וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מדריך: כך תקראו את דו"ח הפנסיה שלכם

20.5.2016 / 10:19

רגע לפני שאתם מאפסנים את הדו"ח במגירה, או זורקים אותו לפח, כי אינכם מבינים מה המשמעות של כל הערכים שמופיעים בו, עצרו. המשמעות של הסכומים שמוצגים בו קריטיים לעתידכם הכלכלי. להלן מורה נבוכים לקריאת הדו"ח

מערכת וואלה!

לבדוק את ההפקדות

על פי צו של שר הכלכלה מ?2008, על כל מעסיק במשק חלה חובה להפריש לפנסיה מידי חודש דמי תגמולים הנגזרים ממשכורתו של העובד. החל משנת 2014, השיעור המינימלי עומד על 12% מהשכר הקובע. מנגד העובד צריך להשתתף בהפרשה ולהפריש על חשבונו מתוך שכרו 5.5% מהשכר הקובע. בנוסף בסעיף 20 לתקנות מס הכנסה נקבע כי על המעסיק להעביר את תשלומיו ותשלומים אותם ניכה משכר העובד לתוכנית פנסיונית, עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ-7 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים. אלא שהמציאות מלמדת כי במקרים רבים, התשלומים לא תמיד נקלטים בקופות, בין במלואם ובין בחלקם, לעיתים בשל כשל טכני אבל לעיתים בכוונה תחילה.

מה שכיחות המקרים בהם הכספים אינם מועברים?

חברת עוקץ מערכות שעוסקת באספקת פתרונות ממוחשבים בתחום כוח האדם, ערכה לאחרונה סקר מקיף במטרה לברר את ציות המעסיקים בכל הנוגע להפרשות סוציאליות, כפי שהחוק מחייב אותן. לצורך כך, בחנה החברה 4,300 תלושי שכר שהופקו במהלך החצי שנה האחרונה ע"י 206 בתי עסק בהם מועסקים העובדים.

עיבוד נתוני הסקר מעלה כי ב- 15% מתלושי השכר שנבדקו נמצאה סטיה בהפרשת התשלומים לפנסיה של העובד.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

זה כל כך טעים ופשוט: מתכון לבננות מקורמלות

בשיתוף חברת גליל
אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
אין תמונה/מערכת וואלה!, צילום מסך

כיצד מוודאים כי המעסיק הפריש את מלוא הסכומים?

ירון בר און, מנכ"ל סוכנות הביטוח הייטק, מסביר כי עיון בדו"ח שנשלח למבוטח, בטבלה של פירוט ההפקדות לקרן הפנסיה, יכול ללמד את המבוטח האם המעסיק העביר את מלוא התשלומים. כך למשל, במקרה שלהלן, מתברר כי בחודשים מאי עד אוגוסט הופקדו בקרן סכומים של 34 ו 36 שקלים בלבד – דבר אשר צריך להדליק נורה אדומה אצל העובד, שנדרש לאחר שגילה זאת, לבדוק מול הקרן ומול המעסיק את הסיבה לכך.

עוד מסביר בר און כי עיון בתלוש השכר והשוואה בין 'השכר החייב במס' הרשום בתלוש, לבין 'השכר המבוטח' בתוכניות הפנסיוניות ע"פ דוחות המצב אותם מקבל המבוטח, מאפשרים לחוסכים לקבל אינדיקציה. ככל שיש פערים בין השכר החייב במס לבין המשכורת המבוטחת, הרי שזכויותיו של העובד מקופחות ועליו לפעול מול מעסיקו על מנת לתקן את העיוות. ככל שיש פער גדול יותר, העובד 'יפגוש' בגיל הפרישה פנסיה נמוכה משמעותית ביחס לרמת ההכנסה והשכר עליהם הורגל.

עו"ד שרון חכמון אלמקייס, מומחית לדיני עבודה ממשרד חכמון אלמקייס ושות', מסבירה כי לעיתים מעסיקים לא מפרישים את כל המוטל עליהם, מאחר וקיימות מחלוקות בדבר מהו השכר הקובע. אין ספק כי קיים פער בין ידיעותיו של המעסיק לבין חובותיו. ישנם מעסיקים שפועלים לפי צו ההרחבה הכללי במשק כשבפועל על פי עיסוקם הם צריכים לנהוג לפי צוים אחרים ואז נוצר מצב שהם לא משלמים את כל הנדרש מהם שהוא מעבר לקבוע בצו. בנוסף, קיימים מצבים נוראים שמעסיקים מנכים שכר אך לא מעבירים אותו בפועל לחברות הביטוח. הם פשוט "מתגלגלים" ועושים בכספו של העובד כבשלהם.

ירון בר און מוסיף כי "בשורה של פסיקות בבתי הדין לעבודה נקבע כי מרכיבים קבועים לרבות עמלות, דמי הצלחה וכו' אשר מהווים חלק אינטגראלי קבוע ומהותי בתמורה אותה מקבל העובד מהמעסיק, מהווים שכר מזכה להפרשות פנסיוניות".

לדבריו, "מעסיקים רבים נוטים להפריד את מרכיבי השכר למספר חלקים ( שכר יסוד ועמלות ו/או תוספת שעות נוספות גלובאליות ו/או מענק קבוע ו/או תוספת בגין משמרות וכו') ולשלם לקופות הפנסיוניות רק בגין שכר היסוד, מבלי להביא בחשבון את מלוא השכר (התמורה) לה זכאי העובד. מדובר בתופעה שפוגעת באופן משמעותי בזכויות הפנסיה של העובד וברוב המקרים היא איננה חוקית".

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
אין תמונה/מערכת וואלה!, צילום מסך

תשלומים צפויים מקרן הפנסיה

טבלה זו כוללת נתונים חשובים שמייצגים את גובה הפנסיה המשוערת שתשולם לאחר הפרישה והתגמולים שמגיעים לחוסך בגין ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שארים { תשלום לבני משפחתו של המבוטח שנפטר והיו תלויים בהם לפרנסתם} .

המציאות מלמדת כי פעמים רבות, אין הלימה בין איפיון הסיכונים של המבוטח שנגזרים ממצבו האישי והמשפחתי לבין הכיסויים הקיימים.

ישנן מספר טעויות שכיחות בהתאמת הכיסויים שיוצרות מצב בו המבוטח מפסיד : הוא יכול היה לנתב את הסכומים שמשולמים לצורך רכישת הכיסוי שאינו מתאים או נדרש, לצורך הגדלת מרכיב החיסכון ולהיפך.

• במקרה שלפנינו מדובר על בחורה רווקה אשר רכשה כיסוי שיעניק קצבה חודשית במקרה של פטירת בן הזוג – מצב שכרגע אינו תואם את איפיונה המשפחתי. מבחינתה, מדובר על סכום כסף אותו ניתן לנתב לצורך הגדלת מרכיב החיסכון.

• תקנות קרן הפנסיה קובעות כי הקרן רשאית לקזז סכומים להם זכאי מבוטח ממקורות אחרים, או במילים אחרות : אין טעם לרכוש כפל ביטוח למקרה של אובדן כושר שכן הסכום המירבי אותו יוכל לקבל המבוטח מכלל הגורמים המבוטחים, נגזר מהכנסותיו בפועל ואינו יכול לעלות עליהם. על המבוטח לוודא כי הוא אינו רוכש כפל ביטוח. במקרה זה אפשר היה לנתב למרכיב של חיסכון, או לחילופין לבטל את הכיסוי הביטוחי העודף.

• הסכום שנקוב בסעיף אובדן כושר בכלל הביטוחים צריך להתאים לרמת החיים וההכנסה אליה הורגלו המבוטח ו/או משפחתו. על המבוטח לוודא כי קיימת התאמה בין השניים.

• אם לחוסך ילדים בוגרים אשר עתידם הכלכלי מובטח ממקורות אחרים הרי שהו יכול לבחור לחסוך במסלול שיפחית את הכיסוי הביטוחי לאלמן וילדים ויגדיל את החיסכון לפרישה . או להיפך ...

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
אין תמונה/מערכת וואלה!, צילום מסך

דמי הניהול

דמי ניהול הוא שם כולל לתשלומים שהגוף המוסדי (מי שמנהל את החיסכון) גובה מהחוסך לכיסוי הוצאותיו ולרווחיו. לשיעור דמי הניהול אותו אנו משלמים לגופים המוסדיים המנהלים את חסכונותינו יש השפעה ניכרת על גובה הפנסיה שלנו.

ניתן לחלק את דמי הניהול לשלושה סוגים:

* דמי ניהול מהפקדות – אחוז מסוים שגובה הגוף המוסדי מכל הפקדה שמפקיד החוסך.

* דמי ניהול קבועים מיתרה צבורה - אחוז שגובה הגוף המוסדי מהכסף הצבור בחיסכון.

* הוצאות ישירות – עלויות הקשורות בניהול ההשקעה אותן מגלגל הגוף המוסדי על הלקוח כגון עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך (עמלות ברוקראז'), עמלות שמירת ניירות ערך ועמלות השקעה לניהול חיצוני.

וכך למשל, בדוגמא שלפנינו, מדובר בחוסכת שהשקיעה בשנה זו בקרן הפנסיה כ 7,000 שקל אולם היא שילמה מתוך החיסכון דמי ניהול בתוספת השלמת מנגנון האיזון האקטוארי בסך כולל של 2,400 שקל (למעלה משליש ממה שהיא השקיע באותה השנה). מדובר בדמי ניהול גבוהים ביותר ובמאמץ לא גדול ובהשקעה של פחות משעה יכולה החוסכת להפחית את דמי הניהול בלמעלה מ 50% גם אם הדבר כרוך בנדידה לקרן אחרת.

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה!
אין תמונה/מערכת וואלה!, צילום מסך

מה זה מנגנון איזון אקטוארי וכיצד הוא משפיע עלינו?

לקרן פנסיה יש נכסים והתחייבויות. בצד ההתחייבויות מבאים בחשבון את צפי התשלומים מהקרן לעמיתים בגין פנסיית זקנה, נכות ושארים, ובצד הנכסים מביאים בחשבון את סך הצבירות המנוהלות ע"י הקרן וההפקדות הצפויות. במידה והצפי שצד הנכסים לא יכסה את צד ההתחיבויות, הקרן גורעת מהעמיתים את הנדרש על מנת להשיג איזון. מצד שני כאשר סך הנכסים עולה על סך ההתחייבויות, אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי וגם אותו היא מחויבת לחלק באופן פרופורציונאלי בין העמיתים (זהו למעשה האיזון האקטוארי).

גירעונות או עודפים אקטואריים יכולים לנבוע כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות המוקדמות לבין הנתונים בפועל, למשל: מספר הנפטרים ו/או הנכים בפועל גדול/קטן מההנחות שנצפו (הנחות המבוססות על נתונים סטטיסטיים מהעבר). איזון אקטוארי נועד להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתן או הגדלתן של ההתחייבויות.
בדוגמה שלעיל נדרשה המבוטחת לממן את הגרעון באופן כזה שהופחתו מזכויותיה הצבורות סך כולל של 1,370 ¤ בגין האיזון. לפיכך קיימת חשיבות לבדיקת גובה הסכום אותו גובה הקרן מידי שנה מעמיתה. הסכום משתנה מקרן לקרן בהתאם לביצועים השנתיים שלה.

איך בוחרים מסלול השקעה

ירון בר און מנכ"ל היטק סוכנות לביטוח מסביר כי 70% מהחיסכון לפנסיה מושקע בשוק ההון, והבחירה של מסלול ההשקעה היא של המבוטח. עליו לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לאופי, ההבנה ותפיסת הסיכון שלו בהשקעות.

לכל מסלול השקעה רמת סיכון שונה. אם התנודתיות החודשית של תוצאות ההשקעה (רווח או הפסד) מדירה שינה מעיני המבוטח, מסלול ההשקעה אגרסיבי פחות מתאים לו. כנ"ל גם במקרה בו תקופת ההשקעה עד ליציאה לפרישה קצרה. מאידך כאשר מדובר במבוטח צעיר עם שנים רבות עד לפרישה, חזקה שמסלול אגרסיבי מתאים לו יותר . לכן, מומלץ לבחון את רמת הסיכון במסלול ההשקעה ולהתאים אותה לכזו שמתאימה לכל לקוח. חשוב להדגיש שכיום כל חוסך יכול לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו בכל אפיק שיבחר, להיוועץ ולהתנהל מול כל ערוץ הפצה ולבחור לעצמו כל סוכן ביטוח ו/או איש אמון ולאו דווקה זה שעד כה ניהל את ההסדר שלו מתוך ברירת מחדל אותה בחר עבורו בעבר המעסיק .

החופש להעביר את החיסכון ואת ההפקדות למוצר פנסינוי אחר בהתאם וגדר היטב בחקיקה ובתקנות הניוד. העברת החיסכון הפנסיוני בין קרנות פנסיה אינה פוגעת בזכויות והיא מתבצעת ברציפות מלאה תוך שימור על התנאים, הכיסויים הביטוחים, אפשרויות המשיכה וכיו"ב .

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully