וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רשות ני"ע דורשת מהחברות לדווח אם יש בדירקטוריון שלהן דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

אמיר הלמר

20.10.2003 / 10:41

המיומנות החשבונאית והפיננסית תיקבע על פי השכלתו, נסיונו וכישוריו של הדירקטור ועל פי יכולתו להתמצא בדו"חות כספייםרשות ניירות ערך דורשת מן החברות הציבוריות לדווח אם יש להן דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. דרישה זו נכללת, בין השאר, בהנחיה חדשה שמפרסמת הרשות היום, העוסקת בחובות חברה לדווח על רמת כשירות הדירקטורים שלה למלא את תפקידם.במסגרת ההנחיה החדשה נדרשת כל חברה לציין, במסגרת דו"ח הדירקטוריון השנתי, את המספר המזערי הראוי, לדעתה, של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה, זאת בהתייחס, בין השאר, לגודל החברה, סוג ומורכבות פעילותה.כמו כן, על החברה לחשוף במסגרת הדו"ח, מי הם הדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית והפיננסית. אם לא מכהנים בחברה דירקטורים במספר המזערי הראוי שקבעה, יהיה על הדירקטוריון לציין זאת בדו"ח הדירקטוריון, לפרט את הסיבה לכך ולהסביר כיצד עומד הדירקטוריון בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק, במיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדו"חות הכספיים ולאישורם.הרשות קבעה כי כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ייחשב כל דירקטור שאינו ממלא תפקיד נוסף בחברה, אשר בשל השכלתו, נסיונו או כישוריו, כפי שיפורטו בדיווח, הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים, חשבונאים, בקרה פנימית ודו"חות כספיים, וכי ביכולתו להתמצא בדו"חות הכספיים של החברה ולהעלות על סדר היום של הדירקטוריון סוגיות ושאלות בקשר לדיווח הכספי של החברה.עוד נקבע כי בהערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור יובאו במכלול השיקולים, בין היתר, השכלתו, נסיונו, ידיעותיו ומידת היכרותו של הדירקטור בנושאים הבאים:סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; תפקידיו של רואה החשבון המבקר, החובות המוטלות עליו ויחסי הגומלין שבין דירקטור סביר לרואה החשבון המבקר, במיוחד בתאגיד מדווח; תהליכי הכנת דו"חות כספיים ואישורם על פי חוק ניירות ערך וחוק החברות; מערכות בקרה פנימית בתאגידים בסדר גודל דומה, ובפרט בתאגידים מדווחים.ההנחיה מדגישה כי על מנת שדירקטור ייחשב כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית אין הוא חייב להיות בעל השכלה, היכרות, נסיון וידע ברמה גבוהה במיוחד בכל אחד מהנושאים הללו. בהנחיה נקבע כי יש לבצע בחינה של מכלול כישוריו, נסיונו, השכלתו וידיעותיו, תוך הפעלת שיקול דעת האם אלה מאפשרים השגת המטרה של אישור ופרסום דו"חות כספיים נאותים.יחד עם זאת, למען הסר ספק, מדגישה הרשות כי אין ההנחיה מיועדת להקנות מעמד מיוחד לדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ולשנות מן האחריות המוטלת עליהם ועל הדירקטורים האחרים, כאמור בכל דין.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully