וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנק אינווסטק סיים את 2002 עם רווח נקי של 7.5 מיליון שקל

אלי דניאל

6.3.2003 / 15:06

הרווח ברבעון - 1.1 מיליון שקל; ההפרשות לחומ"ס צומצמו ב-31%; פעילות ני"ע הסבה ב-2002 הפסד של כ-700 אלף שקל

בנק אינווסטק ישראל מדווח היום על גידול ניכר ברווחיו לשנת 2002 בשעה שאלה הסתכמו ב-7.5 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-200 אלף שקל בשנת 2001. בנטרול השפעת פערי מדד "בגין-ידוע" הרוויח הבנק בשנה החולפת כ-6.1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-400 אלף שקל בשנה המקבילה. ברבעון המסכם של שנת 2002 השיג הבנק רווח נקי של כ-1.1 מיליון שקל.

בשורה העליונה של הבנק חלה ירידה ורווחי הבנק מפעולות מימון, לפני הפרשה לחובות מסופקים, הסתכמו בשנה החולפת ב-81.8 מיליון שקל, כ-11% פחות מרווח שהניבה פעילות זו בשנה הקודמת. ירידה זו נובעת מגידול בהפרשות לירידת ערך של אג"ח זמינות למכירה, כמו גם מקיטון במרווחים במגזר השקלי הלא צמוד ובמגזרי המט"ח וצמודי המט"ח. ירידה זו קוזזה במקצת ע"י הגידול בעמלות בשוק הנגזרים. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח מפעילות מימון בכ-15.7 מיליון שקל.

ירידה תלולה נרשמה בהיקף ההפרשות לחובות מסופקים ואלה הסתכמו בשנה החולפת ב-16.8 מיליון שקל - 31% פחות מההפרשות אותן ביצע הבנק בשנת 2001. עיקר ההפרשה אותה ביצע הבנק בשנה החולפת נבעה מלקוח יחיד - ככל הנראה, גד זאבי, אם כי ברבעון השני של השנה הופרשה יתרת החוב של אותו הלקוח ולבנק אין חשיפה נוספת בגינו.

בהכנסות התפעוליות והאחרות נרשמה בשנה האחרונה עלייה של כ-4% והן הסתכמו בכ-73.8 מיליון שקל. העלייה בסעיף זה נבעה ברובה מגידול בפעילות בשוק ההון בתחום ניירות ערך זרים, כמו גם מגידול במתן שירותי נאמנות בתחומים שונים.

בשנה החולפת ביצע הבנק התאמה של המבנה הארגוני שלו לסביבה העסקית בה הוא פועל, ובמסגרת הצעדים בהם נקט הבנק, צומצמו עלויות כוח האדם וצומצם מטה חטיבת בנקאות ההשקעות. וכך, בתום שנת 2002 מדווח הבנק על ירידה של כ-13% בסעיף הוצאות השכר הישיר, לאחר שמספר העובדים הממוצע קטן ב-5%.

פעילות ניירות הערך של הבנק עבור עצמו הסבה לו הפסד של כ-700 אלף שקל. בבנק מציינים כי עליית הריבית בשיעור מצטבר של 5.1% והפיחות בשער השקל הביאו לעליית התשואות באיגרות החוב לטווח ארוך, אך בשל כך שהבנק לא היה חשוף לאג"ח מסוג שחר, ההפסד מפעילות זו לא היה גבוה יותר.

ההון העצמי של הבנק הסתכם ב-31 בדצמבר 2002 בכ-505.1 מיליון שקל, כאשר יחס ההון העצמי לסך המאזן ליום זה הגיע ל-8.5%, לעומת יחס של 7.9% בתחילת השנה. יחס הלימות ההון של הבנק גבוה משמעותית מהשיעור המינימלי הנדרש על ידי בנק ישראל (שיעור של 9%) והוא עומד בתום השנה על 20.8%. התשואה נטו על ההון בשנת 2002 הגיעה לכ-1.4% לעומת תשואה אפסית בשנת 2001.

היקף האשראי לציבור ליום ה-31 בדצמבר 2002 הסתכם בכ-1.64 מיליארד שקל, כ-8% פחות מהיקף האשראי בתום שנת 2001. ירידה זו בהיקפי האשראי לציבור נובעת ממדיניות הבנק להקטין את חשיפתו בתחום האשראי לענפים שאינם בליבת עסקיו. פקדונות הציבור הסתכמו בתום שנת 2002 בכ-5.3 מיליארד שקל - 7% פחות מהיקפם בראשית השנה החולפת. ירידה זו נובעת מצמצום פעילות הבנק בשוק הכספים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully