וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סלקום: גידול של 7% בהכנסות ל-1.31 מיליארד ש'

ערן גבאי

16.11.2005 / 14:02

גיוס של 35 אלף מנויים בלבד מותיר את סלקום מספר שתיים בענף הסלולר הרבעון השני ברציפות. הרווח הנקי - 144 מ' ש'

חברת הסלולר סלקום משפרת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2005 בהשוואה לרבעון הקודם, שומרת על שיעורי הרווחיות שלה לאורך הדו"ח, אך משלימה רבעון שני רצוף בו היא נותרת כחברה מספר שתיים בענף במונחי הכנסות אחרי פרטנר.

הכנסות סלקום ברבעון השלישי של 2005 הסתכמו ב-1.32 מיליארד שקל, גידול של 7% בהשוואה ל-1.23 מיליארד שקל ברבעון הקודם, אך ירידה של 7% לעומת הרבעון המקביל ב-2004. סלקום, להבדיל מפרטנר, לא הצליחה ברבעון השלישי לסגור את הפער שנפער בשורה העליונה של הדו"חות כתוצאה מהפחתת דמי הקישוריות בענף שנכנסה לתוקפה במארס 2005, ושהרבעון השלישי הוא גם השני במספר בו ההפחתה באה לידי ביטוי מלא בתוצאות.

אחת הסיבות הבולטות לכך שבסלקום מתקשים לסגור את פער הפחתת דמי הקישוריות היא גיוס המנויים הנמוך של החברה. בעוד שפרטנר דיווחה על גיוס של 71 אלף מנויים חדשים הרבעון, גייסה סלקום ברבעון השלישי 35 אלף מנויים חדשים ובסיס לקוחותיה מסתכם בסוף תשעת החודשים הראשונים של 2005 ב-2.554 מיליון לקוחות.

בסלקום מדווחים שהגידול בהכנסות, בהשוואה לרבעון הקודם, נובע מעלייה בהכנסות משירותי נדידה בישראל ובחו"ל, מגידול בהכנסות מתוכן ומגידול במכירת ציוד קצה בעקבות השקת I-mode. בסלקום מודים כי הפגיעה בהכנסות החברה נובעת ממדיניות העלאת התעריפים המדורגת אותה אימצה סלקום בעקבות הפחתת דמי הקשוריות, בשונה ממתחרותיה שהקדימו אותה בהעלאות המחירים.

סלקום לא מדווחת דרך קבע את נתוני ה-ARPU (הכנסה ממוצעת למנוי) שלה, עלות הרכשת המנוי, קצב נטישת המנויים, מספר דקות השיחה הממוצע, ושיעור ההכנסות של החברה משירותי ערך מוסף. עם זאת, בולט לעין שפרטנר עם 74 אלף מנויים פחות מסלקום, רשמה הכנסות גבוהות יותר. הדבר נובע, בין היתר, מקבלת החלטה שגויה של הנהלת החברה שלא להעלות מחירים באופן מיידי כפי שעשו מתחרותיה כבר בראשית השנה מתוך מחשבה שבאמצעות אסטרטגיית מחיר היא תוכל לרכוש מנויים רבים יותר.

התוצאה מעידה שבסלקום קיימת בעיה במיצוב בהשוואה לפרטנר ולפלאפון. כמו כן, מסקנה נוספת היא שתמהיל הלקוחות של סלקום בעייתי בהשוואה לזה של פרטנר, ומקובל להעריך שלסלקום קיימים חוזים בשוק העסקי שהרווחיות בהם קטנה ביותר.

עם זאת, במונחי קצבי הצמיחה בהכנסות ניתן להבחין ששתי החברות - פרטנר וסלקום - ניצלו את הרבעון השלישי החזק ואת העונתיות המאפיינת את הענף לצמיחה דומה של 7%-8% בהכנסות ברבעון השלישי. לכאורה, ניתן לחשוב כי סלקום ניצלה גידול נמוך בהרבה במספר המנויים לטובת קצב צמיחה זהה לזה של פרטנר, אך סביר שעיקר הצמיחה בהכנסות הרבעון נובעת מפעילות מכירת המכשירים הסלולריים.

פרטנר השקיעה ברבעון האחרון סכומים ניכרים עבור סבסוד מכשירי דור 3 חדשים, כשעלויות ציוד ומכשירים גדלו יחדיו בכ-80 מיליון שקל. בסלקום, ששורת עלות המכר שלה גדלה בכ-64 מיליון שקל ברבעון השלישי בהשוואה לרבעון הקודם, טוענים כי עלות סבסוד המכשירים שלהם מהווה כרבע בלבד מזו שבפרטנר.

סלקום משקיעה הרבה פחות בשירותי הדור השלישי מאשר פרטנר. לסלקום כ-30 אלף מנויי I-mode כיום, כחודשיים מיום השקת השירות. מנוי I-mode, כך על פי הערכות, עושה שימוש גדול עד פי חמישה בשירותי הערך המוסף של החברה. עם זאת, יש לזכור כי מנויי ה-I-mode הראשונים של סלקום הם קהל המקדים לאמץ טכנולוגיות - והבחינה האמיתית של שירות ה-I-mode תהיה במבחן היעד שקבעה החברה לשירות - 300 אלף מנויים בתוך 3 שנים.

סלקום הצליחה לשמור על מרווחי הרווח שלה לאורך הדו"ח. הרווח הגולמי ברבעון השלישי נותר בשיעור של 41% מהמחזור והסתכם ב-534.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-204.5 מיליון שקל, גידול של 9% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי נותר על רמת 15% מסך ההכנסות, זהה לשיעורו בפרטנר.

הון עצמי של 3.58 מיליארד שקל

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-160 מיליון שקל, גידול של 7% לעומת הרבעון הקודם אז הן הסתכמו ב-149 מיליון שקל וגידול של 11% לעומת הרבעון המקביל. ההוצאות ברבעון הנוכחי הושפעו מהשקת סלקום I-mode ומעלויות ההפצה והשיווק הגבוהות שהיו כרוכות בכך. יחד עם זאת, במצטבר על פני תשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה, ירדו הוצאות אלו ב-2% והסתכמו ב-453 מיליון שקל.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2005 הסתכמו ב-170 מיליון שקל, ירידה של 1% לעומת הרבעון הקודם וגידול של 9% לעומת הרבעון המקביל. הגידול לעומת הרבעון המקביל נובע מהקטנת הוצאה חד פעמית ברבעון המקביל.

ה-EBITDA של סלקום ברבעון השלישי הסתכמה ב-440 מיליון שקל, גידול של 4% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 14% לעומת הרבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי וב-EBITDA ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון הקודם נבע בעיקרו מהגידול בהכנסות לאור העלייה בהכנסות משירותי נדידה, מגידול בהכנסות מתוכן ומגידול במכירת ציוד קצה. ירידת הרווח התפעולי וה-EBITDA לעומת הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מהירידה בהכנסות, שנגרמה כתוצאה מהפחתת דמי הקישוריות. ה-EBITDA מהווה כ-33% מסך הכנסות החברה.

סלקום רשמה הכנסות מימון נטו ברבעון השלישי בסך 1 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון נטו של 12 מיליון שקל ברבעון הקודם והוצאות מימון נטו בסך 2 מיליון שקל ברבעון המקביל. המשך המגמה של קיום הכנסות מימון ולעתים הוצאות מימון נמוכות ביותר נובעת משילוב של המשך מגמת פרעון ההלוואות של החברה, כשהתחייבויות זמן ארוך לתאגידים בנקאיים קטנה הרבעון בכ-50 מיליון שקל, ושימוש שעושה החברה במכשירים פיננסיים בתחום הגנת המטבע.

ההון העצמי שנצבר לסוף הרבעון השלישי הגיע לסך 3.58 מיליארד שקל והוא מהווה 71% מסך המאזן. תזרים המזומנים הפנוי של החברה (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי התזרים לפעילות השקעה) בתשעת החודשים הראשונים של 2005 מסתכם ב-555 מיליון שקל לעומת 356 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי של 2005 הסתכם ב-214 מיליון שקל, בהשוואה ל-173 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-270 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה ממשיכה לייצר באופן שוטף תזרימי מזומנים פנויים בסכומים גבוהים, שמאפשרים לה לבצע השקעות בתשתיות וכן לפרוע הלוואות ארוכות טווח.

הרווח הנקי של סלקום ברבעון השלישי של 2005 הסתכם ב-144 מיליון שקל, גידול של 12% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 19% לעומת הרבעון המקביל ב-2004. השורה התחתונה של סלקום הושפעה הרבעון מירידה של כ-10 מיליון שקל בהכנסות המימון וכן מחיקה בסעיף הוצאה אחרת בהיקף של 7.5 מיליון שקל בגין ביטול חוב של בעלי המניות מ-99' שנבע מההיערכות באותה תקופה להנפקה אפשרית של החברה שהעבירו בעלי המניות לחברה וברבעון זה הוחלט למחוק אותו.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully