וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קבוצת דלק מציגה: מיליארד שקל רווח בחצי השנה הראשונה

עודכן לאחרונה: 23.8.2023 / 13:27

חצי שנה מצוינת לקבוצת דלק שמדווחת על רווח נקי של 967 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2023. הרווח הנקי ברבעון השני זינק בכ-148% ועמד על כ-406 מיליון שקל, לעומת 164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק. רון קדמי,
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק/רון קדמי

קבוצת דלק מפרסמת את דוחות החברה לרבעון השני של 2023 ולמחצית הרשונה של השנה - ואין ספק שאלה נותנים למשקיעים, לצד דיבידנד של 200 מיליון שקל, גם לא מעט אנרגיה...

להלן עיקרי הדוח:

• הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה עמדו על 6.1 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

• ההפקה היומית הממוצעת של איתקה עלתה ל-75.8 אלף חביות ליום, לעומת 64 אלף חביות ברבעון המקביל אשתקד;

• ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק למחצית הראשונה של שנת 2023 עמד על כ-4.9 מיליארד שקל, לעומת 4.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

• ההון העצמי של קבוצת דלק נכון ליום 30.6.2023 עלה, והוא עומד על כ-9.6 מיליארד שקל;

• ה-EBITDAX של איתקה במחצית הראשונה של 2023 עמד על כמיליארד דולר (980 מיליון דולר);

• החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.6.2023 ירד לכ-3.159 מיליארד שקל, לעומת כ-3.829 מיליארד שקל בסוף התקופה המקבילה;

• איתקה הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 133 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה 119 מיליון דולר (כ- 440 מיליון שקל);

• הקבוצה הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של 200 מיליון שקל;

"נכסי הליבה המשיכו להניב"

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק מסכמת את החציון הראשון והרבעון השני עם תוצאות חזקות, אשר באו לידי ביטוי בעליה בהכנסות וברווח נקי של 967 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2023. נכסי הליבה של הקבוצה, איתקה וניו-מד, המשיכו להניב תזרימי מזומנים חזקים בהיקף של מיליארדי שקלים, אשר שימשו את החברות להקטנת החוב וחלוקת דיבידנד.

העובדה שבבעלות הקבוצה נכסי גז ונפט איכותיים במזרח התיכון ובים הצפוני, ועתודות אנרגיה בהיקפים משמעותיים, תומכת בצמיחת הקבוצה וחברות הבנות שלה כפי שגם בא לידי ביטוי בהעלאת הדירוג של הקבוצה, לאחר תאריך המאזן, על ידי חברת הדירוג מידרוג, לדירוג A3, צעד המבטא הבעת אמון בקבוצה ובפעילותה.

לאחר תאריך המאזן, השלימה קבוצת דלק את רכישת השליטה ב"מהדרין", עסקה עם פוטנציאל השבחה משמעותי שנעשתה בתנאים אופטימליים עבורנו על בסיס מקורות זמינים וללא לקיחת חוב. המטרה הברורה שלנו היא להמשיך ולשמר את המומנטום החיובי בפעילות הקבוצה ולהביא להצפת ערך משמעותית נוספת לקבוצת דלק ולבעלי מניותיה".

אסדת לוויתן. אלבטרוס, אתר רשמי
מאגר לווייתן. גידול בייצוא למצרים/אתר רשמי, אלבטרוס

הנתונים בהרחבה

כאמור, קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה את דוחותיה הכספיים לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2023, מהם עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ-967 מיליון שקל, עלייה של כ-34% לעומת הרווח הנקי בחציון המקביל שהסתכם בכ-724 מיליון שקל (בנטרול רווח הזדמנותי).

ברבעון השני של השנה זינק הרווח הנקי בכ-148% ועמד על כ-406 מיליון שקל, לעומת כ-164 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, התוצאות של שנת 2022 הן בנטרול רווח הזדמנותי שנרשם בתקופה המקבילה שמקורו בעסקאות רכישה של איתקה שהביאו לרישום של רווח הזדמנותי בשנת 2022 בהיקף של 4.4 מיליארד שקל.

הכנסות הקבוצה עמדו על כ-6.1 מיליארד שקל במחצית הראשונה, לעומת 5.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות ברבעון השני עמדו על 3.0 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 2.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDAX הכולל של קבוצת דלק למחצית הראשונה של שנת 2023 עמד על כ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAX ברבעון השני עמד על כ-2.3 מיליארד שקל, לעומת 2.2 ברבעון המקביל אשתקד.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה נכון ליום 30.6.2023 ירד לכ-3.159 מיליארד שקל, לעומת כ-3.829 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2022, וההון העצמי של הקבוצה נכון ליום 30.6.2023 הסתכם לכ-9.6 מיליארד שקל, לעומת 8.2 מיליארד שקל נכון ל-30.6.2022.

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, חתמה הקבוצה על עסקה לרכישת השליטה (44.48%) ב"מהדרין" מידי קבוצת דסק"ש תמורת כ-250 מיליון שקל, העסקה הושלמה ביום 17.8.2023.
כמו כן, לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, העלתה מידרוג, מקבוצת Moody's, את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לרמה של A3.il באופק יציב (המקביל לדרגה A-) וזאת בין השאר לאור המצב הפיננסי של הקבוצה אשר להערכת סוכנות הדירוג בולט לטובה.

עם פרסום הדו"חות הכספיים למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2023, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 200 מיליון שקל לבעלי המניות. חלוקה זו ביחד עם החלוקות שבוצעו לבעלי המניות, מוקדם יותר השנה, משקפת למניית דלק עד כה תשואת דיבידנד של כ- 10% .

פעילות האנרגיה בים הצפוני במחצית הראשונה של שנת 2023- גידול בהפקה היומית, קיטון בחוב, EBITDAX של כמיליארד דולר, ועלייה ברווח הנקי.

איתקה (Ithaca) הפועלת בים הצפוני (המוחזקת בשיעור של כ-89.2%), סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2023 עם רווח (מתואם) נקי (החלק המיוחס לקבוצה) של כ-237 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ-181 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

התפוקה היומית הממוצעת במחצית הראשונה של 2023 וגם ברבעון השני עמדה על 75.8 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת 67 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) במחצית הראשונה של 2022 ו-64 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (KBOE/d) ברבעון השני 2022. סך כל התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ-13.7 מיליון חביות לעומת כ-12.1 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההכנסות של איתקה לרבעון הסתכמו לכ-604 מיליון דולר, לעומת 598 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDAX של איתקה עלה ברבעון השני לשנת 2023 והסתכם בכ-462 מיליון דולר, לעומת 430 מיליון דולר בתקופה המקבילה, במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם ה- EBITDAX של כ-980 מיליון דולר, לעומת סך של כ-907 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2022.

במהלך הרבעון המשיכה איתקה להקטין את החוב הפיננסי שלה. החברה פרעה כ-100 מיליון דולר מתוך החוב הבנקאי (RBL), כך שנכון ליום 30.6.23 היקף מסגרת ה-RBL המשוכה (ללא מסגרות האשראי הזמינות העומדות לרשותה) ירד לכ-250 מיליון דולר, לעומת 600 מיליון דולר בסוף שנת 2022. יחס החוב נטו ל- EBITDAX נכון ליום 30.6.2023 הינו כ- 0.35.

בחודש מאי 2023 התקשרה איתקה בהסכם עם Shell המסדיר את תהליך מכירת הזכויות של Shell (30%) במאגר Cambo.

לאחר תאריך המאזן, בחודש יולי 2023, התקשרה איתקה בהסכם לרכישת 40% נוספים במאגר Fotla ביחד עם זכויות בשלושה רישיונות אקספלורציה נוספים. לאחר השלמת העסקה (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים) תחזיק איתקה, אשר משמשת גם כמפעיל במאגר Fotla, ב-100% מהזכויות במאגר.

עם פרסום דוחותיה הכספיים לרבעון השני הודיעה איתקה על חלוקת דיבידנד נוספת לבעלי מניותיה בהיקף כספי של 133 מיליון דולר. חלקה של קבוצת דלק עומד על כ-440 מיליון שקל. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנד בסכום זהה שחילקה איתקה בחודש פברואר 2023.

חלוקת הדיבידנד תתבצע בהתאם למדיניות חלוקת הרווחים שאימצה איתקה, במסגרתה היא צופה כי תחלק בגין כל שנת 2023 דיבידנדים בהיקף כספי של כ-400 מיליוני דולר (כ-1.5 מיליארד שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק לפי שיעור החזקותיה באיתקה כיום (89.2%), עומד על כ- 1.3 מיליארד שקל, בהתאם לשער הדולר נכון למועד פרסום הדוחות.

פעילות האנרגיה בישראל - הגדלת היצוא למצרים; דיבידנדים של 160 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023

המגמה החיובית בתוצאות NewMed Energy (המוחזקת בשיעור של כ-54.7%), נמשכה גם במחצית הראשונה של 2023, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם בכ-419 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-366 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ה- EBITDAX של ניו-מד עלה במחצית הראשונה של 2023 והסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל, לעומת 1.27 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

ההפקה ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השני בכ-2.5 BCM, ירידה של כ-0.3 BCM לעומת התקופה המקבילה, אשר נבעה מירידה בכמויות שנמכרו לשוק המקומי. יחד עם זאת, במהלך הרבעון השני של 2023 נרשם גידול בייצוא למצרים לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה ניו מד הציגה גידול בהכנסות וברווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 לעומת החציון הראשון של 2022 כאשר סך ההכנסות במחצית הראשונה (חלקה של קבוצת דלק בהכנסות), הסתכמו בכ- 1.65 מיליארד שקל (לעומת 1.529 מיליארד שקל בשנת 2022), והרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2023 (חלקה של קבוצת דלק) הסתכם בכ- 419 מליון שקל, לעומת 366 מליון שקל במחצית הראשונה של 2022.

כזכור, בחודש מרץ קיבלה ניו מד הצעה מענקיות האנרגיהBP ו-ADNOC, לרכישת החזקות הציבור בשותפות, לצד רכישת כ-4.7% מהחזקות החברה בניו מד, וזאת לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל, המשקף פרמיה של כ- 72% ביחס למחיר הנעילה של היחידות של ניו מד בבורסה, ערב הגשת ההצעה.

דירקטוריון ניו מד מינה ועדת דירקטוריון, בלתי תלויה, לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת היחידות מהציבור בעסקה, והוועדה מקיימת דיונים שוטפים לצורך קידום העסקה, בסיוע יועצים משפטיים, כלכליים ופיננסים.

במקביל, וכחלק מגיבוש העסקה, החברה מקדמת עם קונסורציום הרוכשות, את הסכם בעלי המניות להסדרת השליטה המשותפת של הצדדים בניו מד, לאחר השלמת העסקה, שנמצא בשלבים מתקדמים. ככל שהעסקה תושלם, קבוצת דלק צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון משמעותי, בטווח משוער שיכול לנוע בין 2.7 - 3.2 מיליארד ש"ח, כתלות בין השאר בשער החליפין, הון השותפות, רווחיה וחלוקות הדיבידנד שיבוצעו על ידה, ככול שיבוצעו, עד למועד ההשלמה.

השותפות דיווחה על המשך התכנון ההנדסי המוקדם וקידום המהלכים השונים בתחומים ההנדסיים, המסחריים והכלכליים, לקידום פרויקט הרחבת לוויתן ומתקן ההנזלה הצף (FLNG), שעתיד לספק LNG מלוויתן לשווקים הבינלאומיים. כזכור, השותפות בלוויתן נמצאות בהליך תכנון הנדסי מתקדם, ורכש מוקדם, של פרויקט הצינור השלישי מהמאגר לאסדה - מהלך שמהווה צעד ראשון בהרחבת היכולת להפקת הגז הטבעי בפרויקט.

בחודש מאי 2023, החלו השותפים במאגר אפרודיטה בקידוח A-3 אשר צפוי להימשך כשלושה חודשים. מדובר בצעד משמעותי לקראת פיתוח המאגר. הקידוח שהינו קידוח הערכה נועד לאשש את ההערכות בנוגע לטיב המאגר והיקפו העומד כיום על 4.4 TCF, וכן עתיד לשמש כקידוח מפיק.

לאחר תאריך המאזן, ביום 21 באוגוסט 2023, דיווחה השותפות על חלוקת דיבידנד בהיקף של 50 מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ-27 מיליון דולר. חלוקה זו מצטרפת לדיבידנדים בהיקף 110 מיליון דולר שחילקה השותפות בחודשים מרץ ומאי 2023.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully