וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

9 מיליארד שקל מחפשים בית - לא תבדקו?

12.9.2016 / 11:39

ב-480 אלף חשבונות בנק ופיקדונות אבודים מצויים כ-9 מיליארד שקל, ללא דורש. אתר "הר הכסף 2" שהשיק היום בנק ישראל יאפשר לכם לגלות אם חלק מהסכום שלכם. שאלות ותשובות

אדם יושב ליד מחשב עם מטבעות ומחשבון. ShutterStock
אדם יושב ליד מחשב עם מטבעות ומחשבון/ShutterStock

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל השיק היום את אתר "הר הכסף 2" שמאפשר ללקוחות הבנקים לאתר חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה, וכן חשבונות של נפטרים. בבנק ישראל מציינים כי קיימים במערכת הבנקאית כ-480 אלף חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ-9 מיליארד שקל. מתוכם, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ-64 אלף, בסך מצטבר של כ-1.3 מיליארד שקל. חיפוש קצר באתר מיוחד שהשיק בנק ישראל יאפשר גם לכם לגלות חשבונות אבודים. שאלות ותשובות על האתר החדש:

מה אוכל למצוא באתר החדש שהשיק הפיקוח על הבנקים?

באתר החדש תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות או פיקדונות לא פעילים על שמכם, שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם, במשך חודשיים לפחות.
לגבי חשבון עובר ושב, מועד הפירעון הוא בתום עשרה חודשים מהיום שהתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו.
כמו כן תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות בנק הרשומים על שם קרוב שנפטר (חשבונות ביתרת זכות וגם חשבונות ביתרת חובה). כדי לברר מהי היתרה הקיימת בחשבונות אלו, עליכם לפנות לבנקים שבהם נמצאו החשבונות או הפיקדונות פרטי ההתקשרות עם הבנקים מצוינים באתר.

אילו פרטי זיהוי נדרשים לצורך קבלת המידע באמצעות מנוע החיפוש?

לצורך איתור חשבון או פיקדון לא פעיל על שמכם תדרשו לציין את מספר תעודת הזהות שלכם ותאריך הנפקתה. בנוסף תידרשו להשיב על מספר שאלות. לצורך איתור חשבון של נפטר תדרשו לציין, בנוסף לפרטים הנ"ל, גם את מספר תעודת הזהות של הנפטר ותאריך פטירה.

מהם חשבונות או פיקדונות לא פעילים?

חשבונות או פיקדונות שלגביהם עברו עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליהם. בהתאם להוראות החוק הבנק נדרש ליצור קשר עם בעל חשבון או פיקדון ללא תנועה סמוך למועד פירעונו. משלא הצליח הבנק ליצור קשר עם בעל הפיקדון תוך חודשיים, עליו להשקיע את הכספים בהתאם לצו הבנקאות. בחשבון עובר ושב יראו כמועד הפירעון את היום בו הפך הפיקדון לפיקדון ללא תנועה, דהיינו בתום עשרה חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו.

מה אפשר למצוא בחיפוש חשבונות או פיקדונות על שמי?

מידע על קיומם של חשבונות או פיקדונות לא פעילים בבנק, שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם, במשך חודשיים. לגבי חשבון עובר ושב, מועד הפירעון הוא בתום עשרה חודשים מהיום שהתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. תוצאות החיפוש לא כוללות חשבונות או פיקדונות פעילים, וכן חשבונות או פיקדונות שטרם הגיע מועד פירעונם. בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של בנקים בהם קיימים חשבונות או פיקדונות לא פעילים, לרבות חשבונות או פיקדונות בהם קיימות יתרות נמוכות, ללא פירוט של מספר החשבון, סוג החשבון, או היתרה הקיימת בו. למידע נוסף אודות חשבונות או פיקדונות אלו עליכם לפנות לבנקים המופיעים ברשימה.

איך או?כל לברר אילו חשבונות עם פעילות יש על שמי?

חשבונות עם פעילות לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אפשר לברר היכן יש חשבונות עם פעילות על שמכם באמצעות פנייה ישירה לבנקים. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר האיתור מופיע קישור לרשימת הבנקים ולפרטי ההתקשרות עמם. כמו כן, ניתן לברר זאת באמצעות עיון בדוחות השנתיים הנשלחים אליכם על ידי הבנקים (ובכינויים הידוע "תעודת זהות בנקאית"). דוחות אלו נשלחים על ידי הבנקים אחת לשנה (בתאריך 28.2), והם כוללים מידע, בצורה פשוטה וידידותית, על כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח בבנק, לרבות סך הכנסות והוצאות במהלך שנה, בגין נכסים, התחייבויות, ופעילות שוטפת בחשבון.

מה אפשר למצוא בחיפוש חשבונות על שם קרוב שנפטר?

מידע על קיומם של חשבונות בנק הרשומים על שם הקרוב שנפטר. בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של בנקים בהם קיימים חשבונות על שם הקרוב שנפטר, ללא פירוט של מספר החשבון, סוג החשבון, או היתרה הקיימת בו. למידע נוסף אודות חשבונות אלו עליכם לפנות לבנקים המופיעים ברשימה.

מצאתי באמצעות האתר רשימת בנקים בהם קיימים חשבונות או פיקדונות על שמי. מה עלי לעשות?

יש לפנות לבנקים המופיעים ברשימה ולברר מולם:
כמה חשבונות או פיקדונות קיימים בכל בנק?
מהן היתרות הקיימות בכל פיקדון או חשבון?
באיזה מסלול השקעה נמצאים הכספים?
האם כספי הפיקדון ניתנים למשיכה מידית?

בתוך כמה זמן אפשר לקבל את הכספים מהחשבונות או הפיקדונות שנמצאו?

לכל פיקדון יש תנאים ומועדים אחרים למשיכה. השקעת כספי פיקדון ללא תנועה נעשית בהתאם לצו הבנקאות. כדי לברר מתי תוכלו למשוך כספים מהפיקדונות שנמצאו, פנו לבנקים המופיעים ברשימת התוצאות ושאלו אותם. לצורך קבלת הכספים יש להצטייד במסמכים רלבנטיים כגון: תעודת זהות, צו ירושה / צו קיום צוואה, כאשר מדובר בחשבון של קרוב שנפטר, לפי העניין, או מסמך אחר בהתאם לדרישות הבנק.

האם או?כל להעביר את הכספים לבנק אחר?

ככלל, בהגיע המועד בו ניתן למשוך את הכספים ניתן להעבירם לבנק אחר.

אני חושב/ת שיש לי או לקרוב שנפטר חשבונות שלא הופיעו ברשימת התוצאות. האם ייתכן מצב כזה?

כן. המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הבנקים, ומתעדכן לפי דיווחיהם. ייתכן שהמידע המופיע בתוצאות החיפוש אינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפיקדונות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, כגון בשל טעות שנפלה בעת העברת הנתונים, או בשל מידע שטרם התעדכן לגבי לקוחות שנפטרו וכו'. המידע המתקבל מלמד על אפשרות קיומם של חשבונות או פיקדונות, אך המידע הקובע הוא המידע המצוי בידי הבנקים.

האם המידע המתקבל בתוצאות החיפוש כולל גם נתונים אודות חשבונות או פיקדונות ללא תנועה מלפני שנים רבות?

כן. המידע המתקבל בתוצאות החיפוש מתייחס לכלל החשבונות או הפיקדונות ללא תנועה. עם זאת כאמור, ייתכן שהמידע המופיע בתוצאות החיפוש אינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפיקדונות ללא תנועה, כגון בשל טעות שנפלה בעת העברת הנתונים.

כיצד אבדוק אם קיימים חשבונות או פיקדונות שלא עלו בתוצאות?

תוכלו לבדוק זאת באמצעות פנייה ישירה לבנקים כדי לברר אם הם מנהלים חשבונות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר מופיע קישור לרשימת הבנקים ולפרטי ההתקשרות עמם.

מהיכן מגיע המידע שבמנוע החיפוש ובכל כמה זמן הוא מתעדכן?

המידע במנוע החיפוש מתקבל מידי הבנקים ומתעדכן לפי דיווחיהם אחת לחודש. המידע המתקבל באתר מלמד על אפשרות קיומם של פיקדונות או חשבונות, אך המידע הקובע נמצא אצל הבנקים.

האם מישהו יכול לדעת באמצעות האתר כמה כסף מגיע לי?

לא. באתר מופיע רק מידע על קיומו או אי-קיומו של פיקדון או חשבון על שמך או על שם קרוב שנפטר, אך לא מופיע בו מידע על יתרות או זכויות הקיימות בחשבון. כדי לברר מידע זה יש לפנות לבנקים, ואלה יבצעו הליך של זיהוי הפונה לפני מסירת מידע.

כיצד באפשרותי להסיר מהאתר חשבונות שלי?

אפשר לפנות אל הבנק שבו מתנהל חשבון על שמך ולבקש ממנו להסיר ממנוע החיפוש את המידע שהוא מעביר עליך. ההסרה תבוצע בתוך חודש וחצי מיום הבקשה. בחשבון משותף יכול כל אחד מבעלי החשבון לפנות בבקשה כאמור, ואין צורך בהסכמת יתר בעלי החשבון. לרשימת הבנקים ופרטי ההתקשרות עמם לחצו על הקישור שבתחתית כל עמוד באתר האיתור.

האם חברות ותושבי חוץ יכולים למצוא מידע באמצעות מנוע החיפוש?

לא. זאת ומאחר וקיים קושי לזהותם באמצעות פרטי הזיהוי הנדרשים בעת החיפוש באתר. באפשרותם לפנות להנהלה של כל בנק ולברר אם מתנהל בו פיקדון ללא תנועה על שמם.

מה נעשה עד היום בפיקדונות הלא פעילים?

בהתאם להוראות החוק הבנק נדרש ליצור קשר על בעל פיקדון ללא תנועה סמוך למועד פירעונו. משלא הצליח הבנק ליצור קשר עם בעל הפיקדון תוך חודשיים, הוא נדרש להשקיע את הכספים בהתאם לצו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס – 2000. משהושקעו הכספים נדרש הבנק, אחת לששה חודשים, לנסות יצור קשר עם בעל הפיקדון ללא תנועה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully