וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רבעון מאכזב לדלק בינלאומי: למרות גידול של כ-73% בהכנסות הרווח קטן ב-80% בהשוואה לרבעון המקביל

20.3.2001 / 18:18

הסתכם ב-1.1 מיליון שקל; הרווח השנתי גדל ב-64% והסתכם בכ-22.4 מיליון שקל; הכנסות החברה צמחו בשנת 2000 ב-85% ל-96.9 מיליון שקל

אלי דניאל
ltpgt
דלק-בלרון בינלאומי 374017-MRQ, מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, פירסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום שנת 2000, מהם עולה כי הכנסות החברה מהשכרת נכסי נדל"ן מניבים הסתכמו בכ-96.9 מיליון שקל, עלייה של כ-85% לעומת ההכנסות בשנת 1999. גידול זה נובע בעיקרו מהכנסות שנוצרו בעקבות רכישת שישה נכסי נדל"ן במהלך הרבעון האחרון של 1999 ובשנת 2000.
lt/pgt

ltpgt
הרווח הגולמי של החברה הסתכם בכ-77.2 מיליון שקל, גידול של כ-73% לעומת הרווח הגולמי שנרשם בשנה הקודמת. יש לציין, כי החברה רשמה בשנת 2000 שיעור רווח גולמי גבוה של 79.6%. שיעור זה נובע מאופיה של פעילות ההשכרה המתבצעת ע"י החברה באנגליה, אשר מאופיינת בחוזי שכירות חופשית, לפיהם עיקר העלויות הקשורות בנכס המושכר, לרבות ביטוחו ושיפוצו, חלות על השוכר.
lt/pgt

ltpgt
הוצאות המימון של החברה גדלו בשנת 2000 בכ-73% והסתכמו ב-48.6 מיליון שקל. גידול זה נבע מעלייה בהוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו מבנקים בחו"ל.
lt/pgt

ltpgt
בשורה התחתונה, הסתכם הרווח הנקי של החברה בשנת 2000 בכ-22.4 מיליון שקל, עלייה של כ-64% לעומת רווח של 13.7 מיליון שקל שנרשם בשנת 1999.
lt/pgt

ltpgt
ההון העצמי של החברה מסתכם ליום ה-31 בדצמבר 2000 בכ-42.7 מיליון שקל והוא מהווה כ-3.6% ממאזן החברה.
lt/pgt

ltpgt
תוצאות הרבעון הרביעי של החברה הו מאכזבות למדי, בשל העובדה שנכסי הנדל"ן שלה נמצאים בחו"ל, כך שהאירועים הבטחוניים לא יכולים להוות תירוץ.
lt/pgt

ltpgt
למרות שהכנסות החברה צמחו ברבעון הרביעי בכ-73% בהשוואה לרבעון המקביל, והסתכמו ב-26.9 מיליון שקל, בשורת הרווח נרשמה ירידה של 80% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח הנקי הסתכם בכ-1.1 מיליון שקל.
lt/pgt

ltpgt
דלק בינלאומי עוסקת בהשקעה ממונפת בנכסי נדל"ן מניב (לתקופות השכרה ממוצעות של 10 שנים). בתוך כך משקיעה החברה, באמצעות חברות מוחזקות בחו"ל, בנכסי נדל"ן מניבים בבריטניה ולאחרונה גם בקנדה. בשל כך, החברה חשופה לשינוי בשער הריבית על הליש"ט (ומשנה זו גם בשינוי בשער הריבית על הדולר הקנדי).
lt/pgt

ltpgt
יש לציין, כי בשבוע שעבר נודע על כישלון הצעת הרכש למניות החברה שהוגשה ע"י דלק נדל"ן.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully