וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ממשלת נתניהו ירשה עודף של 10 מיליארד שקל מממשלת לפיד

16.7.2023 / 13:05

היום מפרסם החשב הכללי את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2022. הדוח כולל את כלל הנכסים המצויים בידי המדינה, כולל קרקעות, מול ההתחייבויות הכספיות שלה. מהדוח עולה כי הממשלה הנוכחית קיבלה את ההנהגה עם כ-10 מיליארד שקל עודפים בקופה. אפילו סמוטריץ' מחמיא

דו"ח כספי. ShutterStock
הדוחות הכספיים של מדינת ישראל מתפרסמים. בפעם הראשונה נכללות בהם גם קרקעות המדינה/ShutterStock

החשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג, פרסם את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2022
לראשונה כוללים הדוחות הכספיים את אומדן שווי קרקעות המדינה, ואיחוד נתוני הקרן לאזרחי ישראל ו-55 תאגידים סטטוטוריים. בנוסף כוללים הדוחות נתונים מפורטים אודות תכניות הממשלה בתחום הדיור

הדוחות הכספיים המאוחדים של מדינת ישראל מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב את תמונת המצב המלאה והמקיפה ביותר אודות פעילותה הכספית של הממשלה, נכסיה והתחייבויותיה ודיווח מפורט על ביצוע התקציב לשנת 2022. מטרת הדוחות הכספיים היא לשקף באופן נאות ומהימן את המצב הכספי והביצוע הכספי של הממשלה בכללותה, לרבות מצבן של החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים.

הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2022 מאחדים למעלה מ-200 משרדי ממשלה, רשויות מדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים, לרבות הקרן לאזרחי ישראל. הדוחות ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, ומבוססים על התקינה החשבונאית הממשלתית.

אביגדור ליברמן בישיבת סיעת ישראל ביתנו, 10 ביולי 2023. חיים גולדברג, פלאש 90
שר האוצר לשעבר, אביגדור ליברמן. השאיר עודף פנטסטי בקופה, כמעט 10 מיליארד שקל. כמה ישאיר שר האוצר המכהן לבא אחריו?/פלאש 90, חיים גולדברג

כמה כסף "שווה" מדינת ישראל?

נכסים והתחייבויות

בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים המאוחדים, היקף הנכסים של מדינת ישראל לסוף שנת 2022 הסתכם לסך של 2,009 מיליארד שקל. לראשונה, נתונים אלה כוללים את ערך קרקעות המדינה בגובה של כ-1,166 מיליארד שקל.

היקף התחייבויות המדינה לסוף שנת 2022 הסתכם לסך של 3,259 מיליארד שקל. הסכום כולל את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים בסך של כ-982 מיליארד שקל, התחייבות להטבה בגין סיום יחסי עובד מעביד בסך של כ-822 מיליארד ש"ח והתחייבות נוספות בסך של כ-1,119 מיליארד שקל.

אינפלציה וגרעון

שנת 2022 התאפיינה בעלייה בסביבת האינפלציה כתוצאה ממגוון של אירועים - ביקוש גובר למוצרים ושירותים לאור היציאה ממשבר הקורונה וההתאוששות הכלכלה העולמית ועלייה חדה במחירי הסחורות, התובלה הבינלאומית והאנרגיה בצל פלישת רוסיה לאוקראינה בחודש פברואר 2022.

מדינת ישראל הושפעה מהעלייה בסביבת האינפלציה הגלובלית - האינפלציה בישראל חצתה את תחום היעד שקבע בנק ישראל, והגיעה לרמה של 5.3% בסוף שנת 2022. עם זאת, ישראל שמרה על רמה נמוכה באופן יחסי של שיעור האינפלציה בהשוואה למרבית המדינות המפותחות, בין היתר בזכות יציבות יחסית במחירי האנרגיה והחוזק היחסי של המטבע המקומי.

בשנת 2022, יעד הגירעון של הממשלה, כפי שנקבע בחוק, עמד על כ- 3.5% מהתוצר, תוך אפשרות להגדלת הגירעון בשיעור נוסף של עד 0.4% מהתוצר עבור הוצאות הנדרשות לשם התמודדות עם משבר הקורונה. לעומת יעד הגירעון שנקבע, בשנת 2022 סיימה הממשלה את פעילותה בעודף תקציבי של כ- 9.9 מיליארד שקל שהם כ- 0.6% תוצר, לראשונה מאז 1987.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

קופת החולים המובילה מציגה: השירותים שיהפכו את החיים שלכם לקלים יותר

בשיתוף כללית
רה"מ בנימין נתניהו ובצלאל סמוטריץ', ישיבת ממשלה, 18 ביוני 2023. עמית שאבי, אתר רשמי
שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', מחמיא לממשלה הקודמת: "ניהול אחראי של נכסי המדינה והתחייבויותיה"/אתר רשמי, עמית שאבי

הפרקים המיוחדים בדוחות

הדוחות הכספיים לשנת 2022 כוללים גילויים ופרקים מיוחדים, בין היתר, אודות הנושאים הבאים:

1. אומדן שווי קרקעות המדינה: לראשונה, הדוחות הכספיים כוללים יתרות מאזניות בגובה אומדן ערך קרקעות המדינה המסתכם לסך של 1,166 מיליארד שקל. עד כה, אומדני ערך הקרקעות הוצגו במסגרת ביאור בלבד ללא השפעה על הדוחות הכספיים.

הצגה אומדני ערך הקרקעות מתאפשרת תודות לעבודת מטה בין משרדית בהובלת החשב הכללי יחד עם רשות מקרקעי ישראל והשמאי הממשלתי במשרד המשפטים. במהלך עבודת המטה בוצעו טיוב נתוני הקרקעות, שיפור האומדנים, עדכון מערכות המחשוב התומכות וגיבוש מתודולוגיה מתאימה להצגה חשבונאית של הנתונים.

2. תכניות הממשלה בתחום הדיור: הדוחות הכספיים כוללים פרק מקיף אודות תכניות הממשלה בתחום הדיור, ובכלל זה צעדי הממשלה בתחום התכנון, פיתוח, שיווק, שכירות ארוכת טווח, דירה בהנחה ועוד. מטרת הפרק היא לשקף לציבור הרחב את צעדי הממשלה בתחום זה בצורה בהירה ורלוונטית יותר. בהתאם לנתונים המפורטים בדוחות, בשנת 2022 שווקו למגורים כ-66 אלף יחידות דיור.

3. פיתוח תשתיות: הדוחות הכספיים כוללים פרק במסגרתו מפורטות השקעות הממשלה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי. פרויקטים אלו מביאים לתנופה בפיתוח התשתיות במדינת ישראל בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. הפרויקטים המפורטים בדוחות הם בתחום התחבורה, המים, האנרגיה והבינוי בהיקף של כ-37 מיליארדי ש"ח (עלות מופחתת).

4. דיווח בנושא אקלים וקיימות: במסגרת הדוחות הכספיים, ובהמשך לדיווח שפורסם לראשונה בדוחות אשתקד, בוצע עדכון נרחב לדיווח בנושא אקלים וקיימות. הדוחות השנה כוללים מידע מפורט על נושאים עיקריים בתחומים אקלים קיימות וסביבה כגון: פליטות גזי חממה, שינויי אקלים, משק המים, היבטי חברה וסביבה ונושאים נוספים.

5. תאגידים סטטוטוריים: במסגרת הדוחות התווסף פרק חדש אודות נתוני 55 תאגידים סטטוטוריים שאוחדו לדוחות הכספיים של המדינה. בפרק זה מפורטים תיאור הפעילות המתבצעת בתחום, איחוד הנתונים הכספיים של התאגידים לפי תחומי פעולה, נתונים לגבי המגמות והשינויים שחלו בדוחות 2022 ומידע נוסף לגבי התאגידים. העבודה שנעשתה בתחום זה יחד עם התאגידים הסטטוטוריים ומבקריהם החיצוניים מובילה לשיפור הדיווח הכספי בכלל ואת הדיווח הכספי כפי שמאוחד בדוחות אלו, הן מבחינת אחידות ושקיפות הדיווח והן הרלוונטיות שלו.

6. הקרן לאזרחי ישראל: הדוחות הכספיים כוללים לראשונה את נתוני הקרן לאזרחי ישראל, שהוקמה במטרה לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחי הגז והנפט. יתרת הקרן לאזרחי ישראל אשר הוקמה ביוני 2022, עומדת נכון ליום 31 בדצמבר 2022 על סך של כ- 2,174 מיליוני שקל.

7. החבות האקטוארית בגין הפנסיה התקציבית: בדוחות הכספיים השנה מובאים כגילוי אומדנים חזויים של העלות האקטוארית החזויה של עלות הפנסיה התקציבית. אומדן החבות האקטוארית המלאה לשנת 2022 עומדת על 842 מיליוני ש"ח לעומת 1,022 מיליוני ש"ח אשתקד, כאשר עיקר השינוי נובע בשל העלייה בווקטור הריביות.

רו״ח יהלי רוטנברג מונה לחשב הכללי במשרד האוצר. גלעד ארצי, אתר רשמי
האי שחתום על הדוחות, החשב הכללי באוצר, רו"ח יהלי רוטנברג/אתר רשמי, גלעד ארצי

תגובות

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "הדוחות הכספיים של מדינת ישראל מהווים כלי ניהולי חשוב למקבלי ההחלטות, הם משקפים תמונת מצב עמוקה ומלאה של הממשלה הרחבה, ומצביעים על ניהול אחראי של נכסי המדינה והתחייבויותיה. ברצוני להודות לחשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג, ולכל העוסקים במלאכה על העבודה המאומצת בפרסום הדוחות הכספיים של מדינת ישראל".

החשב הכללי, רו"ח יהלי רוטנברג: "הדוחות הכספיים של מדינת ישראל מספקים תמונת מצב מלאה ומפורטת ביותר אודות פעילות הממשלה והגופים המאוחדים. הדוחות כוללים חידושים רבים ומידע נוסף, והם תוצר של עבודה מעמיקה, שימוש במערכות מידע רבות והשקעה רבה בדיגיטציה וחדשנות של התהליכים הכספיים, בהובלת אגף החשב הכללי ובשותפות עם מאות אנשי כספים בממשלה ובגופים המאוחדים".

"ברצוני להודות לחטיבת חשבונאות ודיווח באגף החשב הכללי בראשות רו"ח רות כהן-מרק, לחשבים-מנהלי הכספים במשרדי הממשלה, לחשבונאיים הראשיים במשרדי הממשלה, לרשות החברות הממשלתית ולמנהלי הכספים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים, על ההתגייסות לאיסוף המידע, העריכה ופרסום הדוחות הכספיים".

סגנית בכירה לחשב הכללי והחשבונאית הראשית, רו"ח רות כהן- מרק: "החידושים הרבים בדוחות הכספיים לשנת 2022 הינם תוצר של פרויקטים רבים אותם הוביל אגף החשב הכללי לאורך השנה שחלפה במטרה לייצר דיווח כולל ומעניין ובעל ערך ממשי למשתמשי הדוחות הכספיים, זאת לצד עבודתם המקצועית של החשבונאים הראשיים במשרדי הממשלה אשר אחראים על הדוחות הכספיים, אנשי הכספים בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים וכן מבקריהם החיצוניים.

הפרקים והנתונים החדשים שהתווספו לדוחות הכספיים, בין היתר, הכללת אומדן שווי קרקעות המדינה במאזן, שכלול ועדכון הביאור בנושא אקלים וקיימות, הוספת פרק בנושא תאגידים סטטוטוריים, עדכון פרק תכניות הממשלה בתחום הדיור ועוד, הינם תוצר של עבודת צוות של שותפים רבים בממשלה ומחוצה לה, וברצוני להודות לכל השותפים שהיו פעילים בנושא".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully