמוד על סך של כ-2 מיליארד דולר.

פעילות האנרגיה בישראל - מכירות של 2.7 BCM מלוויתן; 67% מתוכן לירדן ולמצרים
המגמה החיובית בתוצאות NewMed Energy (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם ברבעון הראשון לשנת 2022, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-141 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ-166 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הפער בין הרבעונים נבע, בין השאר, לאור כך שתוצאות הרבעון המקביל כללו את ההכנסות מפרויקט תמר שהעסקה למכירתו הושלמה בחודש דצמבר 2021, וכן בשל הפחתת קידוח אופק בסך 13 מיליון ש"ח (חלקה של הקבוצה).

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון זה בכ-2.7 BCM, תוך שנרשם גידול בייצוא למצרים ולירדן שהסתכמו ברבעון הראשון של 2022 לכ- 67% מכלל המכירות ממאגר לוויתן. ההכנסות נטו ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-211 מיליון דולר לעומת 184 מיליון דולר אשתקד, המהווה עליה של כ-15%.

השותפות דיווחה בדוחותיה כי קיבלה החלטה, יחד עם שותפותיה במאגר אפרודיטה בקפריסין, על התקשרות עם אסדה לשם ביצוע קידוח פיתוח הפקה ראשון במאגר.

לאחר תאריך המאזן, בחודש מאי 2022, דיווחה השותפות על חלוקת דיבידנד בהיקף של 50 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ-27 מיליון דולר.

פעילות הדלקים בישראל -חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל
בתקופת הדוח הסתכמה תרומת החברות דלק ישראל ודלק ישראל נכסים לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-3 מיליון שקל. לאחר תקופת הדוח, הכריזה דלק ישראל על חלוקת דיבידנד בסך של כ-50 מיליון שקל, כאשר חלק הקבוצה בסכום זה הינו כ-12.5 מיליון שקל.


עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנחנו מפרסמים תוצאות שיא של קבוצת דלק לרבעון הראשון לשנת 2022 עם רווח נקי של 2.5 מיליארד שקל וזינוק בכל הפרמטרים הפיננסיים של הקבוצה. התוצאות מלמדות על החוזק והאיכות של נכסי הליבה של הקבוצה.

איתקה וניו-מד אנרג'י נמצאות בתנופה אדירה, בין השאר הודות לביקושים חזקים ומחירי אנרגיה גבוהים, מגמה אשר נמשכת גם ברבעון השני של השנה. המטרה הברורה שלנו היא להמשיך ולשמר את המומנטום החיובי בפעילות הקבוצה, ולבצע בהקדם האפשרי את הנפקת איתקה בלונדון, שתביא להצפת ערך משמעותית נוספת לקבוצת דלק ולבעלי מניותיה".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully