וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בית הדין להגבלים עסקיים אישר הסכמי בלעדיות אספקה בין חברת דלק לבין תחנות תדלוק

26.3.2001 / 15:10

עם זאת קיצר את תקופת הבלעדיות באספקת דלק מ-14 ל-6 שנים לתחנות חדשות ובתחנות קיימות אושרה תקופת בלעדיות בת 3 שנים

אמיר הלמר
ltpgt
בפסק דין נרחב ומקיף שניתן ע"י בית הדין להגבלים עסקיים אישר בית המשפט את הסכמי הבלעדיות באספקת מוצרי דלק בין חברת דלק לבין 7 תחנות תדלוק שונות. עם זאת, סירב בית הדין לאשר את תקופות הבלעדיות שהתבקשו על ידי דלק, ואישר תקופות בלעדיות קצרות יותר.
lt/pgt

ltpgt
פסק הדין מבהיר כי הסכמי הבלעדיות באספקה הם הסדרים כובלים, וקובע כי ככלל יאושרו תקופות בלעדיות אספקה של 3 שנים לגבי תחנות דלק קיימות, ותקופות בלעדיות אספקה של 6 שנים לתחנות חדשות. תקופות אלה מהוות אמת מידה כללית, שאינה מונעת סטייה בהתאם לנסיבות המיוחדות של בקשה מסוימת.
lt/pgt

ltpgt
ברקע הדברים עומד הסדר מוסכם שגיבש הממונה על הגבלים עסקיים בענף הדלק, אליו הצטרפה גם חברת דלק. חברת דלק שיחררה, לפי ההסדר, 35 תחנות שהיו קשורות עימה בהסדרי בלעדיות שאינם הסכמי חכירה מקובלים, ונדרשה להביא לאישור בית הדין להגבלים עסקיים הסדרים דומים בתחנות אחרות.
lt/pgt

ltpgt
פסק הדין עוסק בבקשות אישור שהגישה דלק לבית הדין להסכמים עם 7 תחנות. במקור הגישה דלק בקשה לאישור הסכמים כובלים עם 22 תחנות, אך במהלך הדיון הוסרו מרבית הבקשות.
lt/pgt

ltpgt
בית הדין הגיע למסקנה כי בהסכמי בלעדיות אספקה יש תועלות מסוימות לציבור המצדיקות אישוריהם, כגון יציבות עסקית, תכנון לטווח ארוך וחסכון בעלויות עסקה ובהוצאות אחרות. עם זאת, משך תקופות הבלעדיות צריך להפיג את החשש לפגיעה בציבור העשויה להיגרם עקב חסימת ערוצי השיווק לתקופות ארוכות מדי.
lt/pgt

ltpgt
לפי פסק הדין, הנזק העיקרי בהסדרי הבלעדיות בין חברת דלק לבין תחנות התדלוק הוא בכבילת תחנות התדלוק, המשמשות כערוצי השיווק בשוק הדלק, לשלוש חברות הדלק הוותיקות, לתקופות ארוכות מאוד.
lt/pgt

ltpgt
הסדרים אלה חוסמים את ערוצי השיווק בפני חברות דלק חדשות, מקשים על חברות חדשות להגדיל את נתח השוק שלהן ומקימים חסמי כניסה המונעים התפתחות תחרות בשוק שיווק הדלק הקמעוני.
lt/pgt

ltpgt
חוזי הבלעדיות ארוכי הטווח מסכלים את הרפורמה עליה החליטה הממשלה במשק הדלק. הם משמרים את מבנה השוק הריכוזי והבלתי תחרותי, אותו באה הרפורמה לשנות. בנסיבות השוק, קבע בית הדין כי תקופת בלעדיות בת 14 שנים, שהתבקשה על ידי דלק לתחנות חדשות, היא ארוכה מדי, והעמיד את הבלעדיות באספקה, ככלל, על תקופה של 6 שנים. לגבי תחנות קיימות, אושרה תקופת בלעדיות בת 3 שנים.
lt/pgt

ltpgt
בית הדין הביע דעתו כי המאמצים לפתוח את שוק תחנות הדלק לתחרות הצליחו באופן חלקי בלבד. מפסק הדין עולה כי התנהגות חברות הדלק פוגעת בניסיון להנהיג כללי התנהגות מוסכמים ומחייבים בשוק הדלק, שיהוו תשתית קבועה לתחרות בין חברות הדלק.
lt/pgt

ltpgt
הממונה על הגבלים עסקיים הגיע להסדר ענפי מוסכם עם חברות הדלק, שקבע כללים באשר לתוקפם ואורכם של הסכמי אספקה בלעדית. בפועל, כמתואר בפסק הדין, עוקפות חברות הדלק את כללי ההתנהגות שנקבעו בהסדר הענפי המוסכם בקשר לבלעדיות, באמצעות דפוסי התקשרות המאפשרים, הלכה למעשה, שליטה בתחנות לתקופה ארוכה מזו הקבועה בהסדר הענפי (למשל, בהסכמי הפעלת תחנות ארוכי טווח). בדרך זו, מסוכלת תכלית ההסדר הענפי המוסכם, ליישם כללי התנהגות תחרותית בשוק הדלק.
lt/pgt

ltpgt
עוד נאמר בפסק הדין כי למערכת הדלקן הממוחשב שמפעילות חברות הדלק (ללקוחות מוסדיים, בדרך כלל) השפעה אנטי תחרותית משמעותית. בית הדין קיבל את עמדת הממונה, לפיה הדלקן הממוחשב פוגע קשה בכושר התחרות של חברות דלק קטנות שפרישתן הארצית מוגבלת ומפחית את התחרות בין תחנות תדלוק הקשורות לאותן חברות.
lt/pgt

ltpgt
בית הדין הצטרף לעמדת הממונה, לפיה יש להמיר את הדלקנים במערכת התקני דלק אוניברסלית, שתשמש את כל החברות ותשרת את כל הלקוחות. שר התשתיות הלאומיות, לו הסמכות בעניין, טרם קבע כללים מתאימים, ובינתיים, כאמור בפסק הדין, מתעצמת ההשפעה האנטי תחרותית של המערכות הקיימות.
lt/pgt

ltpgt
פסק הדין ניתן על ידי כבוד השופט יהונתן עדיאל, פרופ' אברהם בן-בסט, ומר ראול טייטלבאום. מרשות ההגבלים העסקיים נמסר כי היא לומדת את פסק הדין, ובוחנת את השלכות קביעותיו.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully