וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הכבלים יוותרו על הדרישות כלפי הלוויין

הארץ

12.7.2001 / 10:23

ההסכם בין משרד האוצר לחברות הכבלים ייכנס לתוקף לגבי כל אחת מחברות הכבלים, רק אם יבחרו לקבל רישיון כללי, ולוותר על המשך הזיכיון לשידורי כבלים בתנאיו המקוריים

מאת יובל דרור

ההסכם בין משרד האוצר לחברות הכבלים מנסח מנגנון תשלומים רבעוני. לפי תנאי ההסכם, כל אחת מחברות הכבלים מתחייבת בנפרד לשלם למדינה שיעור מסוים מהכנסותיה (ראו טבלה) מדי שנה לתקופה של 12 שנה. כדי להקל על חברות הכבלים, מחולק התשלום השנתי לארבעה תשלומים שווים שישולמו מדי רבעון. ההסכם יחול על חברות הכבלים גם אם יבוצעו בהן שינויים מבניים דוגמת מיזוג או פיצול.

ההסכם קובע כי עם אישורו, יוותרו חברות הכבלים על כל טענה, דרישה, זכות או תביעה כלפי המדינה, בכל עניין הנוגע למתן רישיון לשידורי הלוויין. המדינה מצידה מתחייבת לוותר על כל טענותיה וזכויותיה בנוגע לתשתית הכבלים. מכאן שכל אחת מחברות הכבלים תהיה בעלת מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין בתשתית הכבלים שברשותה באזור זיכיונה, והזכות להפעילה בכפוף לכל דין - גם לאחר תום תקופת הזיכיון.

עוד נקבע, כי ההסכם ייכנס לתוקף לגבי כל אחת מחברות הכבלים רק אם הן יבחרו לקבל רישיון כללי, ולוותר על המשך הזיכיון לשידורי כבלים בתנאיו המקוריים.

החברות מתחייבות לשעבד נכסיהן

ההסכם מנסח את חלקן היחסי של החברות בתמורה המשותפת, בהתאם לחלקן בתשתית הכבלים. לפי המפתח שנוסח, נקבע כי תבל דיגיטל תשלם 36.8% מהתמורה, מתב דיגיטל - 24.1%, ערוצי זהב - 18.6%, עידן מערכות כבלים - 10%, וטלמ טלוויזיה למנויים תשלם 10.5% מהתמורה.

ההכנסה הקובעת לתשלום התמורה היא צירוף של סך ההכנסות של חברות הכבלים לרבות הכנסות שמקורן מחוץ למדינה, וסך כל ההכנסות של החברות הנשלטות על ידיהן או על ידי מי מהן בישראל.

ההסכם מציין סוגי הכנסות אשר לא ייחשבו כהכנסה לצורך חישוב התמורה, דוגמת הכנסות ממכירת נכסים קבועים והכנסות של חברות נשלטות שמקורן ממכירת ציוד קצה לטלפוניה.

אישור של רואה חשבון חיצוני בכל רבעון

לצורך הבטחת התשלום מתחייבת כל אחת מחברות הכבלים לשעבד לטובת המדינה, בשעבוד צף, את כל נכסיה - לרבות תשתית הכבלים. שעבוד זה יהיה בדרגה פחותה לשעבודים על אותם נכסים שנרשמו, או יירשמו, לטובת בנקים, מלווים אחרים או ספקים, אך בדרגה קודמת לכל שעבוד אחר.

מכיוון שהמדינה רוצה להיות בטוחה שהיא מקבלת את מלוא התמורה המגיעה לה, נדרשות החברות לצרף מדי רבעון אישור של רואה חשבון חיצוני, ובו פירוט הסכומים ואופן החישוב של ההכנסה הקובעת, התמורה הכוללת וחלקה היחסי של חברת הכבלים בתמורה הכוללת.

בנוסף חברת הכבלים מתחייבת להגיש למדינה את כל הדו"חות הכספיים שלה, לא יאוחר מ-15 ימים לאחר חתימתם על ידי דירקטוריון החברה.

זאת ועוד, החשב הכללי או מי שימונה על ידיו זכאי לעיין בכל מסמך, רשומה, תוכנית, דו"ח, ספר חשבונות או נתון אחר המצוי בידי החברות לצורך בדיקת התמורה.

אם החברות יפגרו בתשלום התמורות, הן יידרשו לשלם הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים וקנס גבייה בשיעור של %10 מגובה התשלום שלא שולם.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully