וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ועדת ברנע: להשוות את היקף הגילוי בדו"חות הכספיים עם היקף המידע בתשקיף

20.3.2001 / 17:53

בכך לאמץ את הדין האמריקאי, דבר שיקל על גיוסים חוזרים; הוועדה תמליץ גם לכלול בדו"חות הכספיים מידע לגבי העתיד

ליאור כגן
ltpgt
ועדת ברנע שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, מירי כץ, באוגוסט 2000 על מנת לבחון את הצורך בשינויים במבנה ובהיקף האינפורמציה הנדרש בפרסום התשקיף ובדו"חות הכספיים, תגיש את מסקנותיה לרשות ניירות הערך בימים הקרובים.
lt/pgt

ltpgt
ההמלצות של הוועדה מתבססות על שיטת הדיווח הנהוגה בארה"ב כבסיס לדרישות הגילוי והדיווח, על מנת להביא להעלאת רמת הדיווח ושיפור טיבו. בהתאם, תמליץ הוועדה לכלול את האינפורמציה שמפרסמת החברה בתשקיף, גם בדו"ח התקופתי של החברה באופן שוטף ועדכני. להערכת פרופסור אמיר ברנע, יו"ר הוועדה, הכללת מידע זה בדו"ח התקופתי, תקל על החברה בהנפקות חוזרות.
lt/pgt

ltpgt
ברנע אמר כי דרישות הגילוי בארה"ב עוברות בשנים האחרונות שינויים מהותיים, בהם, הדרישה להפצה הוגנת של האינפורמציה בציבור. כך לדוגמה, אסור לחברה לפרסם מידע באופן לא שווה - החברה אינה יכולה למסור לאנליסט או לכל גורם אחר בשוק ההון מידע שהיא לא פירסמה לכלל ציבור המשקיעים.
lt/pgt

ltpgt
הוועדה התייחסה גם לפרסום מידע לגבי העתיד. כידוע, כיום אין החברות בארץ מחויבות לפרסם מידע לגבי העתיד, וזוהי גם הסיבה שאזהרות הרווח בארץ הינן נדירות (ברגע שהחברה לא מוסרת את ציפיותיה, היא לא מחויבת לעדכן מידע באמצעות אזהרת רווח).
lt/pgt

ltpgt
למרות החשיבות של מידע לגבי העתיד, תמליץ הוועדה שלא להטיל חובה כוללת לגילוי מידע זה בדיווחי החברה, אך תעודד גילוי וולונטרי של מידע כזה. בנושא זה תמליץ הוועדה כי החובה לגלות מידע הצופה לעתיד תחול רק לגבי האירועים הבאים:
lt/pgt

ltpgt
1. השלכות עתידיות של אירועים שקרו בעבר, אשר עדיין אינן משתקפות בדיווחי החברה.
2. מידע איכותי עקרוני לגבי אסטרטגיה עסקית ותוכניות מהותיות החורגות ממהלך העסקים הרגיל.
3. מידע הקיים בחברה, אשר לפיו התוצאות העסקיות בעתיד הנראה לעין שונות באופן מהותי מהתוצאות שדווחו.
lt/pgt

ltpgt
הוועדה תמליץ גם על מתכונת דיווח לפיה הנכסים העיקריים הפעילויות העיקריות והתוצאות העסקיות של החברות יוצגו בחלוקה על פי מגזרי פעילות. חלוקה זו תקל על קוראי הדו"חות בהערכת תוצאות הפעילות של החברות בעתיד ובהערכת רמת הסיכון הכרוכה בה.
lt/pgt

ltpgt
בנוסף, תמליץ הוועדה לאמץ את עקרון המהותיות, ולשחרר חברות מחובת גילוי פרטים שאינם מהותיים, אשר מכבידים ומסבכים את הדיווח בתשקיף ובדיווחים שוטפים. המלצה נוספת שתקל על החברות היא הצעת הוועדה לכלול נתונים בתשקיף לתקופה של שלוש שנים במקום חמש שנים כיום.
lt/pgt

ltpgt
ברנע אמר כי הוא מעריך שהמלצות הוועדה יתקבלו ברשות לני"ע עימה שיתפה הוועדה פעולה לאורך תקופת פעילותה, וכי הוא מקווה שכבר בדו"חות השנתיים של 2001 ייושמו המלצות הוועדה. להערכתו, יישום ההמלצות ייטיב עם המשקיעים והחברות.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully