וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

צו הבזק מחייב את זאבי למכור מניותיו

30.3.2001 / 15:05

אם יוכח שלא דיווח על שותפותו עם צ'רנוי / הארץ

הארץ
ltpgt
ltbgt
מאת בן-ציון ציטרין
lt/bgt
אם יתברר כי גד זאבי לא דיווח בשעתו ולכן לא קיבל את אישור שר התקשורת להסכם בינו לבין מיכאל צ'רנוי לאחזקה משותפת, או להסכם מימון לחבילת המניות של זאבי בבזק - הרי שצו הבזק מחייב את זאבי למכור את מניותיו - כך אומר עו"ד ירון הרמן, ראש מחלקת תקשורת ושותף במשרד עוה"ד גרוס, קליינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.
lt/pgt

ltpgt
עו"ד הרמן אומר כי על פי הצו שנחתם על ידי שר התקשורת בפברואר 97' שעניינו קביעת השירות החיוני שבזק מספקת, שליטה ואחזקה באמצעי שליטה בלא אישור מהווה "אחזקות חורגות" - ומי שמחזיק בהן חייב למוכרן בהתאם להוראות הצו.
lt/pgt

ltpgt
לדברי עו"ד הרמן, אם זאבי לא מסר מראש, כמתחייב מהצו, ייפוי כוח המאפשר לדירקטוריון בזק למכור בשמו את האחזקות החורגות, רשאים השר או החברה לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה לזאבי למכור אותן, ואף למנות כונס נכסים לביצוע מכירתן.
lt/pgt

ltpgt
בזק מוגדרת חברה בעלת חשיבות אסטרטגית עליונה לישראל. במסגרת מדיניות הממשלה להביא להפרטה הדרגתית של בזק, החליטה ועדת השרים לענייני הפרטה, באפריל 97', על הפחתת אחזקות המדינה בבזק עד ל-52% מהון המניות שלה בדילול מלא. בכדי להבטיח לעצמה את יכולת הפיקוח והבקרה על העברת אמצעי השליטה בבזק לנוכח תהליך ההפרטה, תוקן במארס 96' חוק הבזק. שר התקשורת הוסמך, באישור הממשלה, להכריז על שירות התקשורת של בזק כחיוני.
lt/pgt

ltpgt
חוק הבזק נותן בידי שר התקשורת סמכויות הנוגעות לאישור מראש של מי שמבקש להיות בעל שיעור אחזקה של יותר מ-5% בבזק.
lt/pgt

ltpgt
החוק גם מקנה לשר סמכויות נרחבות לכפות מכירה של אחזקות שלא באישורו במניות בזק, וכן לקבוע מגבלות על השימוש בזכויות במניות ובתוקפן כלפי החברה - ובכך לעקר את האחזקה מתוכן ומתוקף ממשיים.
lt/pgt

ltpgt
צו הבזק מחייב כי השליטה בחברה תהיה אך ורק בידיים ישראליות - של יחיד או תאגיד. מי שמעוניין להיות בעל שליטה בחברה חייב לפרט בפני השר תמונה מלאה של בעלי העניין.
לדברי עו"ד הרמן, הצו אינו דורש ממבקש האישור לפרט את מקורות המימון לרכישת מניות בחברה או את הסכמי המימון, אך השר רשאי לדרוש פרטים ומסמכים נוספים על אלו שפורטו בבקשה וכנדרש במפורש בצו.
lt/pgt

ltpgt
על פי פרסומים מחקירת זאבי, הרי שבהסכם שנחתם בינו לצ'רנוי סוכמו היחסים העסקיים ביניהם בנוגע לבזק. צ'רנוי העמיד ביטחונות והלוואות לרכישת 20% ממניות בזק וזאבי התחייב לאפשר לצ'רנוי לרכוש מניות של בזק בסך של יתרת ההלוואה מתוך הכמות שנרכשה - בתום חמש שנים מעת ביצוע העסקה.
lt/pgt

ltpgt
"הסכם זה אם וככל שהוא קיים, יידרש להיבחן על ידי משרד התקשורת בכדי לברר האם אין מדובר בפרטים שגילויים נדרש בבקשה שהוגשה על ידי זאבי לצורך קבלת אישור לאחזקה במניות בזק", הדגיש עו"ד הרמן.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully