וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

צניחה של 63% ברווח הנקי של קבוצת בזק תוך חצי שנה

ערן גבאי

16.11.2005 / 15:49

צמיחה של 4.4% בהכנסות הקבוצה ברבעון השלישי. ההכנסות מתחילת השנה - 8.34 מיליארד שקל. פלאפון גייסה 74 אלף מנויים

הרווח הנקי של קבוצת בזק צנח ברבעון השלישי של 2005 ל-103.1 מיליון שקל - ירידה של 37% בהשוואה לרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הקודם וירידה של 63% בתוך חצי שנה לאחר שהרווח של הקבוצה הסתכם ב-280 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון. ברבעון השני של 2005 נרשם רווח חד פעמי של 90 מיליון שקל כתוצאה מהעברת ניהול הפנסיה של עובדי החברה לחברת הראל, מה שמנע ירידה משמעותית עוד יותר ברווחיות כבר אז. קבוצת בזק רשמה רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של 2005 של כ-547 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-517 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2004.

הרבעון השלישי של 2005 הוא החמישי ברציפות שבו פועלת בזק כקבוצת תקשורת מתואמת ומגדילה את הכנסותיה. דו"חות 2005 בהשוואה לדו"חות 2004 מאופיינים בכך שקבוצת בזק איחדה את דו"חות פלאפון, לאחר שבזק הגדילה את אחזקותיה בחברה מ-50% ל-100%, ואיחדה את דו"חות חברת הלוויין בעקבות הוראת רשות ני"ע - שכן על אף שבזק מחזיקה ב-49% בלבד מ-yes, היא למעשה שולטת בחברה. האיחוד המלא של שתי החברות הבנות הגדולות גרם להגדלת הכנסותיה של בזק, אך גם לפגיעה ברווחיות החברה. בזק נהנית מגידול חלקה ברווחי פלאפון, אך נפגעת מאיחוד חלקה בהפסדי חברת הלוויין.

הכנסות קבוצת בזק ברבעון השלישי של 2005 הסתכמו ב-2.84 מיליארד שקל - צמיחה של 4.4% בהשוואה להכנסות ברבעון השני של 2005 שהסתכמו בכ-2.72 מיליארד שקל. ברבעון המקביל ב-2004 הסתכמו הכנסות הקבוצה ב-2.47 מיליארד שקל. הכנסות קבוצת בזק ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב-8.34 מיליארד שקל לעומת כ-6.49 מיליארד שקל בתשעת החודשים של 2004.

הכנסות התקשורת הפנים ארצית הנייחת (התקשורת הקווית) ממשיכות להישחק. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הסתכמו ב-3.57 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 3.75 בתקופה המקבילה - ירידה של 5%. עיקר הירידה נובע מהפחתת התעריפים בחודשים יוני 2004 ויוני 2005 בהתאם לדו"ח גרונאו. הירידה בהכנסות התמתנה בשל המשך הגידול במספר הלקוחות המנויים על שירות האינטרנט המהיר - ADSL, שחצה את קו 750 אלף מנויים.

הרווח התפעולי של כלל קבוצת בזק ברבעון השלישי הסתכם ב-350 מיליון שקל, לעומת 337 מיליון שקל ברבעון השני של 2005 ו-346 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה למרות הפגיעה והשחיקה בפעילות התקשורת הקווית, אך לאור השיפור בתוצאות התפעוליות של החברות הבנות. הרווח התפעולי של קבוצת בזק בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-1.053 מיליארד שקל, לעומת כ-1.108 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הירידה ברווח התפעולי נובעת, בין השאר, משחיקה ברווחיות של המגזרים העיקריים בהם פועלת הקבוצה מלבד תחום הטלוויזיה הרב ערוצית.

הוצאות הפעלה וכלליות של כלל החברות בקבוצת בזק ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.84 מיליארד שקל, לעומת 1.51 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הוצאות הפעלה וכלליות של הקבוצה בתשעת החודשים של 2005 הסתכמו ב-5.34 מיליארד שקל לעומת 3.73 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. העלייה בהוצאות בסך כ-1.5 מיליארד שקל נובעת מאיחוד לראשונה של פלאפון וחברת הלוויין.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2005 הסתכמו הוצאות המימון של החברות בקבוצה בכ-272 מיליון שקל לעומת 137 מיליון שקל בתקופה המקבילה. סך של 133 מיליון שקל בהוצאות מקורם באיחוד לראשונה. השפעת השינויים בשערי מטבע החוץ והשקל על התחייבויות החברה, נוטרלו בחלקן כתוצאה מביצוע עסקות הגנה והשקעה בנכסים פיננסיים.

ההון העצמי של כלל הקבוצה נכון לסוף הרבעון השלישי הסתכם בכ-8.01 מיליארד שקל, כ-38.8% מכלל המאזן, זאת לעומת 7.36 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, כ-36.8% מכלל המאזן. תזרים המזומנים המאוחד מפעילות שוטפת בתשעת החודשים של 2005 הסתכם בכ-1.807 מיליארד שקל, לעומת 2.027 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

פלאפון ממשיכה להוביל את ענף הסלולר


החברה הבת פלאפון גייסה ברבעון השלישי של 2005 מספר שיא של 74 אלף מנויים חדשים (נטו), וממשיכה להויבל את הענף בהיקפי הגיוס. ההכנסות של פלאפון ברבעון השלישי, על אף הורדת דמי הקישוריות, נותרו בדומה לרבעון המקביל והסתכמו בכ-1.143 מיליארד שקל. ההכנסות לתשעת החודשים של 2005 הסתכמו ב-3.354 מיליארד שקל לעומת הכנסות בסך 3.302 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הורדת תעריפי הקישוריות ניטרלו חלק גדול ממגמת העלייה בהכנסות פלאפון עקב הגידול במספר הלקוחות.

הרווח הנקי לתשעת החודשים של 2005 הוא 203 מיליון שקל לעומת רווח של 232 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2005 הסתכם ב-61 מיליון שקל לעומת 91 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה מוסברת בעיקר מעלייה בהוצאות המימון בשל המדד הגבוה שהיה ברבעון.

דו"חות החברה הבת YES מצביעים על המשך הגידול במנויים ואיתם נמשכת הצמיחה בהכנסות. ההכנסות לתשעת החודשים של 2005 הסתכמו ב-896 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך 755 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות חברת הלוויין לעומת התקופה המקבילה הן כתוצאה מגידול של כ-56 אלף לקוחות חדשים נטו וגידול בהכנסה הממוצעת ללקוח. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-311 מיליון שקל לעומת 269 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ההפסד התפעולי בתקופה המדווחת הסתכם ב-79 מיליון שקל לעומת 146 מיליון שקל בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים של 2005 - הצטמצם ההפסד התפעולי ב-51%. הפסד הנקי לתשעת החודשים של 2005 הסתכם ב-244 מיליון שקל לעומת הפסד של 277 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

עלייה של 29% ברווחי בזק בינלאומי


באשר לפעילות של החברה הבת בזק בינלאומי, זו הגיעה בסוף הרבעון השלישי ל-400 אלף מנויי אינטרנט מהיר. הרווח הנקי לרבעון השלישי הסתכם ב-35.6 מיליון שקל, עלייה של קרוב ל-29% לעומת הרבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הרווח הנקי הסתכם ב-86 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 95 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ההכנסות לתשעת החודשים של 2005 מסתכמות בכ-604 מיליון שקל לעומת כ-614 בתקופה המקבילה. ברבעון הנוכחי ההכנסות הן כ-202 מיליון שקל לעומת כ-213 מיליון שקל ברבעון מקביל. הירידה נובעת בעיקרה מצמצום בהכנסות משיחות יוצאות כתוצאה מהתרחבות התחרות. הירידה בהכנסות קוזזה על ידי גידול משמעותי בתנועה של ניתוב שיחות בינ"ל ובהכנסות מאינטרנט שנבעו מעלייה במספר לקוחות האינטרנט המהיר.

החברה הבת בזקכל דיווחה ברבעון השלישי ל-2005 שההכנסות הגיעו ל-62 מיליון שקל, גידול של 10% לעומת הרבעון המקביל. בתשעת החודשים של 2005 הגיעו הכנסות בזקכל ל-186 מיליון שקל.

מנכ"ל קבוצת בזק החדש, יעקב גלברד, אומר היום כי את שיפור הביצועים בכלל החברות בקבוצה ניתן לזקוף בעיקר לגידול במספר הלקוחות. הדו"חות שפורסמו היום הם גם הראשונים שבזק מפרסמת לאחר השלמת הפרטת החברה והעברת גרעין השליטה לידי קבוצת אייפקס-סבן-ארקין.** גילוי נאות: בזק בינלאומי - בעלת השליטה בוואלה! תקשורת

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully