וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מיסוי שוק ההון - ניירות ערך ישראליים

אבי נוימן

27.11.2005 / 16:19

המכירה הרעיונית חוזרת גם השנה, אך הפעם אין מדובר עוד במס מחזור. מדריך לרפורמה במס על ההון

כמעט מבלי לשים לב, בעוד אנו מעכלים את רפורמת המס הגדולה שקרמה עור וגידים בשנת 2003 על תיקוניה השונים, צצה לה רפורמת מס חדשה העומדת לפתחנו לקראת השנה הקרובה הרפורמה, ושנועדה בעיקרה ליצור אחידות בשיעורי המס החלים על המכשירים הפיננסיים השונים בשוק ההון.

בסקירה המובאת בפניכם בחמישה חלקים נציג טיפים חשובים לקראת סוף שנת המס 2005 והערכות לשנת המס 2006. ככלל, הסקירה מיועדת למשקיעים יחידים, אלא אם נאמר אחרת בגוף המאמר.

* מכירה רעיונית בדצמבר 2005 - לאור העלאת שיעור המס בשנת 2006 על רווחים ממימוש ני"ע נסחרים מ-15% ל-20% (בעל מניות מהותי - 25%), והיעדר אפשרות למיסוי ליניארי על הרווח, יתאפשר ליחידים (ובמקרים מסוימים גם לחברות אחזקה) ביצוע מכירה רעיונית של ניירות ערך הנסחרים בבורסה במהלך חודש דצמבר. בניגוד למכירה הרעיונית בשנת 2003, שהתבססה על מס מחזור, המכירה הרעיונית בשנת 2005 מבוססת על חישוב חבות המס על כל הרווח שנצבר בפועל. לפיכך, יש לבחון היטב כדאיות ביצוע המכירה הרעיונית בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים: רווחים שנצברו על נייר הערך עד למועד המכירה הרעיונית, צפי רווחים/הפסדים עתידיים לגבי אותו נייר ערך, אפשרות לקיזוז הפסדים כנגד מכירה רעיונית, תשואה אלטרנטיווית שניתן להשיג על סכום המס המשולם במכירה הרעיונית ונסיבות ספציפיות של כל משקיע.

* מגבלות לגבי מכירה רעיונית - שימו לב כי את המכירה הרעיונית ניתן לבצע רק באמצעות חבר בורסה בישראל ועל המניות המוחזקות בידי אותו חבר בורסה. לא ניתן לבצע את המכירה הרעיונית בדרך של הודעה לפקיד השומה או תשלום מקדמה. כמו כן, המכירה הרעיונית תתבצע על כלל המניות מאותו סוג ובאותו מועד בחודש דצמבר. כלומר, אם יחיד מחזיק מניות של חברה נסחרת כלשהי, שנרכשו בתאריכי רכישה שונים - המכירה הרעיונית תתבצע על כלל החזקותיו באותו נייר ערך. לגבי יחידים המחזיקים תיקי ני"ע במספר חשבונות בנק, קיימת אפשרות לפנות לרשויות המס ולבקש כי המכירה הרעיונית תיבחן לגבי כל חשבון בנפרד.

* מכירה רעיונית באפיקים שקליים - אם הנכם מחזיקים באפיקי השקעה שקליים נושאי ריבית, והשקעתכם נועדה על מנת ליהנות מתזרים תשלומי הריבית השוטפים כל שנה, במרבית המקרים לא תהא כדאיות במכירה רעיונית של אותו ני"ע. זאת, משום שבעת קבלת הריבית בפועל ייערך חישוב ליניארי של שיעור המס החל על הריבית. כך למעשה לא ייווצר מצב של מיסוי רטרואקטיווי על ריבית שנצברה בשנת 2005 במס בשיעור של 15%, כיוון שהריבית הליניארית שתיוחס לשנת 2005 תהיה חייבת במס בשיעור של 10% בעת קבלתה בשנת 2006.

מס על דיווידנד

* שיטת קיזוז הפסדים מניירות ערך - שנת 2005 הינה השנה האחרונה לפיה קיזוז הפסדים מני"ע ישראלים ייעשה בדרך של "מס כנגד מס". החל משנת המס 2006, לאחר האחדת שיעורי המס על רווחים מני"ע בשוק ההון בישראל ובחו"ל, קיזוז ההפסדים יהיה שקל כנגד שקל. כך למעשה, דחיית הפסדי הון שנוצרו השנה, אשר מזכים אפקטיווית בהטבת מס בשיעור של 15% השנה, לשנה העוקבת תזכה בהטבת מס אפקטיווית של 20% למרות שההפסד נוצר ברובו בשנת 2005.

* הקדמה או דחיית מימוש הפסדים - אם צברתם הפסדים מניירות ערך ישראלים שטרם מומשו, יש מקום לבחון דחיית מימושם של הפסדים אלו לשנת 2006. זאת, כיוון שאז ניתן יהיה לקזזם גם כנגד רווחים מני"ע זרים המנוהלים בתיק ההשקעות שלכם. לעומת זאת, אם החלטתם לבצע "מכירה רעיונית" בניירות ערך, יש מקום לבחון הקדמת מימוש הפסדים כאמור עוד השנה ולקזזם כנגד הרווח, בייחוד כאשר אין צפי לעליית ערך נוספת כלשהי בנייר הערך המפסיד.

* הפסדים שנוצרו במהלך השנה ולא קוזזו על ידי חבר הבורסה - אם אינכם חייבים בהגשת דו"ח לרשויות המס ונוצרו לכם הפסדים מני"ע בשנת 2005, ייתכן שאלו לא קוזזו במלואם על ידי הבנקים בעת מימושם של ני"ע אחרים ברווח. תקנות מס הכנסה מאפשרות קיזוז הפסדים מוגבל במהלך שנת המס, קרי, רק כאלו שנוצרו בחודש המכירה או בכל חודש שקדם למכירה ובלבד שההפסד נוצר באותה שנת מס. ולפיכך אם לא קוזזו כל ההפסדים מני"ע כנגד רווחים מני"ע, מומלץ לבחון הגשת דו"ח לרשויות המס בסוף השנה. נציין, כי בשנת 2005 הפסדים מני"ע ישראליים ניתן עדיין לקזז רק כנגד רווחים מני"ע ישראליים אחרים.

* קיזוז הפסדי הון מנכסים שאינם סחירים - כנגד רווחים מני"ע סחירים ניתן לקזז גם הפסדי הון מנכסי הון שאינם סחירים כגון: השקעות הון סיכון, השקעות בחברות מחקר ופיתוח, השקעות בנכסי מקרקעין בחו"ל וכדומה.

* דיווידנד על ניירות ערך - דיווידנדים שיתקבלו מני"ע בשנת 2006, יהיו חייבים במס בשיעור של 20% חלף מס בשיעור של 25% על דיווידנדים שנתקבלו בשנת 2005. לפיכך, מומלץ לעקוב אחר השקעות בני"ע, בין היתר, גם בחברות אשר מתעתדות לבצע חלוקת דיווידנד בשנת 2006. ראוי לציין, כי יחידים אף יהיו רשאים בשנת 2006 לקזז הפסדים מני"ע כנגד הכנסות מדיווידנד.

* מסלול מס של 25% משולב עם ניכוי הוצאות מימון - יחידים המממנים את השקעותיהם בני"ע, כולן או חלקן, במימון בנקאי, רשאים לבחור במסלול מיסוי אלטרנטיווי על רווחיהם מני"ע לפי שיעור מס של 25%, המאפשר ניכוי הוצאות מימון כנגד הרווחים מניירות ערך.

שיעור המס החל הינו גבוה יותר מזה שחל במסלול ללא תביעת הוצאות מימון (בשנת 2005 ? 15%), אך במקרים מסוימים יתכן וסכום המס המחושב יהא נמוך יותר משיעור המס החל במסלול הרגיל. האפשרות לבחור במסלול זה הינה בדרך של הגשת דוח לשלטונות המס, בכפוף לבדיקת מבחני חוזר מס הכנסה לעניין עוסק בני"ע. נציין עוד, כי גם בשנת 2006 יתאפשר מסלול מיסוי כאמור והאטרקטיוויות שלו תעלה, שכן שיעור המס במסלול הרגיל יעלה מ-15% ל-20%.

* החזקת ני"ע במישרין או על ידי חברה - רפורמת המס החדשה רק מחדדת את העדיפות להחזקה בני"ע במישרין בידי היחיד (או חברות משפחתיות), על פני החזקה באמצעות חברות אחזקה רגילות שאינן שקופות לצרכי מס. האטרקטיוויות של השקעה בני"ע שאין בהם החזקה מהותית, באמצעות חברות אחזקה פחתה מאוד, שכן חברות (כאלו שחוק התיאומים אינו חל בקביעת הכנסתן) ישלמו בשנת 2006 על רווחים מני"ע מס בשיעור של 25%, חלף שיעור מס של 15% כיום, וזאת עוד לפני שלוקחים בחשבון את חבות המס שתושת על בעל המניות בעת משיכת הרווחים כדיווידנד (מס כולל של 43.75% במשיכת הרווחים עד ליחיד).

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully