רווחי מזרחי-טפחות צמחו ל-507 מיליון שקל ב-2005

לשיפור ברווחי הבנק תרם גידול של 252 מיליון שקל, ברווח מפעולות מימון וקיטון של 67 מ' שקל בהפרשה לחובות מסופקים

אסף רותם
26/03/2006

הרווח הנקי של בנק מזרחי-טפחות חצה בשנת 2005 את רף חצי מיליארד השקלים והסתכם ב-507 מיליון שקל - זינוק של כ-31.3% לעומת 386 מיליון שקל ב-2004. רווח זה מבטא תשואה על ההון העצמי של 12.3% לעומת 10.0% בשנת 2004. התשואה על ההון של מזרחי הגיעה לרמה דומה לזו של הבנק הבינלאומי, היחיד מבין הבנקים שפירסם עד כה את תוצאותיו. המיזוג של בנק מזרחי ובנק טפחות נכנס לתוקפו בינואר 2005.

ברבעון הרביעי של השנה הגיע הרווח הנקי של הקבוצה ל-110 מיליון שקל, לעומת 20 מיליון שקל בלבד שהציג הבנק ברבעון המקביל אשתקד. לרווח הקטן בשנה שעברה תרם ניכוי האורוות בו החל המנכ"ל החדש דאז, אלי יונס.

לשיפור ברווחי הבנק תרם גידול של 252 מיליון שקל, כ-15.3%, ברווח מפעולות מימון. הגידול נגרם בעיקר מעלייה בפעילות השוטפת, מהשפעת עליית המדד בשיעור של 2.7% בשנת 2005 לעומת 0.9% בשנת 2004, מגידול ברווחים ממימוש איגרות חוב, מגידול בהכנסות בגין גביית ריבית משנים קודמות בחובות בעייתיים ומהשפעת כללי הרישום של מכשירים נגזרים.

בנוסף, הציג הבנק גידול של 78 מיליון שקל, כ-7.5%, בהכנסות התפעוליות. העלייה נובעת ברובה מגידול בדמי ניהול שהתקבלו מקרנות נאמנות ומקופות גמל ומגידול בהכנסות מעמלות מפעילות בניירות ערך כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות בשוק ההון.

במקביל, בוודאי עזר גם קיטון של 67 מיליון שקל, כ-18.7%, בהפרשה לחובות מסופקים.

מול נתונים אלה, הציג הבנק גידול חד של כ-9.5% בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך 160 מיליון שקל. עיקר הגידול נובע מעלייה בסך 65 מיליון שקל בהוצאות השכר, שנבעה מעדכוני שכר אוטומטיים, ומגידול בכמות המשרות, שכן בעוד שחלק מעובדי טפחות הפורשים עדיין מועסקים בבנק. כמו כן, הושפע הגידול מעלייה בהוצאות הפחת, בהוצאות האחזקה ובהוצאות השיווק והפרסום, הייעוץ המקצועי והמחשוב.

שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך תיק האשראי בקבוצה בשנת 2005 הגיע לכ-0.45%, לעומת כ-0.56% אשתקד. ההפרשה הכוללת לחובות מסופקים הסתכמה ב-292 מיליון שקל, כאמור קיטון של 18.7% לעומת הפרשה של 359 מיליון שקל בשנה הקודמת.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 בדצמבר 2005 ב-71.3 מיליארד שקל, לעומת 69.8 מיליארד שקל אשתקד, גידול של 2.3%. ההון העצמי הסתכם ב-31 בדצמבר 2005 ב-4.7 מיליארד שקל, צמיחה של 13.1% לעומת 4.1 מיליארד שקל לפני שנה.

עלות שכרו הכוללת של מנכ"ל הבנק אלי יונס הגיעה לכדי 9.9 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully