וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בג"ץ דורש מציפי סמט להסדיר מחדש את ענף שמאות הרכב

הארץ

16.4.2001 / 6:51

השופט זמיר: יש לאזן בין הצורך להגן על המבוטחים לבין הזכות של חברות הביטוח להעסיק שמאי בית

בג"ץ הוציא אתמול צו מוחלט המחייב את המפקחת על הביטוח, ציפי סמט, לקבוע בתוך ששה חודשים הסדר חדש בתחום שמאות הרכב; בית המשפט ציין כי ספק אם ההסדר שהציעה המפקחת הוא ההסדר הראוי, וכי עליה לשקול אותו מחדש תוך התחשבות בכך שתכלית הפיקוח על ענף הביטוח היא הגנה על המבוטחים מפני חברות הביטוח.

השופט יצחק זמיר, שפרש אתמול לגמלאות, כתב פסק דין ארוך שעסק גם בכמה סוגיות עקרוניות, כולל הסמכויות של המפקחת על הביטוח וההיקף הראוי של פיקוח ממשלתי על חברות עסקיות. זמיר קובע כי השינויים המתרחשים לאחרונה באופי המדינה, שמאמצת את עקרונות השוק החופשי, מגדילים את חשיבות הפיקוח. "חופש אינו הפקרות", כתב זמיר.

פסק הדין מתייחס לעתירה של איגוד שמאי ביטוח בישראל והמועצה הישראלית לצרכנות, שהוגשה ב-96' באמצעות עו"ד אמנון יצחקניא. העותרים טענו כי ההסדר שהונהג על ידי חברות הביטוח בעשור האחרון, שלפיו שמאות לרכב שניזוק בתאונה נעשית במקרים רבים על ידי שמאי בית - שמאים העובדים בחברת הביטוח - פסול.

לטענת העותרים, שמאי הבית, בהיותם עובדים של חברת הביטוח, עלולים להטות את השומה כלפי מטה, לטובת החברה המעסיקה אותם. העותרים ביקשו כי המפקחת תאסור על חברות הביטוח להסתייע בשמאי בית לצורך שומת נזק שנגרם לרכב.

השופט זמיר מציין כי בעבר נהוג היה כי המבוטח בוחר שמאי כרצונו לצורך הערכת הנזק שנגרם לרכבו, וחברות הביטוח נהגו לשלם את תגמולי הביטוח על פי הערכתו. העותרים טענו כי ההסדר הנוכחי נוגד את תכלית חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, שנועד להגן על המבוטחים, ומשרת את חברת הביטוח ולא את המבוטח. העותרים גם טענו כי שמאי הבית פועל תוך ניגוד עניינים, מאחר שחובת הנאמנות שלו כלפי מעבידו מנוגד לחובת הנאמנות שלו כלפי המבוטח.

חברות הביטוח טענו כי אם חברת הביטוח תחויב לממן בכל מקרה גם את עלות העסקת שמאי חוץ, התוצאה תהיה הגדלת פרמיות הביטוח. עוד טענו חברות הביטוח כי המבוטחים רשאים להציג חוות דעת של שמאי חוץ, ולהביא את המחלוקת להכרעה בפני ועדת ערר של משרד התחבורה.

במסגרת ההליכים לבירור העתירה, הסכימה המפקחת על הביטוח כי ההסדר הנוכחי לקוי. היא הציעה הסדר חדש, ואף שינתה את הצעתה כמה פעמים, בהתאם להערות הצדדים. ההסדר שהציעה סמט כולל, בין היתר, ייעול צינורות המידע הנמסר למבוטח בנוגע לדרכי השומה הפתוחות בפניו, קביעת רשימה סבירה של שמאי חוץ לצורך ערעור על השומה של חברת הביטוח, והסדרים חדשים לגבי פנייה לשמאי חוץ. ואולם, גם לאחר עריכת השינויים, ההסדר שהציעה המפקחת לא היה מקובל על הצדדים, ולכן החליט בג"ץ לפסוק בעתירה.

זמיר קובע בפסק דינו - שאליו הצטרפו נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק והשופטת דורית בייניש - שיש לדחות את הטענה של חברות הביטוח כי למפקחת אין סמכות להתערב ביחסים החוזיים שביניהן לבין המבוטחים באמצעות הסדר כללי. עוד קבע זמיר כי המצב הקייםאינו ראוי.

אמנם, קבע זמיר, עדיף שהמפקחת תקבע הסדר לתיקון הליקוי, תוך השגת הסכמה של הגורמים המעורבים, אך אם אי אפשר לגבש הסדר בהסכמת הצדדים, שומה על המפקחת לקבוע את ההסדר הראוי. השופט זמיר מציין כי ספק אם ההסדר שהציעה המפקחת ראוי, והוסיף כי עליה לשקול אותו מחדש.

השופט זמיר מציין כי הספק לגבי ההסדר התעורר בעקבות השינויים המהותיים שהציעה המפקחת לערוך בו במשך ההתדיינות, וגם מהעובדה שהיא הושפעה במידה רבה מהחומר שקיבלה לגבי המצב במדינות אחרות. השופט זמיר מציין שיש להתחשב בתנאים המיוחדים השוררים בישראל.

בנוסף, מציין זמיר כי המפקחת היתה צריכה להנחות את עצמה לפי התכלית של חוק הפיקוח, שהיא הגנה על המבוטחים מפני חברות הביטוח. זמיר קובע כי לא ברור אם המפקחת הנחתה עצמה לפי תכלית זאת, ועליה לשקול מחדש את ההסדר לאורה.

השופט מצביע על הבעייתיות הקיימת במבנה המוסדי של הפיקוח, שבו המפקחת על הביטוח היא גם הממונה על השוק ההון. הוא מציין גם כי קיימת סכנה להגנה על המבוטחים עקב המבנה החברתי של הפיקוח, המחייב קשר שוטף בין המפקחת לבין חברות הביטוח, שהם גופים חזקים מבחינה כלכלית, מאורגנים היטב, ומנוהלים על ידי מקצוענים. "אכן, תופעה ידועה היא במדינות רבות שמוסדות פיקוח ממלכתיים בתחומים שונים מפתחים יחסי קרבה עם הגופים המפוקחים עד כדי פגיעה בתכלית הפיקוח", כותב זמיר.

זמיר קובע כי יש לחברות הביטוח זכות להעסיק שמאי בית, אך במצב הקיים הם אכן פועלים תוך ניגוד עניינים דה פקטו, דבר המצדיק הסדר שיקבע סייגים להעסקתם. על ההסדר לאזן כראוי, בהתאם לתכלית החוק, בין הצורך להגן על המבוטחים לבין הזכות של חברות הביטוח להעסיק שמאי בית, קובע זמיר.

עוד נמסר כי נשיא לשכת סוכני ביטוח, זאב וינר, הגיב בחיוב להחלטת בג"ץ מאתמול, שחייבה את המפקחת על הביטוח לגבש הסדר חדש לעניין השמאים. לדבריו, למרות שהלשכה אינה פוסלת את האפשרות שחברות הביטוח יעסיקו שמאי בית, כל זמן שתישמר זכות הבחירה של המבוטחים, הרי שההסדר שהוצע על ידי המפקחת ונפסל על ידי בג"ץ, היה מעוות ומסורבל, ובמקום לפתור את בעיית ניגוד האינטרסים הוא היה מטיל נטל בלתי אפשרי על המבוטחים. וינר הוסיף כי הוא מקווה שהמפקחת על הביטוח תיוועץ גם עם הלשכה בעת גיבוש ההסדר החדש.

גלית אבישי, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, שהצטרפה לעתירת השמאים כצד המייצג את ציבור הצרכנים, אמרה כי "זהו יום חג לצרכנים". לדברי אבישי החלטת בג"ץ תומכת בגישה כי לא תמיד יש לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם, וכאשר קיים חשש שהצרכן ייפגע, יש צורך בהתערבות המדינה.

היא הוסיפה כי יש מקום לתבוע יתר הגנה על הצרכנים גם מהמפקח על הבנקים וגם מהגורמים המופקדים על תחומי התקשורת (בג"ץ 7721/96).

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully