וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חברה ישראלית המבצעת פעילות עסקית באמצעות שרת בארה"ב עלולה לשלם מס לארה"ב

21.3.2001 / 17:43

זאת בעקבות פרסום מסקנותיה הסופיות של הוועדה לעניינים פיסקלים של ארגון ה-OECD

שירות TheMarker.com
ltpgt
חברה ישראלית המבצעת פעילות עסקית באמצעות שרת שבבעלותה בארה"ב עלולה לשלם מס בארה"ב, אף אם אינה מעסיקה שם עובדים, כך אומרים עו"ד (רו"ח) ג'רי זליגמן, מנהל תחום מיסוי בינלאומי, ועו"ד שרון שחר מפירמת רואי החשבון ושירותי היעוץ קסלמן וקסלמן PricewaterhouseCoopers, בעקבות פרסום מסקנותיה הסופיות של הוועדה לעניינים פיסקלים של ארגון ה-OECD בעניין מוסד הקבע בעוסקים במיסוי מסחר אלקטרוני.
lt/pgt

ltpgt
מסקנות אלו ייכללו בפרשנות הרשמית של אמנת הדוגמה של ה-OECD, המהווה בסיס לאמנות למניעת כפל מס ברחבי העולם, וגם בישראל.
lt/pgt

ltpgt
הקושי בקביעת מיקום ה"עסק" האלקטרוני, הוא אחת הסיבות למורכבות סוגיית מיסוי עסקים הנובעים ממסחר אלקטרוני, אומרים זליגמן ושחר. הכלל הבסיסי על פי האמנה הוא כי מדינה מסוימת רשאית למסות רווחי עסקים, לרבות רווחי עסקים הנובעים ממסחר אלקטרוני, רק כאשר מצוי בתחומה מוסד קבע.
ltbrgt
lt/bgtשאלת "מוסד הקבע"ltbgt
אולם כשמדובר במסחר אלקטרוני, עולה השאלה האם אתר אינטרנט (web-site) או שרת יכולים להיות מוסד קבע. באמנה נקבע, בין השאר, כי "מוסד קבע" הוא מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם.
lt/pgt

ltpgt
ע"פ מסקנות הוועדה, יש להבחין בין ציוד מחשב הכולל שרתים לבין המידע ותוכנות הנשמרות עליו. כאשר מדובר באתר אינטרנט (web-site) המהווה בדרך כלל שילוב של נתונים, מידע ותוכנות מחשב, "אין אתר זה נחשב לנכס מוחשי אשר ניתן לקבוע לו מיקום פיסי, ולכן אינו נחשב מקום עסקים קבוע", כך לדברי זליגמן ושחר.
lt/pgt

ltpgt
"לעומת זאת, השרת עליו מאוחסן האתר הוא נכס בעל מיקום פיסי ולכן, בתנאים מסוימים, עלול להיחשב כמוסד קבע. כלומר, במקרים מסוימים, החברה בעלת השרת עלולה לשלם מס במדינה בה נמצא השרת", הם מוסיפים. שרת יחשב כמוסד קבע תחת שני תנאים עיקריים: דרישת הקביעות ואופי הפעילות המבוצעת דרכו. בכל מקרה, אין צורך בנוכחות אנושית בכדי ששרת יהווה מוסד קבע.
ltbrgt
lt/bgtדרישת הקביעותltbgt
לדברי זליגמן ושחר, ע"פ דרישת הקביעות - The being fixed requirement - יש צורך במקום עסקים קבוע על מנת להגדיר מוסד קבע. לפיכך, שרתים וציוד מחשבים אחר, ייצרו מוסד קבע רק אם הם מקיימים את דרישת הקביעות. "השרת צריך להיות מופעל ממקום קבוע למשך פרק זמן העונה לדרישת הקביעות הכללית לצרכי האמנה, והמבחן יהיה האם שונה מקום השרת בפועל במהלך התקופה הרלוונטית".
lt/pgt

ltpgt
התנאי השני להכרה כמוסד קבע, דורש בחינת אופי הפעילות המבוצעת דרך השרת. קיומה של פעילות עסקית מהותית באתר מסוים, כגון עריכת הסכמים והשלמתם, עיבוד ובדיקת תשלומים באמצעים אלקטרוניים ומשלוח מוצרים, תגרום, בהתמלא יתר התנאים, להפיכת אותו שרת למוסד קבע. "הפעילות המבוצעת דרך השרת צריכה לתרום באופן ממשי להכנסות הגוף בעל האתר", אמרו זליגמן ושחר.
lt/pgt

ltpgt
לעומת זאת, כאשר השרת משמש רק לפעילויות עזר, כגון: אספקת אמצעי תקשורת, פרסום, העברת אינפורמציה דרך שרתי מראה לצרכי בטיחות ויעילות, אספקת מידע, הפקת נתוני שוק, הוא לא ייחשב למוסד קבע הואיל ודרישת קיומה של פעילות עסקית מהותית לא תתקיים, מוסיפים זליגמן ושחר. עם זאת, אם פונקציות אלו מהוות חלק מהותי ועיקרי בפעילות העסקית, אזי השרת ייחשב למוסד קבע. שאלת אופי הפעילות המבוצעת דרך השרת תיבחן בכל מקרה לגופו, ולפי אופי הגוף הנבחן.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully