וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כנפיים: האירועים הבטחוניים העבירו את החברה להפסד של 3.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי

21.3.2001 / 9:30

ההכנסה ברבעון קטנה ב-2.9%; בסיכום שנתי גדל הרווח ב-1.6% ל-32.2 מיליון שקל וההכנסות גדלו ב-8.4% ל-950.5 מיליון שקל

אלי דניאל
ltpgt
חברת כנפיים - אחזקות ארקיע 543017-MRQ , הנמצאת בשליטת כור ומשפחת בורוביץ', פירסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום שנת 2000, מהם עולה כי הכנסות החברה הסתכמו בכ-950.5 מיליון שקל - עלייה של כ-8.4% לעומת ההכנסות בשנת 1999.
lt/pgt

ltpgt
הכנסות החברה ממגזר התעופה והתיירות הבינלאומית, הפנים ארצית והאזורית וכן מהשירותים הנלווים הסתכמו בשנת 2000 בכ-777 מיליוני שקלים - גידול של כ-12.4% לעומת ההכנסות ממגזר זה בשנת 1999.
lt/pgt

ltpgt
הכנסות הקבוצה מהחכרת מטוסים בבעלות ירדו בשנה שחלפה בכ-6.8% בהשוואה לשנת 1999. ירידה זו נובעת מהארכת הסכמי חכירה עם אייר קנדה ואייר פראנס במספר שנים, בתמורה לשיפור הבטחונות והפחתת דמי החכירה. במקביל לירידה בהכנסות, עלתה רווחיות מגזר זה בעקבות ירידה בהוצאות הפחת ובהוצאות המימון. יש לציין כי דמי החכירה הצפויים להתקבל במהלך שנת 2001 מהחכרת מטוסים, על פי הסכמי החכירה הקיימים, מסתכמים בכ-154 מיליון שקל, בעוד שהחלויות השוטפות של ההלוואות למימון מטוסים אלו מסתכמות בכ-79 מיליון שקל.
lt/pgt

ltpgt
הרווח הגולמי של החברה הסתכם בשנת 2000 בכ-183.9 מיליון שקל - ירידה מתונה של כ-1% לעומת הרווח הגולמי שנרשם בשנה הקודמת. באשר להוצאות המימון של החברה, הרי שאלה גדלו בשנת 2000 בכ-7.2% והסתכמו ב-45.2 מיליון שקל. גידול זה נובע בעיקרו מעלייה בהיקף ההלוואות כתוצאה מרכישת מטוסים חדשים.
lt/pgt

ltpgt
בשורה התחתונה, הסתכם הרווח הנקי של החברה בשנת 2000 בכ-32.7 מיליון שקל - עלייה קלה של כ-1.6% לעומת רווח של 32.2 מיליון שקל שנרשם בשנת 1999. ההון העצמי של החברה מסתכם ליום ה-31 בדצמבר 2000 בכ-392.8 מיליון שקל והוא מהווה כ-22.9% ממאזן החברה.
lt/pgt

ltpgt
יש לציין כי לנוכח האירועים הבטחוניים ופגיעתם הקשה בתיירות, הפעילה החברה באופן מיידי, עם תחילת האירועים, תוכנית רה ארגון להתאמת מצבת כוח האדם והציוד למצב החדש. תוכנית זו התבטאה בפיטוריהם של כ-150 עובדים (שהיוו כ-10% ממצבת העובדים) ובשורת צעדים משמעותיים להקטנת היצע המושבים בטיסות ארקיע. צעדים אלה כללו מכירת שני מטוסי בואינג בני 118 מושבים כל אחד לתעשייה האווירית, חתימה על הסכם להחכרת מטוס בואינג בן 230 מושבים לתקופה של 5 שנים לחברת תעופה בספרד והחכרת מטוס בואינג בן 265 מושבים לאל על למשך שנה.
lt/pgt

ltpgt
בינתיים, השפעת האירועים הבטחוניים הורגשה היטב בתוצאות הרבעון הרביעי. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-188.9 מיליון שקל - ירידה של 2.9% לעומת הרבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון זה הפסד של 3.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. יש לציין כי החברה רשמה ברבעון הרביעי הוצאות אחרות בסך של כ-4.6 מיליון שקל בגין פיצויים ומענקי פרישה מוגדלים לעובדים שפרשו במסגרת היערכות החברה לתוצאות האירועים הבטחוניים.
lt/pgt

ltpgt
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ', מנכ"ל החברה, מסר כי "תגובתה המהירה של החברה למצב החדש והמהלכים שבהם נקטה אמורים לאפשר לה, למרות המצב הקשה, להתמודד עם תוצאותיו ולשפר את רווחיותה".
lt/pgt

ltpgt
בורוביץ' הוסיף כי "שוק התעופה והתיירות הגלובלי משתנה וצועד לקראת שיתופי פעולה בין חברות. החברה מתאימה את עצמה לשינויים בשוק זה ותיקח בהם חלק".
lt/pgt

ltpgt
חברת כנפיים הינה חברת החזקות שהחזקתה העיקרית היא ב-74% ממניות ארקיע קווי תעופה ישראליים. שלושת תחומי הפעילות העיקריים של החברה הינם תעופה ותיירות פנים ארצית ובינלאומית ומתן שירותים נלווים, החכרת מטוסים בבעלות והשקעה בחברות בתחומים הקרובים לפעילותה.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully