וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תקנות חדשות לקופות גמל וקרנות פנסיה: חובת שיערוך יומי ומכרז לבחירת ברוקרים, פטור מאישור מעביד להעברה

איתן אבריאל

21.7.2004 / 17:18

הקלות נוספות: חובת איתור עמיתים, הגברת השקיפות ומידע, חובת מינוי מנכ"ל, איסור כפל תפקידים, חובת הודעה על שינוי בדמי ניהולמיני-מהפכה בענף קופות הגמל וקרנות הפנסיה: סדרה של תקנות חדשות עליהן חתם היום שר האוצר בנימין נתניהו עשויה להביא לשינויים מרחיקי לכת באופן ניהול הקופות - ולקפיצת מדרגה בשקיפות שלהן ולאיכות הקשר בין חברות הניהול של הקופות והקרנות לבין העמיתים החוסכים.בין התקנות החדשות בולטת ההחלטה לחייב את הקופות והקרנות לבצע שיערוך יומי של הנכסים שלהן - במקום השיערוך החודשי הנוכחי, וכן פרסום השיערוך ברבים. שיערוך יומי יאפשר חלוקת רווחים צודקת יותר בין העמיתים - אך בעיקר עשוי להשפיע על אופי ניהול ההשקעות ולהפוך אותן לאגרסיוויות ונועזות יותר.סדרה נוספת של תקנות יחייבו את קופות הגמל לנתק באופן חלקי את מערכת היחסים הקרובה שיש להן קיום עם חברות האם שלהם - שהן בדרך כלל בנקים. כך, הוטלה חובה על קופות הגמל לערוך מכרז לבחירת הגופים שבאמצעותם הם יבצעו פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך - לעומת המצב הקודם בו כל קופה השתמשה רק ב"בנק" שלה כברוקר יחיד.בתחום הניהול נקבע גם כי חלה חובת מינוי מנכ"ל לכל קופה, חל איסור על כפל תפקידים בין היו"ר והמנכ"ל, חובת מינוי ועדת ביקורת וחובת דיווח של נושא משרה לדירקטוריון על כל עניין אישי של המנהל הקשור לפעילות של הקופה. במקביל, יקבע האוצר בקרוב שורה של פרסומים אותם יחויבו הקופות להעביר לעמיתים, תחול על הקופה חובה לזהות ולאתר עמיתים שנפטרו, חובה להודיע על שינוי בדמי הניהול, וכן הוחלט על מתן פטור (ברוב המקרים) מקבלת אישור המעביד לצורך העברת כספי קופת גמל ממנהל אחד למנהל אחר.להלן הודעת האוצר העניין.שר האוצר חתם על תיקון תקנות מס הכנסה לקופות גמל וקרנות פנסיה
התקנות נועדו להגדיל את רמת התחרות בענף קופות הגמל ולדאוג לרווחת העמיתיםשר האוצר, מר בנימין נתניהו, חתם על תיקון לתקנות מס הכנסה אשר מתייחס לשורה ארוכה של נושאים המתייחסים לאופן פעילותן של קופות גמל וקרנות פנסיה.
התיקון כאמור מתייחס בעיקר להיבטים צרכניים ולקשר בין הקופה לחוסך. כאשר תכליתן של הוראות תיקון זה והסדרות נוספות שפרסם לאחרונה אגף שוק ההון במשרד האוצר היא להגדיל את רמת התחרות בענף קופות הגמל ולדאוג לרווחת העמיתים.בין היתר הוחלט כי בכדי להגן על עמיתי קופות הגמל מפוטנציאל ניגוד העניינים הקיים אצל מרבית הגופים המנהלים את השקעות קופת הגמל, הורחבו ההגבלות בנוגע לעסקאות עם צדדים קשורים. כך למשל הוטלה חובה על קופות הגמל לערוך מכרז לבחירת הגוף שבאמצעותו הן תבצענה את פעילות הקנייה והמכירה של ניירות הערך שלהן.להלן סקירה בגין השינויים המשמעותיים בהיבט הצרכני אשר נכללים בתיקון:
1. מתן אפשרות למשוך כספים מקופת תגמולים לשכירים רק אם הגיע העמית לגיל 60 וזאת ללא תנאים נוספים.
2. קיצור מועדי המשיכה והעברת כספים בין קופות גמל לימי עסקים בודדים - הקלה על העמיתים בקופות הגמל בכל הקשור למשיכת כספים בתום תקופת החיסכון או העברות לקופות גמל אחרות, ע"י צמצום מועדי ההמתנה מיום הבקשה למשיכה ל -5 ימי עסקים ולהעברת כספים מקופה לקופה ל -7 ימי עסקים בלבד.
3. הסרתם של חסמים בירוקראטיים בהליך העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת ומתן אפשרות להעברת כספים בקופת גמל אחת לחודש, כחלק ממדיניות משרד האוצר לעידוד הניידות והתחרות בענף קופת הגמל - כך למשל בחלק ניכר מהמקרים של בקשות העברת כספים או משיכתם לא יהיה עוד צורך באישור המעביד הקיים או הקודם כתנאי להעברת הכספים או משיכתם. בשאר המקרים נקבעה פרוצדורה ברורה ופשוטה לאופן העברת כספים מקופה לקופה.
4. הטלת חובה על קופות הגמל לפנות למרשם האוכלוסין לצורך איתור עמיתים שלגביהם נותק הקשר בינם לבין קופת הגמל - כיום, קיימים סכומים משמעותיים מאוד של כספים אשר לגביהם לא קיימים אצל קופות הגמל נתונים אודות בעליהם של כספים אלו וחלק מקופות הגמל אינן פועלות לאיתור עמיתים אלו. חובה זו תביא להשבת הכספים הקיימים אצל קופות הגמל לזכאים לכך.
5. מתן סמכות לממונה לקביעת כללי פרסום לגופים המנהלים חיסכון פנסיוני - כחלק ממדיניות משרד האוצר להגדלת השקיפות ומתוך רצון להגדיל את רמת האמינות והדיוק של אופן הצגת הנתונים המפורסמים על ידי הקופות באופן אשר יאפשר לחוסך לקבל את כל המידע הרלוונטי והנחוץ לצורך בחירה של הגוף המנהל שינהל את כספו. הסדרה מפורטת תפורסם בחודשים הקרובים.
6. הסדרת הודעה למוטב על זכאותו לקבלת כספים בקופת הגמל - קופת גמל תחויב עם היוודע לה על דבר מותו של העמית, לפעול לאיתורו של המוטב הרשום בחשבונו של העמית הנפטר ולהודיע לו על קיומם של כספים העומדים לזכותו בקופת הגמל.
7. דרישות גילוי ודיווח נוספות - התיקון המצ"ב מחייב את קופות הגמל למסור לעמיתיהן מידע רחב ורלוונטי יותר אודות חסכונותיהם ואודות שינויים משמעותיים שחלו באופן ניהול קופת הגמל. כך למשל, מחייב התיקון המצ"ב הודעה של קופת גמל שממנה הועברו כספים לעמית המעביר בתוך 10 ימי עסקים ודרישה דומה נקבעה לקופה שאליה הועברו כספים. דרישה נוספת מתייחסת לחיוב קופת גמל להודיע לעמיתים בה 3 חודשים מראש על כל שינוי בשיעור דמי הניהול שהיא גובה בפועל מהם.שינויים משמעותיים בהיבט התפעולי:
1. מעבר לחישוב תשואה יומית בקופות גמל ובקרנות פנסיה - חובת שיערוך הנכסים תעשה מדי יום, במקום חובת שערוך מדי סוף חודש הנהוגה כיום, אשר תאפשר חלוקת רווחים צודקת ונכונה יותר בין העמיתים.
2. החלפת דרישות הביטוח מקופות גמל - לאחר בחינה מחודשת של דרישות הביטוח שנקבעו בתקנות שבנדון נקבע כי קופת גמל תחויב בחובת ביטוח אחריות מקצועית וביטוח מפני מעילות והונאות של עובדי הקופה בהתאם להיקף הנכסים המנוהל על ידה. כמו כן, נקבע סכום מקסימאלי של סכום ההשתתפות העצמית שיוטל על הקופה.
3. החלת הוראות חוק החברות בכל הקשור לחברות ציבוריות על קופות גמל - במסגרת הוראות אלה תחול חובת מינוי מנכ"ל לקופת גמל, איסור כפל תפקידים של יו"ר ומנכ"ל בקופת גמל, חובת מינוי וועדת ביקורת ומבקר פנים בקופת גמל וחובת דיווח של נושא משרה ל

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully