וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

האם מעילה היא הוצאה מוכרת?

4.3.2001 / 10:59

סקר חדש מצביע על עלייה בגניבות ומעילות בעסקים

הארץ
ltpgt
ltbgt
מאת בן-ציון ציטרין
lt/bgt
סקר שפורסם בחודש שעבר על ידי משרד רוה"ח ברלב ושות', המתמחה בביקורת חקירתית, הצביע על עלייה בגניבות ובמעילות בעולם העסקים הישראלי ב-2000. מעשים בלתי כשרים אלה גורמים להפסדים ניכרים; נשאלת השאלה, האם הפסדים אלה מותרים בניכוי כהוצאה לצורכי מס?
lt/pgt

ltpgt
ד"ר אמנון רפאל, שותף בכיר במשרד עורכי הדין רפאל, פרנק ושות', המתמחה בעיקר בענייני מסים, מסביר שבעניין זה קיימת פסיקה נרחבת. במקרה אחד, פסק דין אקספרס טורס, פרצו גנבים למשרדי חברת נסיעות וגנבו מטבע זר שהחברה החזיקה עבור לקוחותיה. החברה לא היתה מבוטחת, ונאלצה לפצות את לקוחותיה ולרכוש עבורם את מטבע החוץ שנגנב.
lt/pgt

ltpgt
לדברי ד"ר רפאל, פקיד השומה התנגד לניכוי הסכומים שהחברה נאלצה להשיב לבעלי הכספים, אך בית המשפט קיבל את תביעתה לניכוי. "בית המשפט הגיע למסקנה שאובדן סחורה או מזומנים של עסק כתוצאה מפריצה הוא סיכון מסיכוני המסחר, ואינו שונה מסיכונים אחרים האורבים לנישום בדרכו ליצירת הכנסתו", אמר רפאל.
lt/pgt

ltpgt
לדברי רפאל, בית המשפט למעשה אימץ את ההנמקה שניתנה בפסק דין אחר, של בית המשפט העליון, בעניינה של חברת רח' פינסקר 42, ולפיה מותרים בניכוי הפסדים שנגרמו על ידי מעילה, ולכן זוקפים אותם בחשבון הרווח וההפסד. אלא שבעניין פינסקר 42 לא הותר הניכוי, הואיל וזיקתה של המעילה לייצור הכנסה היתה "רחוקה מדי".
lt/pgt

ltpgt
שלטונות מס הכנסה הוציאו הוראות מקצועיות מיוחדות, הקובעות כי אין מקום להבחין בין גניבת מלאי לגניבת כספי פדיון העסק. יש לראות בכל מקרה את הסכום שנגנב, לרבות מלאי, כהוצאה המותרת בניכוי.
lt/pgt

ltpgt
ואולם כאשר הגניבה היא תוצאה של מעילה פנימית בתוך העסק, היא תותר בניכוי אך ורק אם היא אינצידנטלית (משנית) לייצור הכנסת העסק. רפאל מסביר כי לשם כך יש לבדוק מהו אופיו של העסק. אם, למשל, עוברים כספים באופן שגרתי מיד ליד בתוך העסק (כמו בבנק), ובעיקר מהו מעמדו של המועל; רק מעילות של פקידים זוטרים ייחשבו להוצאות משניות המותרות בניכוי.
lt/pgt

ltpgt
כאשר מסתבר שהגניבה בוצעה על ידי שותף, מנהל או בעל סמכויות נרחבות אחרות, דין הגניבה כדין מעילה פנימית, ואין מתירים את ניכוי ההוצאה.
lt/pgt

ltpgt
לדברי רפאל, כמובן שכאשר ההפסד מבוטח ולא נגרם לנגזל כל נזק, אין לרשום כל הפסד. במקרה שהביטוח אינו מכסה את כלל הנזק יהיה מקום - במסגת ההלכות המבדילות בין מעילה פנימית למעילה חיצונית, ובין גניבת מלאי לגניבת נכסים אחרים - לנכות את החלק הלא מבוטח.
lt/pgt

ltpgt
ד"ר רפאל מסביר כי כאשר נגנב ציוד (רכוש קבוע), הנישום יוכל לרשום הפסד הון משום שלפי פקודת מס הכנסה "רואים את עצם יציאת הרכוש מחזקתו כמכירה, ובמקרה זה המכירה היא בסכום אפס". הפסד הון כזה, אומר רפאל, "יותר בניכוי כנגד רווח הון, וזאת במשך שבע שנים למן התהוותו. הוא לא יותר בניכוי כנגד רווח עסקי".
ltbgt
חשבונית פיקטיווית
lt/bgt
אחד ההיבטים המעשיים של גניבות ומעילות הוא חשבונית המס. לכאורה, ניתן היה למנוע חלק מהגניבות והמעילות אילו הקפידו הכל לדרוש חשבונית מס. לדברי רו"ח ג'ק בלנגה, שותף מנהל מחלקת מסים במשרד רוה"ח פאהן, קנה ושות', חשבונית מס מהווה בעיקרון מעין צ'ק עובר לסוחר, מאחר שהיא מזכה את העוסק המחזיק אותה כדין לקבל את החזר מע"מ המצוין בה.
lt/pgt

ltpgt
"עובדה זו גרמה להתפתחות של ענף בשוק הישראלי - מסחר בחשבוניות פיקטיוויות", אומר בלנגה, חבר ראשות ועדת המסים של לשכת רו"ח. עשרות רבות של מקרים מתגלים ונחקרים על ידי רשויות המס ובתי המשפט מדי שנה. להערכתו, לא מן הנמנע שקיימים מקרים רבים אחרים שלא נתפסו.
lt/pgt

ltpgt
לאור חשיבותה הרבה של חשבונית המס, נקבעו על ידי רשויות המס השונות כללים מנחים - אזרחיים ופליליים - בעניין אופן הוצאתה וחובת דרישתה של החשבונית. על פי חוק מס ערך מוסף, עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית וחייב למוסרה לקונה אם נדרש לכך. יתרה מכך, קונה שהוא עצמו עוסק, שרכש נכסים או שירותים (לפחות 230 שקל, נכון ל-2000) לצורכי עסקו, חייב לדרוש מהמוכר חשבונית מס.
lt/pgt

ltpgt
נשאלת השאלה אם הוצאת חשבונית מס על ידי העוסק מחייבת את מסירתה בפועל לקונה, או אם הפקת החשבונית על ידי העוסק, כולל הפקה למאגר אלקטרוני, מהווה "הוצאה" לעניין חוק מע"מ. לדברי בלנגה, שסקר פסקי דין בנושא, אין בחוק מע"מ הגדרה למונח "הוצאה", ועל פי בדיקה מילונית לא ניתן לקבוע חד משמעית אם המונח מחייב מסירה כלפי גוף אחר. ברם, אומר בלנגה, "ניתן להבין מהוראות ניהול ספרים כי מטרתה הסופית של החשבונית היא להימסר לקונה".
lt/pgt

ltpgt
רו"ח בלנגה מזכיר כי בעניין חובת הוצאת חשבונית מס ודרישת חשבונית מס, ייתכנו השלכות פליליות כמפורט בחוק מע"מ. על פי סעיף 117(א) לחוק מע"מ, קיימת אחריות פלילית (עד שנת מאסר) משני צדי המתרס - הן למוכר והן לקונה - בעסקה בה לא הוצאה חשבונית מס מצד המוכר ולא התקבלה חשבונית בפועל על ידי קונה החייב במס.
lt/pgt

ltpgt
"אנו בדעה כי קיימת חובה למסור לקונה כל חשבונית המופקת במהלך העסקים הרגיל, וכן קיימת חובה לקונים החייבים במס לדרוש חשבונית בכפוף לתנאים שנקבעו", מסכם בלנגה. ומכאן שאזרח מן השורה, שאינו עוסק, אינו חייב לדרוש חשבונית.
lt/pgt

ltpgt
אבל, באופן פרדוקסלי, מי שסוחרים בחשבוניות פיקטיוויות מקפידים "לדרוש" ו"לקבל" חשבונית; הם נלכדים כאשר מתברר שאין תמורה מלאה לחשבונית שהוצאה, ושלא שולם בגינה מלוא הסכום שנקוב בה.
ltbgt
עוסקים "בעייתיים"
lt/bgt
האם ניתן לחסום מעילות וגניבות באמצעות איסור פעילות לפי חוק מע"מ על עסקים "בעייתיים"? הכוונה היא לעוסקים בעלי חובות ועבירות, שפותחים חברות חדשות ונחשדים בכך שכוונתם אינה אלא לקבל החזרי מס תשומות ולהנפיק חשבוניות מס, בלא להעביר תשלומי מע"מ למדינה.
lt/pgt

ltpgt
ואולם חברה היא אישיות משפטית עצמאית, וגם אם פלוני נמצא בחובות אין זה קל ופשוט לחשוד בו מראש ולמנוע ממנו

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully